Chỉ đạo điều hành
Tập trung sắp xếp tổng thể đơn vị hành chính cấp xã
Số lần xem: 1107            Ngày đăng: 08/01/2019

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu UBND các huyện tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong việc sắp xếp tổng thể đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa: BGP/An Nhiên

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án sắp xếp tổng thể đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. Đồng thời xây dựng đề án nhập đơn vị hành chính cấp xã chi tiết theo từng huyện đảm bảo chặt chẽ, khoa học, làm việc với đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan để hoàn thành đề án, hồ sơ, thủ tục, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện Đề án sắp xếp tổng thể đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Thống nhất tổ chức lấy ý kiến toàn thể cử tri tại các đơn vị hành chính cấp xã có liên quan vào ngày 24/02/2019 (Chủ nhật). Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án nhập đơn vị hành chính cấp xã phải đảm bảo chặt chẽ từ khâu lập danh sách cử tri, quy trình thủ tục lấy ý kiến cử tri theo quy định. Đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng Đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố để kết hợp lấy ý kiến cử tri về nội dung này.

Riêng đối với các xã nhập vào thị trấn phải đảm bảo quy trình, thủ tục hồ sơ công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV hoặc V. Đối với các thị trấn phải tiến hành thủ tục quy hoạch mới hoặc bổ sung hoàn thiện hồ sơ công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV hoặc V trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh thông qua Đề án nhập đơn vị hành chính cấp xã./.

An Nhiên
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat