Văn bản do Trung ương ban hành
Quy định khối kiến thức tối thiểu trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
Số lần xem: 50            Ngày đăng: 10/01/2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 29/2018/TT-BGDĐT quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Ảnh minh họa: BGP/Dương Thủy.

Sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo, giáo viên phải có kiến thức thực tế và lý thuyết cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm trong phạm vi của nhóm ngành đào tạo giáo viên; có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc giảng dạy, giáo dục và hoạt động xã hội có liên quan; thường xuyên bồi dưỡng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ và có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

Về kỹ năng, phải có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục - vận dụng được kiến thức, kỹ năng đã có để giải quyết vấn đề bằng việc lựa chọn và áp dụng các phương pháp cơ bản, công cụ, tài liệu và thông tin; có kỹ năng giao tiếp ứng xử và truyền đạt hiệu quả các kiến thức, thông tin, ý tưởng giải pháp tới người học trong nhà trường và công sở; phản biện và sử dụng các giải pháp thay thế; đánh giá chất lượng và kết quả thực hiện đối với nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục và những nhiệm vụ được giao khác của các thành viên trong tổ nhóm chuyên môn.

Bên cạnh đó, người học phải có khả năng làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với tổ, nhóm chuyên môn; hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc giảng dạy, giáo dục đã được giao; đánh giá hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ nhóm.

Đào tạo trình độ cao đẳng cũng cần có kiến thức thực tế và lý thuyết chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ trong phạm vi của nhóm ngành đào tạo giáo viên và lĩnh vực giáo dục có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc giảng dạy, giáo dục và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực giáo dục có kiến thức thực tế về quản lý, nguyên tắc và phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá các quá trình trong giảng dạy, giáo dục; thường xuyên bồi dưỡng, phát triển chuyên môn, nghiệp vụ và có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

Về kỹ năng, cần có kỹ năng nhận thức và tư duy sáng tạo để xác định, phân tích và đánh giá thông tin trong phạm vi rộng; có năng lực cần thiết giải quyết phần lớn các công việc phức tạp trong giảng dạy, giáo dục; có kỹ năng giao tiếp ứng xử và truyền đạt hiệu quả các kiến thức, thông tin, ý tưởng, giải pháp tới người học trong nhà trường và công sở; có khả năng phản biện và sử dụng các giải pháp thay thế; đánh giá chất lượng và kết quả thực hiện đối với nhiệm vụ giảng dạy giáo dục và những nhiệm vụ được giao khác của các thành viên trong tổ nhóm chuyên môn;...

Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi; hướng dẫn giám sát những người khác thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ được giao; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy, giáo dục sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm....

* Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

Dương Thủy
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat