Kinh tế
Tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng thuế trong năm 2019
Số lần xem: 409            Ngày đăng: 11/01/2019

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2019 chiều ngày 10/01.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: BGP/Hoàng Hà

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, năm 2018, công tác thuế nói chung, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn nói riêng đã thu được những kết quả tích cực, hoàn thành vượt tổng thể dự toán được giao. Cụ thể, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh được 8.601,5 tỷ đồng, đạt 208,1% so với dự toán Trung ương giao, đạt 169,7% so với dự toán UBND tỉnh giao, tăng 60,7% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng thu ngành Thuế quản lý được 8.277,6 tỷ đồng, đạt 207,8% so với dự toán Trung ương giao, đạt 168,3% so với dự toán UBND tỉnh giao, tăng so với cùng kỳ năm 2017 là 60,8%. Tổng thu ngành Thuế quản lý (trừ thu tiền sử dụng đất) được 3.370,7 tỷ đồng, đạt 113% so với dự toán Trung ương giao, đạt 111,9% so với dự toán UBND tỉnh giao, tăng so với cùng kỳ năm 2017 là 25,4%. Có 11/14 chỉ tiêu, khu vực thu và 13/14 đơn vị quản lý thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán được giao.

Bên cạnh đó, ngành Thuế tỉnh đã triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm các Luật thuế sửa đổi, bổ sung, các quy trình nghiệp vụ của ngành, đã thực hiện bao quát được nguồn thu, tăng thu, chống thất thu ngân sách, tạo sự minh bạch, công khai và thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển gắn với việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ người nộp thuế. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng như công tác quản lý nội bộ ngành được chú trọng và tăng cường, đảm bảo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo yêu cầu, mục tiêu của công tác quản lý thuế trong giai đoạn hiện nay mà ngành Thuế cả nước đang thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016 - 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: BGP/Hoàng Hà.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành Thuế tỉnh đã đạt được trong năm vừa qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách tỉnh năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh cần triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ của ngành, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các biện pháp nhằm tăng thu, chống thất thu ngân sách; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, biện pháp được Trung ương, tỉnh chỉ đạo. Thực hiện quyết liệt các biện pháp xử lý nợ đọng tiền thuế; định kỳ rà soát, phân loại, có biện pháp phù hợp đối với từng khoản nợ đọng, từng đối tượng người nộp thuế và giao nhiệm vụ, gắn trách nhiệm đến từng đơn vị, cá nhân.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra chống chuyển giá; thực hiện tốt công tác quản lý rủi ro người nộp thuế; đôn đốc thực hiện nghiêm kết luận sau thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, quan tâm nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngành, chống phiền hà, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, công chức ngành Thuế tỉnh ký giao ước thi đua năm 2019. Ảnh: BGP/Hoàng Hà.

Tại hội nghị, các cán bộ, công chức ngành Thuế tỉnh đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2019./.

Hoàng Hà
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat