Chính trị
HĐND tỉnh Bắc Giang: Chất vấn thẳng những vấn đề nổi cộm, bức xúc
Số lần xem: 1381            Ngày đăng: 06/12/2018

Chiều ngày 6/12, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Nhiều vấn đề nổi cộm, bất cập trong các lĩnh vực của đời sống xã hội được các đại biểu thẳng thắn chất vấn đối với tư lệnh các ngành của tỉnh.

Đại biểu Hoàng Văn Quý - Tổ đại biểu huyện Hiệp Hòa chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Ảnh: BGP

Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai

Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Hoàng Văn Quý - Tổ đại biểu huyện Hiệp Hòa nêu: Hiện nay, việc quản lý, sử dụng quỹ đất công ích, thu chi tài chính từ nguồn cho thuê đất công ích tại các xã, phường, thị trấn,... còn buông lỏng. Tình trạng sử dụng sai mục đích, hợp đồng cho thuê không đúng thời gian, không đúng đối tượng, chuyển nhượng, mua bán, lấn chiếm đất công ích trái pháp luật vẫn diễn ra. Đề nghị ông Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết thực trạng, giải pháp quản lý trong thời gian tới?  

Giải trình vấn đề trên, ông Lưu Xuân Vượng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Theo kết quả kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đất đai và tổng hợp báo cáo của UBND các huyện, thành phố, tính hết tháng 10/2018, tổng diện tích đất công ích toàn tỉnh gần 5,4 nghìn ha. Trong đó: hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng là 4.684,9 ha; (có hợp đồng thuê đất là 2.390,2 ha); tổ chức đang sử dụng là 138,9 ha (có hợp đồng thuê đất là 18,9 ha); phần diện tích đất còn lại nằm nhỏ lẻ, xen kẹp với diện tích đất giao ổn định, lâu dài cho các hộ gia đình, cá nhân hoặc do tự các thôn quản lý, sử dụng. Diện tích đất công ích đã quản lý được bao gồm: mở sổ sách theo dõi, có hợp đồng cho thuê, giao thầu là 4.666,7/5.394,6 ha đạt tỷ lệ 86,5 %.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng để thôn, bản, tổ dân phố tự ý ký hợp đồng giao thầu, giao khoán, thuê sử dụng đất công ích không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng (nhiều trường hợp thôn giao thầu với thời gian trên 30 năm, đã thu tiền với số lượng lớn, nay khó thanh lý, thu hồi). Nhiều trường hợp giao khoán qua sổ sách nhưng không ký hợp đồng thuê đất, hoặc có ký hợp đồng thuê đất nhưng khi hết thời hạn thì không ký lại hợp đồng thuê đất theo quy định.

Nhiều địa phương để quỹ đất công ích phân tán, không quy hoạch thành khu, vùng tập trung mà để rải rác, xen kẹp trong khu dân cư, ven thôn, làng, không tách được phần đất công ích và đất giao ổn định lâu dài (nằm chung trong cùng một thửa đất) của các hộ gia đình và chưa thể hiện đầy đủ thông tin thửa đất theo sổ sách, nhiều thửa đất chưa xác định được trong hồ sơ địa chính nhưng lại có trong danh sách thu tiền cho thuê đất. Còn nhiều địa phương buông lỏng công tác quản lý đất công ích, chỉ xác định được diện tích đất công ích trên giấy tờ, sổ sách nhưng không xác định được trên thực địa. Tình trạng lấn chiếm, tự chuyển mục đích sử dụng đất trái phép xảy ra ở nhiều nơi; nhiều trường hợp vi phạm chưa được chính quyền địa phương phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý triệt để theo quy định của pháp luật…

Ông Lưu Xuân Vượng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời chất vấn. Ảnh: BGP

Để khắc phục tình trạng trên, thời gian tới các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện những giải pháp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 06/9/2017 và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1974/TNMT-QLĐĐ ngày 20/9/2017.

Trong đó, đối với UBND cấp huyện thành lập Ban Chỉ đạo, trong đó Trưởng ban chỉ đạo là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách đất đai. Xây dựng đề cương, lộ trình, kế hoạch thực hiện. Giao chỉ tiêu hoàn thành việc thống kê, rà soát đất công ích đến từng xã, phường, thị trấn, lập dự toán và bố trí kinh phí thực hiện, phấn đấu đến hết năm 2019 cơ bản hoàn thành việc lập hồ sơ quản lý đất công ích trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết dứt điểm tình trạng lấn, chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép...; kịp thời xử lý các vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng quỹ đất công ích.

Đối với cấp xã, rà soát toàn bộ diện tích đất đang quản lý, kiểm kê trên thực địa và hồ sơ địa chính để thiết lập danh mục chủ sử dụng, về vị trí, diện tích, tình trạng sử dụng các loại đất; xây dựng phương án sử dụng đất đúng mục đích, công khai, đấu giá, đấu thầu theo quy định của pháp luật.

Tổng hợp, thống kê toàn bộ diện tích đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác theo địa bàn từng thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố; làm rõ, thanh lý, xử lý những trường hợp diện tích giao khoán nhưng chưa ký Hợp đồng thuê đất, ký Hợp đồng thuê đất hết thời hạn nhưng không ký lại, Hợp đồng thuê đất không đúng quy định của pháp luật để ký Hợp đồng cho thuê quỹ đất công ích theo đúng quy định. Chỉ đạo công chức địa chính xã theo dõi và cập nhật những biến động về quỹ đất công ích và các quỹ đất nông nghiệp khác do UBND xã quản lý, sử dụng.

Đại biểu Giáp Văn Hành – Tổ đại biểu huyện Tân Yên. Ảnh: BGP

Trả lời đại biểu Giáp Văn Hành - Tổ Tân Yên về công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính cho các xã tại cơ sở vẫn còn một số thiếu sót, bất cập. Đơn vị tư vấn đo đạc xong nhưng thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho hộ gia đình chậm thực hiện, thậm chí không thực hiện được; kết quả sản phẩm sau đo đạc không sử dụng được, khi hộ gia đình có nhu cấp GCNQSDĐ phải làm đơn đề nghị văn phòng đăng ký đất đai về đo lại và trả tiền với mức không nhỏ. Nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp khắc phục tình trạng này như thế nào trong thời gian tới?

Ông Lưu Xuân Vượng cho rằng: Đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh đã thực hiện đo đạc bản đồ địa chính lần đầu được 322.606,6 ha, chiếm 83,0% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Tuy nhiên, việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, tỷ lệ cấp đổi chưa cao. Những xã, thị trấn đã kết thúc dự án, đạt trung bình khoảng 80% số thửa như huyện Yên Thế, gần 60% số thửa như huyện Hiệp Hòa..., bên cạnh đó nhiều nơi có tỷ lệ cấp đổi thấp hoặc chưa tổ chức thực hiện đồng loạt đó là: Lục Nam, Tân Yên, Yên Dũng...

Nguyên nhân của tình trạng trên là do UBND cấp huyện, cấp xã chưa thực sự vào cuộc, việc xét hồ sơ ở cấp xã và thẩm định ở cấp huyện còn quá chậm, việc ký GCN chưa được kịp thời, việc trao GCN gặp nhiều khó khăn do liên quan đến thu hồi giấy cũ. Các GCN cũ đã được cấp trong giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2003 chủ yếu là tự kê khai nên số liệu không chính xác, rất khó xác minh nguyên nhân tăng giảm diện tích khi cấp đổi theo bản đồ địa chính. Thiếu kinh phí cho việc thực hiện đo đạc bản đồ địa chính và cấp đổi GCNQSD đất (mới đáp ứng khoảng 47% khối lượng đã hoàn thành).

Ông Lưu Xuân Vượng thừa nhận: Để xảy ra tình trạng nêu trên, một phần là do Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thực sự sát sao trong việc thanh tra, kiểm tra các dự án đo đạc bản đồ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chưa thực sự sát sao, đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện và cấp xã thực hiện công tác cấp GCNQSD đất sau đo đạc bản đồ. UBND cấp huyện và cấp xã chưa chú trọng và chủ động thực hiện công tác cấp GCNQSD đất sau đo đạc bản đồ, nhiều địa phương có tư tưởng khoán trắng cho đơn vị tư vấn. Không kịp thời thẩm định, xác nhận và ký GCNQSD đất.

Thời gian tới, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí, trích đủ 10-15% tiền thu sử dụng đất để trả nợ khối lượng hoàn thành và tiếp tục phục vụ cho công tác đo đạc bản đồ và cấp GCN QSD đất. Ngân sách cấp huyện chủ động kinh phí để thực hiện khối lượng còn lại, ngân sách tỉnh bố trí kinh phí để trả nợ các dự án do tỉnh đầu tư. Các cấp cần nghiêm túc, tập trung tổ chức thực hiện, xét, thẩm định, phê duyệt hồ sơ địa chính đã kê khai, tập trung cấp đổi GCN theo bản đồ địa chính một cách triệt để, xây dựng hồ sơ địa chính đồng bộ.

Tăng cường quản lý cấp phép xây dựng

Bà Ngụy Kim Phương - Đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Lục Nam. Ảnh: BGP

Chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng, đại biểu Ngụy Kim Phương - Đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Lục Nam phản ánh: Tình trạng vi phạm pháp luật trong cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đã được chất vấn tại các kỳ họp trước và được ông Giám đốc Sở Xây dựng hứa khắc phục nhưng đến nay vẫn còn nhiều tồn tại chưa khắc phục và tiếp tục có nhiều vi phạm gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị ông Giám đốc Sở Xây dựng cho biết thực trạng, nguyên nhân, giải pháp cụ thể trong thời gian tới.

Trả lời vấn đề trên, ông Phạm Giang - Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Mặc dù được phân cấp rõ ràng và có quy định cụ thể nhưng UBND các huyện, thành phố chưa thực sự tích cực, chủ động trong công tác quản lý trật tự xây dựng như: Chưa xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát; chưa thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các Phòng chuyên môn, Đội Quản lý trật tự Giao thông, Xây dựng và Môi trường và UBND cấp xã thực hiện trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng; chưa kiên quyết phê bình và kiểm điểm trách nhiệm của đội trật tự xây dựng và Chủ tịch UBND cấp xã; việc xử phạt trật tự xây dựng của các huyện, thành phố còn hạn chế.

Bên cạnh đó, các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng như Đội Quản lý trật tự Giao thông, Xây dựng và Môi trường huyện, UBND cấp xã còn chưa làm hết trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; đặc biệt là UBND cấp xã. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chưa quan tâm đến công tác quản lý trật tự xây dựng, không thường xuyên kiểm tra, xử lý và kiến nghị xử lý các vi phạm trong các Khu công nghiệp thuộc quyền quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao...

Ông Phạm Giang - Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Giang. Ảnh: BGP

Để khắc phục, xử lý những tồn tại, hạn chế nêu trên, ông Phạm Giang cho biết trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ chủ động, tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng; tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra và kiểm tra đột xuất việc cấp phép và xây dựng theo giấy phép của các huyện, thành phố, các chủ đầu tư và xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm các sai phạm. Đồng thời tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ trọng tâm cho các huyện, thành phố trong việc quản lý trật tự xây dựng, kiên quyết không để tình trạng sai phạm nghiêm trọng xảy ra và kiến nghị phê bình Chủ tịch các huyện, thành phố để xảy ra nhiều các sai phạm.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thành phố cần quan tâm công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500, xây dựng quy chế quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị cho các đô thị, các trục đường chính và các điểm dân cư tập trung; xây dựng kế hoạch kiểm tra việc tuân thủ quy định về trật tự xây dựng trên địa bàn mình quản lý, xây dựng quy chế phối hợp, phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn để nắm bắt kịp thời, ngăn chặn, xử lý các vi phạm ngay từ đầu; các cơ quan cấp phép xây dựng (Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu Công nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố) thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng theo giấy phép để phát hiện kịp thời, xử lý và kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng. Đồng thời xử lý trách nhiệm cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng thiếu trách nhiệm, không phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc không đề xuất xử lý kịp thời các vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn được phân công phụ trách. Đối với các địa phương, đơn vị để xảy ra nhiều vi phạm trật tự xây dựng cần xem xét trách nhiệm của người đứng đầu.

Chất vấn lĩnh vực thu hút đầu tư, đại biểu Vũ Thanh Phương - đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố Bắc Giang chất vấn Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Qua kết quả rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh cho thấy có 79 dự án chậm tiến độ, 32 dự án đầu tư sai mục tiêu so với mục tiêu đã đăng ký, nhiều dự án được chấp thuận đầu tư sử dụng công nghệ trung bình hoặc lạc hậu, hạn chế về khả năng chuyển giao công nghệ và lan tỏa tác động tích cực đến doanh nghiệp trong nước,... Đề nghị Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp thời gian tới?

Ông Trịnh Hữu Thắng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: BGP

Về nội dung chất vấn của đại biểu Vũ Thanh Phương, ông Trịnh Hữu Thắng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết qua rà soát các dự án cho thấy, các dự án triển khai chậm chủ yếu là do nhà đầu tư gặp khó khăn trong khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục thuê đất (trong số 79 dự án chậm tiến độ, có 24 dự án chưa được giao đất, cho thuê đất). Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư đã được cho thuê đất nhưng chậm đầu tư xây dựng do khó khăn về vốn nên chậm triển khai hoặc chỉ xây dựng và đưa một phần dự án vào hoạt động.

Về việc đầu tư sai mục tiêu của các dự án, qua rà soát cho thấy, các dự án đầu tư sai mục tiêu chủ yếu do nhà đầu tư tự ý cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ công trình thuộc dự án (có 15 dự án nhà đầu tư tự ý cho thuê lại nhà xưởng hoặc xây kiôt cho thuê khi không được chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước); các dự án còn lại nhà đầu tư tự ý chuyển mục tiêu sang thực hiện mục tiêu khác.

Về công nghệ của các dự án: Những năm trước đây, công tác kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư rất khó khăn, việc thu hút đầu tư mới chỉ quan tâm về số lượng dự án, chưa chú trọng tới việc lựa chọn nhà đầu tư thực sự có năng lực, các dự án được chấp thuận đầu tư chủ yếu có quy mô nhỏ, sản xuất chủ yếu là gia công, lắp ráp, công nghệ lạc hậu.

Để xảy ra những tồn tại, hạn chế nêu trên, trách nhiệm trước hết thuộc về các cơ quan quản lý trực tiếp về đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong đó có Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa thực sự sâu sát, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, chưa chủ động kiểm tra, giám sát các dự án và xử lý kịp thời các dự án đầu tư sai mục tiêu. Bên cạnh đó, UBND các huyện, thành phố cũng chưa thực sự tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là trong công tác bồi thường, GPMB, thiếu kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ được giao đối với các dự án đã được chấp thuận đầu tư dẫn tới nhiều dự án chậm tiến độ, vi phạm quy định của pháp luật ụcwng chậm được phát hiện và xử lý kịp thời.

Với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp về đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thực hiện nghiêm túc các giải pháp sau:

Về xử lý các dự án chậm tiến độ và đầu tư sai mục tiêu, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các huyện, thành phố kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đưa dự án vào hoạt động; kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hoặc đề xuất biện pháp xử lý đối với các dự án đầu tư sai mục tiêu thuộc thẩm quyền quản lý.     

Đối với các dự án chậm đầu tư nhưng các nhà đầu tư không có khả năng triển khai thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ hoàn thiện hồ sơ chấm dứt hoạt động theo quy định của Luật Đầu tư.    

Về lựa chọn công nghệ đối với các dự án được chấp thuận đầu tư, trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan thẩm định chặt chẽ đối với các dự án đầu tư vào địa bàn, đặc biệt là xem xét thận trọng đối với các dự án có sử dụng công nghệ, kiên quyết từ chối đối với các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Quản lý hiệu quả các lò xử lý rác thải

Đại biểu Phạm Thị Nhung chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: BGP

Đại biểu Phạm Thị Nhung - Tổ đại biểu Yên Dũng nêu: Hiện nay, nhiều lò đốt rác thải tập trung ở các địa phương công suất nhỏ, công nghệ lạc hậu, vận hành và quản lý hạn chế. Các khu vực xử lý tập trung gây ô nhiễm cả về không khí, khói bụi, ruồi, muỗi, côn trùng, nước rỉ rác,... gây bức xúc và mặc cảm của nhân dân với các khu xử lý rác thải tập trung. Đề nghị ông Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết thực trạng, trách nhiệm và hướng xử lý trong thời gian tới ?

Ông Lưu Xuân Vượng cho biết: Toàn tỉnh hiện nay có 259 bãi chôn lấp rác thải, trong đó chỉ có 04 khu xử lý rác quy mô cấp huyện cơ bản đảm bảo hợp vệ sinh, còn lại 255 bãi chôn lấp quy mô cấp xã, thôn chủ yếu là chôn lấp thủ công, đốt lộ thiên không đảm bảo hợp vệ sinh; có 43 lò đốt rác rác thải với nhiều công nghệ khác nhau (26 lò đốt được hỗ trợ theo chương trình nông thôn mới) hoạt động không hiệu quả, nhiều lò đốt đã bị hư hỏng, không có hệ thống xử lý khí thải, gây ô nhiễm môi trường. Hầu hết các bãi chôn lấp, lò đốt (trừ bãi rác thành phố Bắc Giang và huyện Yên Thế) đang tồn đọng một lượng lớn rác thải chưa được xử lý kịp thời gây ô nhiễm môi trường...

Để xảy ra tình trạng trên, trách nhiệm trước hết thuộc về  UBND cấp huyện, cấp xã chưa thật sự vào cuộc quyết liệt, chậm bố trí quy hoạch các điểm thu gom, tập kết, xử lý rác thải; chưa giải quyết triệt để các điểm tồn lưu rác thải trên địa bàn; chưa bố trí kinh phí đầu tư hạ tầng, lắp đặt lò đốt rác thải không hiệu quả, không có hệ thống xử lý khí thải, gây ô nhiễm môi trường. Sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của tỉnh chưa chặt chẽ trong việc thu hút đầu tư các dự án xử lý chất thải, lựa chọn công nghệ xử lý, quy hoạch khu xử lý…

Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đôn đốc các Sở, ngành, UBND cấp huyện triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu tại Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng và đưa vào vận hành Nhà máy xử lý rác thải tập trung công nghệ đốt phát điện công suất 500 tấn/ngày tại thành phố Bắc Giang.

Rà soát, đánh giá chất lượng xử lý của các lò đốt rác, lò nào đạt tiêu chuẩn thì tiếp tục cho hoạt động, đồng thời loại bỏ các lò xử lý không đạt yêu cầu. Có kế hoạch di dời các điểm tập kết rác và các lò đốt rác đặt quá gần khu dân cư, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người dân.

Đại biểu Trần Văn Minh chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: BGP

Đại biểu Trần Văn Minh -Tổ đại biểu Lục Ngạn nêu: Trong nông nghiệp hiện nay phải sử dụng rất nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật, trong khi đó nhà ở của nhiều hộ dân gắn liền với trang trại sẽ bị ô nhiễm cả không khí và nguồn nước; về lâu dài sẽ gây hậu quả rất lớn đến người dân; chai lọ, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật được xếp vào danh mục chất thải nguy hại, nhưng ít được quan tâm, xử lý. Ông Giám đốc cho biết ý kiến của mình về vấn đề này và theo ông chúng ta cần có giải pháp tổng thể gì để giải quyết lâu dài vấn đề trên?

Ông Lưu Xuân Vượng giải trình: Theo thống kê của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hằng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sử dụng khoảng 250 tấn thuốc bảo vệ thực vật. Xác định mức độ ô nhiễm môi trường do sử dụng quá mức thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là tại một số khu vực trồng cây ăn quả lớn; hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện mạng lưới quan trắc môi trường định kỳ, lấy mẫu, phân tích đánh giá mức độ tác động đến môi trường. Năm 2018, Sở triển khai kế hoạch điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường do sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật trong trồng cây ăn quả tại 03 huyện: Lục Ngạn, Yên Thế và Lục Nam, trong thời gian tới sẽ tham mưu UBND tỉnh biện pháp quản lý hiệu quả, giảm thiểu tình trạng lạm dụng sử dụng quá mức thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 142, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, việc sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, quản lý chất thải trong nông nghiệp thuộc trách nhiệm của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Do vậy trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán, sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón; quy hoạch các vùng trọng điểm về sản xuất nông nghiệp; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện bố trí kinh phí hàng năm đầu tư, xây dựng các bể thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời thuê đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại để thực hiện xử lý các chất thải này theo đúng quy định (trên địa bàn tỉnh có Công ty cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình - xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng được cấp phép xử lý chất thải nguy hại)...

Chấn chỉnh các hoạt động tín dụng

Đại biểu Phạm Thị Nhung - Tổ đại biểu Yên Dũng nêu: Hiện nay, tình trạng người dân muốn vay vốn ngân hàng phải mua một sản phẩm hoặc mua một loại bảo hiểm, việc này được giải thích là do chỉ đạo của ngân hàng cấp trên. Việc này gây dư luận bức xúc trong nhân dân. Người dân cho rằng việc trên là vì lợi nhóm, núp dưới danh nghĩa vận động, không bắt buộc nhưng thực chất là ép người dân vay vốn.

Ông Nguyễn Văn Oánh - Giám đốc Ngân hàng nhà nước tỉnh Bắc Giang trả lời chất vấn. Ảnh: BGP

Ông Nguyễn Văn Oánh - Giám đốc Ngân hàng nhà nước tỉnh Bắc Giang cho biết: Hiện nay, tại một số chi nhánh ngân hàng trên địa bàn như Ngân hàng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương Bắc Giang, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Giang, Việt nam Thịnh vượng Bắc Giang, VP Bank… có phát sinh việc chào bán một số sản phẩm bảo hiểm.

Tuy nhiên, tất cả các sản phẩm bảo hiểm nêu trên, ngân hàng và khách hàng đều có sự thỏa thuận trên nguyên tắc tự nguyện, không có sự ép buộc của ngân hàng đối với khách hàng. Việc cung ứng các sản phẩm bảo hiểm dựa trên các tính năng ưu việt của sản phẩm, các lợi ích mang lại cho khách hàng và góp phần phòng ngừa rủi ro cho khách hàng và ngân hàng.

Tuy vậy, trong quá trình thực hiện, một số cán bộ tín dụng chưa nắm bắt và hiểu rõ về tiện ích của sản phẩm nên công tác tuyên truyền, giải thích hướng dẫn cho khách hàng về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm tín dụng chưa đầy đủ, dẫn đến tình trạng một số khách hàng chưa thoải mái, có cảm nhận phải mua bảo hiểm, mua một loại sản phẩm để hoàn tất thủ tục vay vốn.

Trong thời gian tới, để chấn chỉnh các hiện tượng trên, Ngân hàng nhà nước tỉnh sẽ chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện đúng các quy định cho vay và cung cấp dịch vụ bảo hiểm và Ngân hàng nhà nước tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra trực tiếp một số địa bàn để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Đại biểu Nguyễn Thị Minh - Tổ đại biểu Lục Ngạn nêu: Dư luận cho rằng một trong những nguyên nhân tín dụng đen có đất sống và phát triển là do việc tiếp cận các nguồn vốn ngân hàng có khó khăn. Ông Giám đốc Ngân hàng nhà nước có suy nghĩ gì về dưư luận nêu trên và trong thời gian tới có chỉ đạo gì đối với ngành để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng và cùng cấp ủy, chính quyền góp phần đẩy lùi hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Oánh cho rằng nguyên nhân làm cho tín dụng đen phát triển là do đối tượng người vay có nhu cầu về vốn nhưng không đủ điều kiện để vay vốn. Trong khi đó, thủ tục vay tín dụng đen vô cùng đơn giản. Ngoài ra, một số người dân có nguồn vốn nhàn rỗi nhưng không gửi tiết kiệm ngân hàng do lãi suất thấp mà tiến hành cho vay tự do với mức lãi suất cao... là những điều kiện dẫn tới tín dụng đen phát triển.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, thời gian tới, Ngân hàng nhà nước sẽ tăng cường tuyên truyền đến mọi tổ chức, cá nhân hiểu rõ về hoạt động ngân hàng. Tạo điều kiện để một số ngân hàng mở chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn ngân hàng của người dân. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện giải pháp huy động nguồn tiền nhàn rỗi trong dân; mở rộng, đáp ứng các nhu cầu tín dụng chính đáng của người dân và doanh nghiệp, nhất là vốn cho doanh nghiệp nhỏ, hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Đồng thời cải tiến quy trình thủ tục cho vay thuận lợi, nhanh gọn. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động để giảm lãi suất cho vay, cắt bỏ nhiều loại phí cho vay không cần thiết. Tăng cường thanh tra, giám sát, kịp thời phát hiện các sai phạm trong hoạt động tín dụng, phát hiện và xử lý trường hợp cán bộ tín dụng kết nối với chợ đen đem vốn ngân hàng ra ngoài cho vay nặng lãi…

Tăng cường xử lý những bất cập tại các khu công nghiệp

Đại biểu Ngô Đăng Tuấn - Tổ đại biểu Việt Yên nêu: Nhiều doanh nghiệp trong KCN Đình Trám xử lý nước thải không đảm bảo trước khi kết nối vào hệ thống chung và trạm xử lý nước thải ở đây nhiều năm nay xả thải không đảm bảo yêu cầu, vi phạm nghiêm trọng Luật Bảo vệ môi trường. Cử tri và HĐND đã có ý kiến nhiều lần nhưng đều nhận được lời hứa và không khắc phục. Đề nghị Trưởng Ban Quản lý các KCN cho biết nguyên nhân, lý do, trách nhiệm và biện pháp cũng như thời gian cụ thể để khắc phục triệt để vấn đề trên?

Ông Nguyễn Anh Quyền - Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh giải trình. Ảnh: BGP

Ông Nguyễn Anh Quyền - Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh giải trình: Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra những năm gần đây cho thấy trong những năm gần đây, các doanh nghiệp trong KCN Đình Trám không bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về xả nước thải có thông số vượt quy chuẩn; các thông số chất thải đều nằm trong quy định tiếp nhận của trạm xử lý nước thải tập trung.

Về nguyên nhân, lý do trạm xử lý nước thải KCN Đình Trám nhiều năm nay xả thải không đảm bảo yêu cầu là do trạm xử lý nước thải tập trung KCN Đình Trám được khởi công xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 10/2010 với công suất thiết kế 2.000 m3/ngày đêm, chất lượng nước thải sau xử lý đạt cột B theo QCVN 40:2011/BTNMT trước khi xả vào nguồn tiếp nhận là kênh T6. Đến nay, sau nhiều năm hoạt động, vận hành nên một số hạng mục của công trình đã xuống cấp, thiết bị thường xuyên hư hỏng dẫn đến hiệu quả xử lý kém, chất lượng nước thải sau xử lý không ổn định theo thiết kế. Mặt khác, công nghệ xử lý nước thải Aroten - vi sinh hiếu khí đang sử dụng không có hệ thống xử lý yếm khí do đó khả năng xử lý hàm lượng nitơ, photpho trong nước thải không được triệt để, vượt quá khả năng xử lý của trạm dẫn đến chất lượng nước thải sau xử lý có một số chỉ tiêu vượt quy chuẩn cho phép.

Từ giữa năm 2016, Ban đã chỉ đạo Công ty phát triển hạ tầng KCN (chủ đầu tư) lập hồ sơ, đề xuất và được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Đình Trám để xử lý nước thải đầu ra đạt cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 19/12/2016). Tuy nhiên, dự án đã phải tạm dừng do chưa bố trí được nguồn kinh phí thực hiện.

Ngày 11/5/2018, Ban Quản lý các KCN đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho Công ty phát triển hạ tầng KCN tiếp tục triển khai dự án; đến nay Công ty đang thực hiện hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án và xin ý kiến các ngành liên quan thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định. Dự kiến cuối Quý II/2019 tổ chức khởi công dự án nâng cấp Trạm xử lý nước thải KCN Đình Trám và đến cuối năm 2019 hoàn thành.

Đại biểu Nguyễn Thị Liên - Tổ đại biểu Lục Nam nêu: Thời gian qua, những tồn tại trong việc quản lý cấp phép xây dựng tại các KCN đã được HĐND tỉnh chất vấn, yêu cầu giải trình và Ban Quản lý các KCN đã đề xuất biện pháp khắc phục. Tuy nhiên đến nay tình hình vi phạm xây dựng vẫn còn xảy ra nhưng chưa được phát hiện, xử lý kịp thời (Công ty TNHH Luxshare-ICT Việt Nam trong KCN Quang Châu xây dựng sai phép nhà ở cho công nhân) Trách nhiệm, biện pháp khắc phục?

Ông Nguyễn Anh Quyền giải trình: Công ty TNHH Luxshare-ICT Việt Nam trong quá trình thi công xây dựng, công ty đã tự ý thay đổi thiết kế, xây dựng sai so với giấy phép xây dựng được được Ban Quản lý KCN cấp đối với 02 công trình Trung tâm nghiên cứu phát triển số 1 và 2, xây ngăn thành 460 phòng khép kín sử dụng cho công nhân viên lưu trú (không đúng công năng ban đầu được  cấp phép).

Ngày 30/6/2017 và ngày 04/01/2018,  Ban Quản lý các KCN đã tổ chức làm việc với công ty TNHH Luxshare-ICT Việt Nam để làm rõ nội dung vi phạm và đã yêu cầu Công ty không bố trí người lao động lưu trú tại các công trình xây dựng sai phép và sử dụng công trình theo đúng công năng được cấp phép.

Ông Quyền thẳng thắn cho rằng: Ban Quản lý các KCN chưa thực hiện tốt trách nhiệm trong công tác quản lý, đó là chưa thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa xử lý các vi phạm ngay từ đầu; khi phát hiện sai phạm của doanh nghiệp còn chưa kiên quyết xử lý, chưa chủ động báo cáo UBND tỉnh kịp thời; doanh nghiệp cố tình làm sai quy định, khi được nhắc nhở vi phạm còn chậm khắc phục.

Vừa qua, Ban đã yêu cầu Công ty TNHH Luxshare-ICT Việt Nam tháo dỡ, khắc phục hoàn trả lại công năng, mục đích sử dụng của công trình theo đúng nội dung giấy phép xây dựng được cấp; không tiếp nhận thêm và thực hiện di dời toàn bộ công nhân đang ở tại công trình vi phạm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình trong khi triển khai dự án đối với các doanh nghiệp trong KCN, nhắc nhở, hướng dẫn các doanh nghiệp chấp hành các quy định, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý đối với doanh nghiệp vi phạm.

Đại biểu Nguyễn Văn Chức. Ảnh: BGP

Chất vấn Chánh Thanh tra tỉnh, đại biểu Nguyễn Văn Chức nêu: Kết quả giám sát của HĐND tnh cho thấy việc t chức thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế cả về biện pháp phòng ngừa và đấu tranh đến xử lý đi với nhng người có hành vi tham nhũng. Đề nghị Chánh Thanh tra tnh cho biết đánh giá của mình về vn đề nêu trên. Nhng biện pháp Thanh tra tnh sẽ thực hiện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao đ khắc phục hạn chế nêu trên.

Về vấn đề đại biểu Nguyễn Văn Chức nêu, ông Trương Văn Nam - Chánh Thanh tra tỉnh cho biết với trách nhiệm là người đứng đầu cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về PCTN, cá nhân ông Nam cũng ý thức rõ vấn đề này.

Theo ông Nam, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, bên cạnh những nguyên nhân khách quan, còn có một số nguyên nhân chủ quan như: Công tác tuyên truyền, phố biến, quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, lãng phí chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm đến công tác PCTN, lãng phí; xây dựng chương trình, kế hoạch PCTN còn chung chung, không sát với thực tế hoạt động của cơ quan, đơn vị hoặc chưa đề ra được các biện pháp cụ thể, hữu hiệu, phù hợp với đơn vị mình để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.           

Ông Trương Văn Nam - Chánh Thanh tra tỉnh. Ảnh: BGP

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, ông Trương Văn Nam cho biết trong thời tới, Chánh Thanh tra tỉnh sẽ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế về công tác thanh tra đã nêu trong Báo cáo rà soát các cuộc thanh tra về KT-XH của Ban Nội chính Tỉnh ủy và những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành pháp luật về PCTN đã nêu trong Báo cáo giám sát của HĐND tỉnh. Đồng thời yêu cầu các địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế của ngành, địa phương mình.

Đồng thời tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và chỉ đạo toàn ngành tăng cường đôn đốc, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật PCTN. Tập trung vào việc triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa theo quy định của pháp luật về PCTN và việc xử lý của các địa phương, đơn vị đối với các sai phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra. Xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời, đúng quy định của pháp luật các sai phạm được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra. Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc đấu tranh xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Tăng cường tính minh bạch trong hoạt động đấu giá

Đại biểu Lê Văn Hoan - Tổ đại biểu huyện Yên Thế. Ảnh: BGP

Đại biểu Lê Văn Hoan - Tổ đại biểu huyện Yên Thế nêu: Hiện nay, việc đấu thầu, đấu giá có rất nhiều vi phạm và gây nhiều băn khoăn trong dư luận về tham nhũng, lãng phí trong hoạt động này. Đề nghị ông Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tư pháp cho biết thực trạng những biểu hiện có thể gây nguy cơ tham nhũng trong hoạt động trên; biện pháp và cách phòng chống đã và sẽ được triển khai ở tỉnh Bắc Giang?

Ông Đặng Văn Nguyên - Giám đốc Sở Tư pháp giải trình. Ảnh: BGP

Ông Đặng Văn Nguyên, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện nay có 05 tổ chức đấu giá tài sản, trong đó có Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp và 04 doanh nghiệp đấu giá tài sản với 20 đấu giá viên hoạt động hành nghề.

Hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh chủ yếu là 02 nhóm tài sản: Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, tài sản thi hành án bị tịch thu sung công quỹ và tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

Đối với nhóm tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, tài sản thi hành án bị tịch thu sung công quỹ: Một số đơn vị có tài sản tự thành lập Hội đồng bán đấu giá mà không thực hiện ký hợp đồng bán đấu giá với các tổ chức chức đấu giá tài sản theo quy định; quy trình, thủ tục bán đấu giá khép kín thông tin, hoàn thiện hồ sơ; đơn vị có tài sản chủ yếu lựa chọn doanh nghiệp đấu giá để bán đấu giá loại tài sản này.

Đối với nhóm tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất: Việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản còn chưa được thực hiện nghiêm túc theo quy định, còn mang tính hình thức; một số đơn vị có tài sản đấu giá yêu cầu khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của cơ quan, đơn vị có tài sản đấu giá; việc ban hành Quyết định huỷ kết quả trúng đấu giá một số lô đất do quá thời hạn nộp tiền sử dụng đất còn chậm; trình tự, thủ tục đấu giá còn chưa đúng quy định…

Để phòng chống những tiêu cực nói trên, theo Giám đốc Sở Tư pháp cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai, tuyên truyền Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các Sở, ngành, UBND các huyện thành phố, các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. Thực hiện tốt việc quản lý nhà nước về đấu giá tài sản, trong đó chú trọng công tác hướng dẫn nghiệp vụ; công tác kiểm tra, thanh tra; công tác giám sát trực tiếp cuộc đấu giá tài sản khi thấy cần thiết; nắm bắt thông tin, dư luận phản ánh về hoạt động nghiệp vụ của các tổ chức đấu giá tài sản và xử lý các sai phạm trong công tác này...

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra

Đại biểu Trần Thị Huyền - Tổ đại biểu Lạng Giang. Ảnh: BGP

Đại biểu Trần Thị Huyền - Tổ đại biểu Lạng Giang nêu: Công tác thanh tra, kiểm tra đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đạt nhiều kết quả rất tích cực; tuy nhiên vẫn còn tình trạng việc xử lý vi phạm, xử lý trách nhiệm, xử lý pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra chưa nghiêm minh, chưa tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm và trách nhiệm của người để xảy ra vi phạm. Đề nghị ông Chánh Thanh tra tỉnh làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp khắc phục tình trạng này?

Ông Trương Văn Nam - Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: Qua kết quả giám sát, rà soát của các Ban HĐND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ công tác của cấp ủy... cũng như việc tự kiểm tra, giám sát của Thanh tra tỉnh thì tình trạng những hạn chế như đại biểu nêu vẫn còn.

Ông Nam thẳng thắn cho rằng: Trách nhiệm chung thuộc về người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thanh tra và việc chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra các sai phạm phát hiện qua công tác thanh tra; trách nhiệm trực tiếp của người có thẩm quyền ký quyết định thanh tra, ký ban hành kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra.

Trách nhiệm trực tiếp trong việc để xảy ra những tồn tại, thiếu sót trong việc kiến nghị xử lý các vi phạm phát hiện qua thanh tra thuộc trưởng đoàn Thanh tra và cán bộ, công chức, thanh tra viên.

Để khắc phục những bất cập như đại biểu nêu, với trách nhiệm là người đứng đầu ngành thanh tra tỉnh, ông Trương Văn Nam thẳng thắn nhận trách nhiệm về những thiếu sót, tồn tại của ngành. Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về nâng cao hiệu quả công tác thanh tra.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác thẩm định, thẩm tra các kết luận thanh tra do các đơn vị, các cơ quan thanh tra gửi đến, phân công cán bộ có năng lực, có trình độ thực hiện nhiệm vụ này. Tăng cường các cuộc kiểm tra đột xuất trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thanh tra, nhằm đánh giá hiệu quả, chất lượng về sự phù hợp, tương xứng giữa nội dung thanh tra, kết quả thanh tra và kiến nghị xử lý sau thanh tra. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc thông báo và công khai kết luận thanh tra; xem xét tiến hành thanh tra lại đối với các cuộc thanh tra có dấu hiệu vi phạm pháp luật…/.

Nhóm phóng viên
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat