Chính trị
Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác thi đua khen thưởng
Số lần xem: 474            Ngày đăng: 09/01/2019

Sáng ngày 09/01, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả hoạt đông năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đặng Thị Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch nước. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang có đồng chí Lại Thanh Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Quang cảnh điểm cầu tỉnh Bắc Giang. Ảnh: BGP/Nguyễn An

Theo báo cáo của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực và thu được kết quả đáng khích lệ. Thực hiện chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Chỉ thị số 22-CT/TW về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, năm qua, các phong trào thi đua trong toàn quốc đã phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp đã có nhiều đổi mới, chủ động trong việc tổ chức chỉ đạo và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong năm.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về thi đua, khen thưởng được thực hiện tốt, tạo sự chuyển biến tích cực trong triển khai tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện tốt… Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động thực sự là trọng tâm, nòng cốt trong phong trào thi đua của các bộ, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng…    

Các cấp, các ngành đã quan tâm chỉ đạo khen thưởng chặt chẽ, đúng người, đúng thành tích, kịp thời khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, dũng cảm bảo vệ người, tài sản trong thiên tai... Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng gần 55,5 nghìn trường hợp. Trong tổng số cá nhân được khen thưởng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỷ lệ khen chuyên đề, đột xuất trên 1,2% và khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp hơn 21%...

Tuy nhiên, một số phong trào thi đua chưa được triển khai thường xuyên, tiêu chí còn chung chung, vì vậy chưa góp phần tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Hoạt động của các cụm, khối thi đua đã có đổi mới nhưng chưa đa dạng, phong phú; việc tổ chức các hoạt động gắn với nâng cao chất lượng công tác chuyên môn còn hạn chế…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Ảnh chụp màn hình: BGP/Nguyễn An

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng tại các bộ, ngành, địa phương năm 2018.

Giao nhiệm vụ năm 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị, trên cơ sở những mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương cần tổ chức phát động phong trào thi đua ngay từ những ngày đầu năm. Thực hiện các giải pháp đồng bộ, khả thi theo phương châm hành động của Chính phủ: Kỷ cương - liêm chính - hành động - sáng tạo - bứt phá - hiệu quả. Tập trung hoàn thiện thể chế, đổi mới cơ chế, chính sách và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tinh thần chung là quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, đạt kết quả cao hơn. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương phát động phong trào thi đua đặc biệt, nước rút, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Cùng đó, Bộ Nội vụ đề xuất những giải pháp đổi mới mạnh mẽ, thiết thực phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, phù hợp với tiến trình hội nhập của đất nước. Trong đó, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương phát động và phát động thi đua trong bộ, ngành, địa phương, đơn vị mình; hoàn thiện tiêu chí, tiêu chuẩn khen thưởng cho các đối tượng, nhất là công nhân, nông dân, người lao động. Bộ cần phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời có giải pháp để bảo đảm hoạt động tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng được thực hiện chặt chẽ, không để xảy ra sai phạm, tiêu cực…

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Phó Chủ tịch nước cũng yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương phát động, tổ chức phong trào thi đua mạnh mẽ trong năm 2019. Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị tiếp tục có những đóng góp để bổ sung, hoàn thiện Luật Thi đua, khen thưởng và các cơ chế, chính sách liên quan…/.

Nguyễn An
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat