Văn bản do Tỉnh ban hành
Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019
Số lần xem: 57            Ngày đăng: 10/01/2019

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019.

Không bày bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc tại khu vực lễ hội.
Ảnh minh họa: BGP/An Nhiên

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại địa phương. Chỉ đạo, tổ chức các lễ hội đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, trang trọng, thiết thực, hiệu quả; phù hợp với quy mô, nội dung của lễ hội. Tổ chức lễ hội truyền thống theo đúng bản chất, ý nghĩa lịch sử văn hóa; giảm tần suất, thời gian tổ chức lễ hội văn hóa. Nghi lễ của lễ hội phải trang nghiêm, bảo đảm truyền thống.

Chỉ đạo các địa phương, cơ sở tổ chức lễ hội xây dựng kế hoạch cụ thể, có phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ an toàn cho di tích, danh lam thắng cảnh và nhân dân tham gia lễ hội; hướng dẫn thắp hương, đốt vàng mã, đặt hòm công đức trong di tích, đặt tiền lễ, tiền giọt dầu đúng nơi quy định. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giới thiệu mục đích, ý nghĩa, giá trị của lễ hội, nội quy thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

Đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, quy định khu vực vui chơi giải trí và khu vực tổ chức các hoạt động dịch vụ, bảo đảm không lấn chiếm khuôn viên di tích; treo, đặt bảng, biển hướng dẫn ở vị trí phù hợp, thuận tiện cho việc tiếp nhận thông tin của người tham gia lễ hội. Tổ chức phân luồng, phân tuyến giao thông, bố trí bãi trông giữ phương tiện giao thông. Yêu cầu người cung ứng dịch vụ, hàng hóa tại khu vực lễ hội phải niêm yết công khai và bán đúng giá niêm yết; không chèo kéo và ép giá; không bày bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác lễ hội; tuyên truyền những nét đẹp văn hóa truyền thống trong hoạt động lễ hội, gắn với bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, hành nghề mê tín dị đoan; cờ bạc trá hình; lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép; đổi tiền có chênh lệch giá trong khu vực di tích, lễ hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Xử lý nghiêm các vi phạm của tập thể, cá nhân trong hoạt động lễ hội.

Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; không đi lễ hội trong giờ hành chính; không dùng xe công và các phương tiện công (hoặc thuê khoán phương tiện) tham gia lễ hội (trừ trường hợp thuộc thành phần tham gia tổ chức lễ hội hoặc được giao thực thi nhiệm vụ)./.

An Nhiên
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat