Kinh tế
Tiếp đà tăng trưởng nhanh và bền vững, xây dựng định hướng phát triển kinh tế - xã hội
Số lần xem: 482            Ngày đăng: 03/01/2019

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, với quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, KT-XH Bắc Giang thu được kết quả toàn diện, nổi bật, góp phần thực hiện thắng lợi 8/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, một số chỉ tiêu đạt cao và nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh cùng Đoàn khảo sát thực địa một số địa điểm
phục vụ định hướng quy hoạch KCN. Ảnh: BGP/Trâm Anh

Nối tiếp đà tăng trưởng trong những năm trước, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2018 đạt 16%, cao nhất từ trước đến nay và đứng thứ 3 cả nước. Quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng, tổng giá trị sản xuất và thương mại, dịch vụ (giá thực tế) đạt gần 253,9 nghìn tỷ đồng, giá trị tăng thêm (GRDP) đạt 88.259 tỷ đồng, gấp 1,7 lần năm 2015 - bình quân đầu người đạt 2.300 USD, rút ngắn đáng kể so với bình quân chung cả nước (năm 2017 bằng 81,1% và năm 2018 bằng 90,6%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, tỷ trọng nông - lâm nghiệp - thủy sản giảm còn 19,34%, lao động nông nghiệp giảm còn 41,6%. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,29%.

Trong các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp tiếp tục đóng vai trò là đầu tàu tăng trưởng với tốc độ 27,76%, giá trị sản xuất đạt 158.570 tỷ đồng, gấp 2,7 lần năm 2015. Hạ tầng các khu, cụm công nghiệp được tập trung đầu tư, có thêm 4 cụm công nghiệp được thành lập; hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải và bảo vệ môi trường ngày càng đồng bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh, trong đó tập trung rà soát quỹ đất để định hướng cho phát triển công nghiệp trong thời gian tới. Nông nghiệp phát triển toàn diện và tăng trưởng cao nhất trong 20 năm qua với tốc độ 6,5%, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 103,5 triệu đồng/ha, cao hơn bình quân chung cả nước; duy trì vùng vải thiều lớn nhất cả nước, tổng đàn lợn đứng thứ 3, đàn gà đứng thứ 4 toàn quốc.

Về xây dựng nông thôn mới, Bắc Giang đứng thứ 2/15 tỉnh miền núi phía Bắc với một huyện và 89 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 14,3 tiêu chí/xã, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Với chính sách Nhà nước và nhân dân cùng làm, tỉnh hỗ trợ xi măng, huyện, xã hỗ trợ một phần kinh phí vận chuyển và vật liệu khác, còn lại nhân dân đóng góp tiền và ngày công lao động đã tạo ra phong trào rộng khắp. Trong năm đã cứng hóa 1.278 km đường trục thôn, liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn.

Thu ngân sách ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu chi, tổng thu trên địa bàn tính đến ngày 20-12-2018 đạt 9.196 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2017, trong đó thu nội địa đạt 8.304 tỷ đồng, vượt 63,8% dự toán. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, nhiều dự án mở rộng sản xuất với tổng số vốn tăng thêm đạt 336 triệu USD, gấp 2,5 lần năm 2017.

Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến, giáo dục và đào tạo duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước. Sau 11 năm, Bắc Giang tiếp tục có học sinh đoạt huy chương trong các kỳ thi quốc tế. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 98,5%, nằm trong tốp dẫn đầu cả nước. Các nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống hiệu quả hơn...

Công tác cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế được đẩy mạnh theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII). Công tác thanh tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo và đạt được một số kết quả tích cực. Các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2019 là năm quyết định trong thực hiện các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tạo đà để Bắc Giang phát triển trong giai đoạn tiếp theo, tỉnh Bắc Giang phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 16% và đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp khả thi phù hợp với tình hình mới, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ:

Một là, tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch; nghiên cứu đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư gắn phát triển theo chiều rộng và theo chiều sâu. Rà soát quỹ đất phát triển công nghiệp để trình T.Ư cho phép bổ sung quy hoạch. Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, giao thông, cấp điện, cấp nước, hạ tầng xử lý môi trường gắn với tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hóa; bố trí nguồn lực thích đáng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các cơ sở giáo dục, cơ sở khám, chữa bệnh nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Hai là, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi để phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư, trong đó tập trung rà soát các cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn, trên cơ sở đó nghiên cứu đề xuất các chính sách của tỉnh Bắc Giang nhằm thu hút được các nhà đầu tư lớn, có tiềm năng đầu tư vào địa bàn, thu hút các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực nông nghiệp hoặc hình thành các hợp tác xã mà doanh nghiệp là nòng cốt, các dự án khu du lịch dịch vụ vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng có quy mô lớn. Tập trung hỗ trợ các công ty, tập đoàn lớn đang khảo sát, nghiên cứu đầu tư vào tỉnh.

Ba là, thực hiện quyết liệt các biện pháp thu ngân sách, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời các nguồn thu. Tăng cường nuôi dưỡng các nguồn thu, nhất là các khoản thu từ khối doanh nghiệp, hướng tới tăng thu bền vững. Tích cực đôn đốc thu kịp thời các khoản thuế truy thu và phạt qua kết luận thanh tra, kiểm tra vào ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại và cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Bốn là, tập trung chỉ đạo khắc phục các bất cập, tạo chuyển biến trong theo dõi, kiểm tra, thanh tra hoạt động của các dự án đầu tư và hoạt động của các doanh nghiệp cũng như các vấn đề nổi cộm trong thời gian qua. Tăng cường công tác quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai, tài nguyên khoáng sản; phòng ngừa, kiểm soát, khẩn trương khắc phục những vẫn đề nổi cộm về môi trường, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án nhà máy xử lý rác thải tại phường Đa Mai (TP Bắc Giang) nhằm xử lý rác thải theo hướng công nghiệp, hiện đại.

Năm là, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các ngành, các cấp, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính; đẩy mạnh phân cấp gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thực hiện nghiêm chủ trương tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo Kế hoạch số 47-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, thay mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, tôi kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, chung sức, chung lòng cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh, đưa tỉnh Bắc Giang phát triển nhanh và vững chắc.

Nhân dịp năm mới 2019 và chuẩn bị đón xuân Kỷ Hợi, thay mặt UBND tỉnh Bắc Giang, tôi xin kính chúc toàn thể các đồng chí cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh, nhân dân Bắc Giang sinh sống ngoài tỉnh và định cư ở nước ngoài luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat