Văn bản do Tỉnh ban hành
10 huyện, thành phố đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Số lần xem: 37            Ngày đăng: 10/01/2019

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 859/QĐ-UBND về việc công nhận Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Ảnh minh họa: BGP/Dương Thủy.

Theo đó, công nhận 10 huyện, thành phố đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại thời điểm tháng 11/2018.

Trong đó, 10 huyện, thành phố phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đều ở mức đạt; phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3; phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt mức độ 2; xóa mù chữ đạt mức độ 2.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, duy trì và nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo tiêu chuẩn và các điều kiện đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

Dương Thủy
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat