Văn hoá - Xã hội
Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới
Số lần xem: 429            Ngày đăng: 10/01/2019

Ngày 09/01, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Giang có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương cùng các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bắc Giang.
Ảnh: BGP/Dương Thủy

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe những điểm mới về quan điểm, mục tiêu, kế hoạch giáo dục của chương trình Giáo dục phổ thông mới. Theo đó, chương trình giáo dục phổ thông mới bao gồm Chương trình tổng thể và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành ngày 26/12/2018 và sẽ được áp dụng trên toàn quốc..

Chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng theo mô hình phát triển năng lực thông qua những kiến thức cơ bản, thiết thực, hiện đại và các phương pháp tích cực hóa hoạt động của người học, giúp học sinh hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực. Chương trình cũng đã phân biệt rõ hai giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

Cụ thể, giai đoạn giáo dục cơ bản nhằm trang bị cho học sinh tri thức, kỹ năng nền tảng, hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi, chuẩn bị tâm thế cho việc thích ứng với những thay đổi nhanh chóng và nhiều mặt của xã hội tương lai. Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp nhằm phát triển năng lực theo sở trường, nguyện vọng của từng học sinh, bảo đảm học sinh tiếp cận nghề nghiệp, chuẩn bị cho giai đoạn học sau giáo dục phổ thông có chất lượng hoặc tham gia cuộc sống lao động.

Bên cạnh một số kiến thức được cập nhật để phù hợp với những thành tựu mới của khoa học - công nghệ và định hướng mới của chương trình, kiến thức nền tảng của các môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông mới chủ yếu là những kiến thức cốt lõi, tương đối ổn định trong các lĩnh vực tri thức của nhân loại, được kế thừa từ Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, nhưng được tổ chức lại để giúp học sinh phát triển phẩm chất và năng lực một cách hiệu quả hơn.

Đặc biệt, Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ giảm tải so với chương trình hiện hành như: Giảm số môn học, giảm số giờ học, chọn lọc nội dung giáo dục thiết thực, đổi mới phương pháp giáo dục, tạo điều kiện để học sinh được lựa chọn môn học, chủ đề học tập và tăng cường các hoạt động thực hành.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; các giải pháp, phương thức để thực hiện chương trình có hiệu quả.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là một trong những nhiệm vụ lớn và quan trọng của ngành. Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo các địa phương cần tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, chú trọng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và giảm áp lực cho giáo viên. Đồng thời, quan tâm đảm bảo các điều kiện cũng như chế độ, chính sách cho giáo viên, qua đó, tạo động lực cho giáo viên thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới. Các địa phương cần tích cực trao đổi với Bộ Giáo dục và Đào tạo để tham mưu với Chính phủ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới..../.

Dương Thủy
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat