Chỉ đạo điều hành
Tăng cường phối hợp tuyên truyền về an toàn thực phẩm
Số lần xem: 1009            Ngày đăng: 05/01/2019

Để tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, mới đây Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm (BCĐLN) tỉnh Bắc Giang ban hành Văn bản số 4549/BCĐLN-VP về việc cung cấp thông tin cho chuyên trang An toàn thực phẩm.

Chuyên trang an toàn thực phẩm là kênh thông tin chính thức của Ban Chỉ đạo liên ngành
về an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Giang. Ảnh: BGP/Nguyễn An

Theo đó, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền những quy định của pháp luật và những kiến thức, kỹ năng về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, BCĐLN tỉnh Bắc Giang đã xây dựng Chuyên trang an toàn thực phẩm xuất bản trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh từ ngày 01/11/2018 dưới địa chỉ: attp.bacgiang.gov.vn.

Để phát huy hiệu quả của Chuyên trang, Trưởng BCĐLN đề nghị các cơ quan, đơn vị thành viên BCĐLN tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tăng cường phối hợp cung cấp thông tin cho Chuyên trang.

Trong đó, Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Thông tin phối hợp với cơ quan thường trực BCĐLN tỉnh và BCĐLN các huyện, thành phố tiếp nhận, biên tập, cập nhật tin, bài, danh sách các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn và chủ động tác nghiệp tin, bài về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh để xuất bản trên Chuyên trang; phối hợp với cơ quan thường trực BCĐLN tỉnh xây dựng dự toán kinh phí hằng năm, thực hiện chi trả nhuận bút, thù lao biên tập tin, bài trên Chuyên trang.

Sở Y tế - Cơ quan thường trực BCĐLN tỉnh chỉ đạo phòng, đơn vị chuyên môn làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thành viên BCĐLN tỉnh phối hợp với Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh; chủ động cung cấp tin, bài tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm. Nội dung thông tin gồm: Hoạt động chỉ đạo, điều hành của BCĐLN tỉnh (tối thiểu 1 tin, bài/tuần); hằng quý cập nhật và chuyển gửi Trung tâm Thông tin rà soát danh sách các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện an toàn và không đủ điều kiện an toàn thuộc lĩnh vực phụ trách để xuất bản trên Chuyên trang. Chủ động tham mưu BCĐLN tỉnh dành nguồn kinh phí sự nghiệp tuyên truyền để chi trả nhuận bút, thù lao biên tập đối với tin, bài trên Chuyên trang…

* Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

Nguyễn An
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat