Kinh tế
Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019
Số lần xem: 451            Ngày đăng: 08/01/2019

Ngày 08/01, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức buổi làm việc về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Năm 2018, thực hiện sự chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có vốn nhà nước. Ban Chỉ đạo duy trì hoạt động 6 tháng tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động, bàn biện pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước.   

Hiện nay, có 20 doanh nghiệp vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, trong đó có 7 công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 6 công ty cổ phần có vốn góp nhà nước trên 51%; 7 công ty cổ phần có vốn góp nhà nước dưới 51% thuộc diện nhà nước không cần nắm giữ cổ phần. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: BGP/Hoàng Hà.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế về tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo trong năm 2018. Đồng thời, trao đổi phương hướng, giải pháp hoạt động năm 2019, trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy nhanh việc xác định giá trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lục Nam, sớm hoàn thành việc chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên đối với công ty này; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước; thực hiện chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần theo kế hoạch UBND đã đề ra...

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá, trong năm 2018 vừa qua, việc sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp; thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước chậm so với kế hoạch, trong quá trình thực hiện có nhiều khó khăn vướng mắc, đặc biệt là vấn đề liên quan đến đất đai. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo kịp thời kiện toàn bộ máy do một số cơ quan thay đổi bộ máy lãnh đạo; các ngành liên quan chủ động tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh theo chức năng của từng ngành; thực hiện nhiệm vụ đã quy định tại quy chế phối hợp. Thực hiện nghiêm nhiệm vụ đã được giao tại Kế hoạch 284/KH-UBND ngày 19/12/2018 về thực hiện chuyển đổi 06 đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần; đôn đốc các cơ quan, đơn vị chủ động chuyển đổi; trong quá trình thực hiện chủ động giải quyết vướng mắc và tham mưu giải quyết vướng mắc, đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện chuyển đổi thành các công ty cổ phần theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong Quý I/2019 hoàn thành việc xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH 2 thành viên Yên Thế và Lục ngạn, hướng dẫn 2 công ty này hoàn thành thủ tục đăng kí kinh doanh để hoạt động theo mô hình mới. Các ngành chức năng phối hợp với nhau giải quyết các vướng mắc khi các doanh nghiệp chuyển đổi đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có vốn nhà nước; thực hiện giám sát tài chính đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh quản lý. Kịp thời thay đổi người quản lý, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định. Tổ chức giám sát, hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp./.       

Hoàng Hà
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat