Chính trị
Nâng cao trách nhiệm giải trình trong công tác dân vận chính quyền
Số lần xem: 474            Ngày đăng: 10/01/2019

Ngày 10/01, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Cán sự Đảng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm Dân vận chính quyền 2018”, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn; đại diện lãnh đạo các cơ quan, sở,  ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các Huyện ủy, Thành ủy. 

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang. Ảnh: BGP/Nguyễn An

Thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018" theo phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, với nhiều giải pháp đồng bộ từ Trung ương đến địa phương đã tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận. Chính quyền, cơ quan nhà nước các cấp tiếp tục quán triệt, thể chế hóa quan điểm của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận thành chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Trong xây dựng chính sách pháp luật đã chú trọng lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến đóng góp, phản biện của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trước khi ban hành, đặc biệt là trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông…

Thông qua đó, các chính sách, pháp luật được đi vào cuộc sống, tạo sự ủng hộ, đồng thuận trong nhân dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2018 đã minh chứng cho điều đó. 12/12 chỉ tiêu Quốc hội giao đều hoàn thành toàn diện, trong đó nổi bật là GDP đạt mức tăng trưởng ấn tượng 7,08%, GDP bình quân đầu người đạt 2.587USD. Tất cả các ngành, lĩnh vực đều phát triển khá với nhiều nhân tố mới, động lực mới.

Tham luận tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Bùi Văn Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang khẳng định: Những thành tựu KT-XH năm 2018 đã củng cố lòng tin, niềm phấn khởi trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước. Có được kết quả trên, 50% là nhờ công tác dân vận. Theo đồng chí, để làm tốt công tác dân vận, người cán bộ ngoài việc thuộc chính sách còn phải biết giải thích chính sách để người dân hiểu, đồng tình, đồng thuận; đội ngũ cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp dân phải đủ phẩm chất, năng lực mới có thể sâu sát, lắng nghe, kịp thời giải quyết những nguyện vọng của nhân dân… Đồng chí đề nghị thời gian tới cần cụ thể hóa, quy chế hóa công tác dân vận. Tăng cường chế độ giải trình, mỗi cán bộ nhà nước phải đủ năng lực giải trình chính sách trước dân…

Đồng chí Bùi Văn Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang
tham luận tại hội nghị. Ảnh chụp màn hình: BGP/Nguyễn An

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương nỗ lực, kết quả thực hiện “Năm Dân vận chính quyền 2018” đã được các bộ, ngành trung ương và các địa phương triển khai có hiệu quả. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ “còn một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, có biểu hiện quan liêu, xa dân, tham nhũng, tiêu cực… khiến người dân oán trách còn nặng lắm”. Thủ tướng lưu ý, năm 2019, các cấp, các ngành, địa phương phải tập trung khắc phục vấn đề này.

Thủ tướng khẳng định, muốn đất nước ổn định, phát triển bền vững thì phải làm tốt công tác dân vận. Thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa chính quyền với hệ thống dân vận các cấp; kịp thời lắng nghe, nắm bắt và giải quyết thỏa đáng những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thông qua việc làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các cấp.

Trong đó, cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận; trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Các bộ, ngành Trung ương và các địa phương tiếp tục tăng cường triển khai, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Công tác dân vận phải hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân và đây là mục tiêu hàng đầu, cao nhất. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản bộ máy biên chế; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm quyền, lợi ích của nhân dân. Thực hiện tốt pháp lệnh, quy chế dân chủ ở cơ sở; người đứng đầu thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng…

Đồng thời chú trọng, tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng dư luận; có biện pháp đấu tranh kịp thời đối với những tư tưởng sai trái, luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của các thế lực phản động, thù địch… Qua góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân, phát huy dân chủ, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Nguyễn An
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat