Chính trị
Bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII
Số lần xem: 2174            Ngày đăng: 05/12/2018

Sáng nay (05/12), tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng chí Bùi Văn Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có bài phát biểu quan trọng khai mạc Kỳ họp. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang trân trọng đăng toàn văn.

Đồng chí Bùi Văn Hải - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang phát biểu khai mạc kỳ họp.
Ảnh: BGP/Nguyễn An

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý,

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; hôm nay, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 6 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2018. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã về dự Kỳ họp; trân trọng gửi đến các đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc Kỳ họp thành công.

Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Năm 2018 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là thời điểm nhìn lại kết quả nỗ lực phấn đấu trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020.

Trong năm vừa qua, với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, KT-XH của tỉnh thu được kết quả toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 16,1%, cao nhất từ trước đến nay và thuộc nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước(vượt xa mục tiêu đề ra năm 2018 là 13%). Quy mô nền kinh tế tăng 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ. Môi trường đầu tư, kinh doanh có nhiều cải thiện; thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực. Công nghiệp tăng trưởng mạnh 26,1%; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 51,7% cơ cấu kinh tế (vượt mục tiêu đề ra đến năm 2020 là 42-43%). Nông nghiệp tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây đạt 6,5%; các phân ngành nông nghiệp tăng trưởng toàn diện, cả trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản; sản phẩm nông nghiệp có quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao ngày càng có giá trị trên thị trường; nhiều mô hình sản xuất tiên tiến phát triển. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng (xếp thứ 2/15 tỉnh miền núi phía Bắc); hết năm 2018 toàn tỉnh có 89 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 43,6% số xã, vượt mục tiêu đề ra đến năm 2020 là 35-40%), huyện Việt Yên là huyện đầu tiên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Dịch vụ phát triển đa dạng; du lịch có nhiều khởi sắc; thu ngân sách tăng vượt bậc; dư nợ tín dụng tăng cao hơn mức tăng cả nước. Nợ thuế, nợ XDCB, nợ BHXH giảm mạnh. Kết cấu hạ tầng KT-XH thiết yếu được tập trung đầu tư; phong trào cứng hóa giao thông nông thôn được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, ước cả năm toàn tỉnh cứng hóa gần 1.300 km đường, vượt 40% kế hoạch ban đầu.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước. Hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được tăng cường; chất lượng y tế dự phòng, dịch vụ khám, chữa bệnh có bước cải thiện; tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt cao 97,2%.  Phong trào văn hóa, thể dục, thể thao phát triển đa dạng và phong phú. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, việc làm được thực hiện tốt; có 9.525 hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,31%; cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, tỷ lệ lao động nông nghiệp còn 41,9%(giảm 14,1% so với đầu nhiệm kỳ). Đời sống mọi mặt của người dân được nâng lên; GRDP bình quân đầu người đạt 2.300 USD, gần bằng mức bình quân cả nước.

Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường. Cải cách hành chính, chất lượng dịch vụ công có tiến bộ; chủ trương sắp xếp bộ máy, biên chế hành chính tinh gọn, đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố, sắp xếp cán bộ không chuyên trách đang được triển khai tích cực.

Quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp có đổi mới, bám sát hơn thực tiễn, quyết liệt hơn trong hành động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, KT-XH địa phương vẫn còn những khó khăn, thách thức, đó là: Tăng trưởng công nghiệp chưa thật sự bền vững; công nghiệp địa phương phát triển chậm. Sản xuất nông nghiệp còn phân tán; trình độ tổ chức sản xuất nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhìn chung còn thấp. Dịch vụ, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Kết cấu hạ tầng KT-XH còn nhiều mặt khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, trật tự xây dựng còn nhiều yếu kém, tồn tại. Điều kiện, cơ sở vật chất của nhiều trường học, bệnh viện, cơ sở văn hóa, thể thao lạc hậu, xuống cấp. Điều kiện ăn, ở của một bộ phận nhân dân, nhất là công nhân còn nhiều khó khăn. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư chưa có đột phá. Sự năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, năng lực tham mưu của một số ngành, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế. Trật tự xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp; tai nạn giao thông tăng cao. Còn không ít vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp, kéo dài, chậm được giải quyết.

Tại Kỳ họp này, tôi đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, chỉ rõ những kết quả, thành tích đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân. Phân tích, dự báo đúng đắn những thời cơ, thuận lợi, những khó khăn, thách thức phải vượt qua để bàn các giải pháp có tính thực tiễn cao thực hiện thành công mục tiêu Kế hoạch năm 2019.

Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Cũng tại Kỳ họp này, ngoài các báo cáo thường lệ của Thường trực và các ban HĐND tỉnh, của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Viện KSND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Thông báo của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 23 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực quan trọng của địa phương. Tôi đề nghị các đại biểu nghiên cứu sâu các báo cáo, tờ trình, xem xét kỹ lưỡng sự cần thiết, tính hợp pháp và thực tiễn, các điều kiện bảo đảm để nghị quyết được thông qua sớm đi vào cuộc sống.

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh tiếp tục thực quyền giám sát thông qua hoạt động chất vấn. Trên cơ sở kết quả tiếp xúc cử tri, kết quả khảo sát, giám sát chuyên đề của Thường trực và các ban HĐND tỉnh trong năm 2018; tôi đề nghị các đại biểu nêu vấn đề ngắn gọn, bám sát những nhiệm vụ quan trọng của địa phương, các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành và những bức xúc, nổi cộm mà xã hội quan tâm. Khi trả lời chất vấn, đề nghị người trả lời đi thẳng vào vấn đề, tỏ rõ tinh thần trách nhiệm, xác định cụ thể giải pháp khắc phục theo thẩm quyền và lộ trình thực hiện để đại biểu, cử tri giám sát.

Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Kỳ họp này có nhiệm vụ quan trọng là lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đây là hình thức giám sát đặc biệt, là thước đo đánh giá năng lực, phẩm chất cán bộ; kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ giúp cho người được lấy phiếu thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác. Trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, những người được lấy phiếu đã có báo cáo tự đánh giá, kiểm điểm và gửi trước đến đại biểu HĐND tỉnh theo quy định, tôi đề nghị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, khách quan, công tâm khi thực hiện lấy phiếu tín nhiệm.

Ngoài ra, Kỳ họp cũng xem xét công tác cán bộ theo thẩm quyền, và thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2018.

Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Theo chương trình vừa được thông qua, Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 3 ngày với nhiều nội dung quan trọng. Cùng với tiếp tục đổi mới công tác chuẩn bị và điều hành kỳ họp, tôi đề nghị đại biểu làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung nghiên cứu, dân chủ thảo luận, tích cực tham gia chất vấn. Đề nghị các đại biểu mời dự thu xếp công việc, tham dự Kỳ họp đầy đủ, tham gia thảo luận, giải trình những vấn đề liên quan. Đề nghị cử tri và nhân dân trong tỉnh tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến trong thời gian diễn ra Kỳ họp.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 6 của HĐND tỉnh khóa XVIII. Xin trân trọng cảm ơn./.

BGP
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat