Huyện - Thành phố
Huyện Hiệp Hòa tổng kết phong trào văn hóa
Số lần xem: 233            Ngày đăng: 17/01/2019

Ngày 16/01, UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; tổng kết Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2018.

Các tập thể được khen thưởng. Ảnh: Phương Nhung

Năm 2018, phong trào toàn dân TDĐKXDĐSVH đã được Ban Chỉ đạo (BCĐ) các cấp trong huyện triển khai thực hiện có hiệu quả góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, chính trị của địa phương. Nhiều danh hiệu văn hóa đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, chú trọng đi vào thực chất như phong trào xây dựng “Gia đình, làng, khu phố văn hóa”; “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”; “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”;… Toàn huyện có 49.237/55.780 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt 88,3%, tăng 0,6% so với năm 2017; 171/229 thôn, khu phố đạt danh hiệu văn hóa, đạt 74,7%. Nhờ đó, năm 2018, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện xếp loại xuất sắc, đứng thứ 4 trong toàn tỉnh, vượt 4 bậc so với năm 2017.

Năm 2019, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành thành viên và BCĐ các xã, thị trấn; đồng thời tăng cường huy động nguồn lực cho phong trào.

Thực hiện Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT năm 2018, toàn huyện đã tập trung cao công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT đến người dân và doanh nghiệp nên nhận thức của chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, tính nhân văn, nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng... của chính sách BHYT đã được nâng lên rõ rệt. Theo đó, tính đến hết tháng 12/2018, toàn huyện có 228.742 người tham gia BHYT, chiếm 98,39% dân số tham gia BHYT, vượt 0,39% so với kế hoạch tháng cao điểm tỉnh giao, là huyện có tỷ lệ vận động người dân tham gia BHYT trong Tháng cao điểm cao nhất tỉnh; tốc độ tăng tỷ lệ bao phủ BHYT cao nhất tỉnh là 28,3%.

Nhân dịp này, UBND huyện công nhận 171 thôn, khu phố đạt danh hiệu “Thôn, khu phố văn hóa”; tặng giấy khen cho 40 thôn, khu phố tiêu biểu, điển hình trong các phong trào; 51 gia đình văn hóa tiêu biểu; 3 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa 5 năm liên tục; công nhận danh hiệu văn hóa cho 197 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 10 xã, thị trấn đạt danh hiệu đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, văn minh đô thị năm 2018. Cùng đó, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND huyện tặng giấy khen cho 10 tập thể đạt kết quả cao trong triển khai thực hiện “Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT năm 2019”./.

Phương Nhung
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat