Chính trị
HĐND tỉnh Bắc Giang lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu
Số lần xem: 1291            Ngày đăng: 06/12/2018

Chiều ngày 05/12, dưới sự điều hành của đồng chí Bùi Văn Hải – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu. Ảnh: BGP/Dương Thủy 

HĐND tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm thông qua hình thức bỏ phiếu, với các mức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp. Đây là một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp thu hút sự quan tâm của các đại biểu và nhân dân theo dõi kỳ họp. 

Theo quy định, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ lấy tín nhiệm đối với 33 người. Tuy nhiên, trong số những người giữ chức vụ thuộc diện HĐND lấy phiếu tín nhiệm lần này có 6 chức danh sẽ không phải lấy phiếu tín nhiệm, do 02 chức danh mới được HĐND tỉnh bầu (tính đến thời điểm lấy phiếu tín nhiệm chưa đủ 9 tháng liên tục) và 04 chức danh do đã nghỉ hưu trước ngày khai mạc kỳ họp.

Theo đó, tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ bỏ phiếu tín nhiệm đối với 27 chức danh bao gồm: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban của HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh.

Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Cụ thể kết quả như sau:

1. Ông BÙI VĂN HẢI, Chủ tịch Hội đồng nhân dân

+ Số phiếu hợp lệ            : 82.

+ Số phiếu không hợp lệ  : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao       : 77 phiếu (chiếm 93,9% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm              : 05 phiếu (chiếm 6,1% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp     : 0 phiếu.

2. Ông BÙI VĂN HẠNH, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân

+ Số phiếu hợp lệ            : 82.

+ Số phiếu không hợp lệ  : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao       : 72 phiếu (chiếm 87,8%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm              : 09 phiếu (chiếm 10,98%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp     : 01 phiếu (chiếm 1,22% tổng số đại biểu HĐND).

3. Ông TỪ MINH HẢI, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

+ Số phiếu hợp lệ            : 82.

+ Số phiếu không hợp lệ  : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao       : 73 phiếu (chiếm 89%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm              :  09 phiếu (chiếm 11%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp     : 0 phiếu.

4. Bà NGỤY KIM PHƯƠNG, Trưởng Ban kinh tế và ngân sách, Hội đồng nhân dân

+ Số phiếu hợp lệ            : 81.

+ Số phiếu không hợp lệ  : 01.

+ Số phiếu tín nhiệm cao       : 64 phiếu (chiếm 78,05%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm              : 16 phiếu (chiếm 19,51%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp     :  01 phiếu (chiếm 1,24% tổng số đại biểu HĐND).

5. Ông HÀ VĂN BÉ, Trưởng Ban văn hóa - xã hội, Hội đồng nhân dân

+ Số phiếu hợp lệ            : 82.

+ Số phiếu không hợp lệ  : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao       : 58 phiếu (chiếm 70,73% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm              : 22 phiếu (chiếm 26,83% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp     : 02 phiếu (chiếm 2,44% tổng số đại biểu HĐND).

6. Ông VŨ MẠNH HÙNG, Trưởng Ban pháp chế, Hội đồng nhân dân

+ Số phiếu hợp lệ            : 82.

+ Số phiếu không hợp lệ  : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao       : 68 phiếu (chiếm 82,93% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm              : 14 phiếu (chiếm 17,07% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp     : 0 phiếu.

7. Ông ĐỖ MẠNH TIẾN, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân

+ Số phiếu hợp lệ            : 82.

+ Số phiếu không hợp lệ  : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao       : 59 phiếu (chiếm 71,95% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm              : 21 phiếu (chiếm 25,61% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp     : 02 phiếu (chiếm 2,44% tổng số đại biểu HĐND).

8. Ông NGUYỄN VĂN LINH, Chủ tịch Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu hợp lệ            : 82.

+ Số phiếu không hợp lệ  : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao       : 74 phiếu (chiếm 90,24% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm              : 08 phiếu (chiếm 9,76% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp     : 0 phiếu.

9. Ông LÊ ÁNH DƯƠNG, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu hợp lệ            : 82.

+ Số phiếu không hợp lệ  : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao       : 75 phiếu (chiếm 91,46% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm              : 7 phiếu (chiếm 8,54%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp     : 0 phiếu.

10. Bà NGUYỄN THỊ THU HÀ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu hợp lệ            : 81.

+ Số phiếu không hợp lệ  : 01.

+ Số phiếu tín nhiệm cao       : 64 phiếu (chiếm 78,05% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm              : 15 phiếu (chiếm 18,29% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp     : 02 phiếu (chiếm 2,44% tổng số đại biểu HĐND).

11. Ông LẠI THANH SƠN, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu hợp lệ            : 82.

+ Số phiếu không hợp lệ  : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao       : 72 phiếu (chiếm 87,80% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm              : 09 phiếu (chiếm 10,98% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp     : 01 phiếu (chiếm 1,22% tổng số đại biểu HĐND).

12. Ông DƯƠNG VĂN THÁI, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu hợp lệ            : 82.

+ Số phiếu không hợp lệ  : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao       : 77 phiếu (chiếm 93,90% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm              : 05 phiếu (chiếm 6,10% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp     : 0 phiếu.

13. Ông TRẦN MINH CHIÊU, Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu hợp lệ            : 82.

+ Số phiếu không hợp lệ  : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao       : 44 phiếu (chiếm 53,66% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm              : 36 phiếu (chiếm 43,90% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp     : 02 phiếu (chiếm 2,44% tổng số đại biểu HĐND).

14. Ông NGUYỄN TIẾN CƠI, Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu hợp lệ            : 82.

+ Số phiếu không hợp lệ  : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao       : 63 phiếu (chiếm 76,83% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm              : 19 phiếu (chiếm 23,17% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp     : 0 phiếu.

15. Ông NGUYỄN ĐỨC ĐĂNG, Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu hợp lệ            : 82.

+ Số phiếu không hợp lệ  : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao       : 59 phiếu (chiếm 71,95% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm              : 22 phiếu (chiếm 26,83% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp     : 01 phiếu (chiếm 1,22% tổng số đại biểu HĐND).

16. Ông PHẠM GIANG, Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu hợp lệ            : 82.

+ Số phiếu không hợp lệ  : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao       : 43 phiếu (chiếm 52,44% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm              : 36 phiếu (chiếm 43,90% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp     : 03 phiếu (chiếm 3,66% tổng số đại biểu HĐND).

17. Ông TRẦN MINH HÀ, Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu hợp lệ            : 82.

+ Số phiếu không hợp lệ  : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao       : 45 phiếu (chiếm 54,88% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm              : 37 phiếu (chiếm 45,12% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp     : 0 phiếu.

18. Ông NGUYỄN ĐỨC KIÊN, Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu hợp lệ            : 82.

+ Số phiếu không hợp lệ  : 0.

+ Số phiếu tín nhiệm cao       : 30 phiếu (chiếm 36,59% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm              : 39 phiếu (chiếm 47,56% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp     : 13 phiếu (chiếm 15,85% tổng số đại biểu HĐND).

19. Ông NGUYỄN HỒNG LUÂN, Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu hợp lệ            : 81.

+ Số phiếu không hợp lệ  : 01.

+ Số phiếu tín nhiệm cao       : 42 phiếu (chiếm 61,22% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm              : 38 phiếu (chiếm 46,34% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp     : 01 phiếu (chiếm 1,22% tổng số đại biểu HĐND).

20. Ông TRƯƠNG VĂN NAM, Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu hợp lệ            : 81.

+ Số phiếu không hợp lệ  : 01.

+ Số phiếu tín nhiệm cao       : 53 phiếu (chiếm 64,63% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm              : 26 phiếu (chiếm 31,71% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp     : 02 phiếu (chiếm 2,44% tổng số đại biểu HĐND).

21. Ông ĐẶNG VĂN NGUYÊN, Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu hợp lệ            : 81.

+ Số phiếu không hợp lệ  : 01.

+ Số phiếu tín nhiệm cao       : 55 phiếu (chiếm 67,67%  tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm              :  25 phiếu (chiếm 30,49% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp     : 01 phiếu (chiếm  1,22% tổng số đại biểu HĐND).

22. Ông BÙI NGỌC SƠN, Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu hợp lệ            : 81.

+ Số phiếu không hợp lệ  : 01.

+ Số phiếu tín nhiệm cao       : 57 phiếu (chiếm 69,51% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm              : 22 phiếu (chiếm 26,83% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp     : 02 phiếu (chiếm 2,44% tổng số đại biểu HĐND).

23. Ông BÙI THẾ SƠN, Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu hợp lệ            : 81.

+ Số phiếu không hợp lệ  : 01.

+ Số phiếu tín nhiệm cao       : 56 phiếu (chiếm 68,29% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm              : 24 phiếu (chiếm 29,27% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp     : 01 phiếu (chiếm 1,22% tổng số đại biểu HĐND).

24. Ông TRẦN QUANG TẤN, Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu hợp lệ            : 81.

+ Số phiếu không hợp lệ  : 01.

+ Số phiếu tín nhiệm cao       : 53 phiếu (chiếm 64,63% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm              : 27 phiếu (chiếm 32,93% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp     : 01 phiếu (chiếm 1,22% tổng số đại biểu HĐND).

25. Ông TRỊNH HỮU THẮNG, Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu hợp lệ            : 81.

+ Số phiếu không hợp lệ  : 01.

+ Số phiếu tín nhiệm cao       : 42 phiếu (chiếm 51,22% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm              : 30 phiếu (chiếm 36,59% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp     : 09 phiếu (chiếm 10,98.% tổng số đại biểu HĐND).

26. Ông NGUYỄN HOÀNG TRUNG, Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu hợp lệ            : 81.

+ Số phiếu không hợp lệ  : 01.

+ Số phiếu tín nhiệm cao       : 44 phiếu (chiếm 53,66% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm              : 30 phiếu (chiếm 36,59% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp     : 07 phiếu (chiếm 8,54% tổng số đại biểu HĐND).

27. Ông LƯU XUÂN VƯỢNG, Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu hợp lệ            : 81.

+ Số phiếu không hợp lệ  : 01.

+ Số phiếu tín nhiệm cao       : 43 phiếu (chiếm 52,44% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm              : 32 phiếu (chiếm 39,02% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp     : 06 phiếu (chiếm 7,32% tổng số đại biểu HĐND).

 

Nhóm PV
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat