Kinh tế
Ngành ngân hàng tỉnh Bắc Giang triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2019
Số lần xem: 404            Ngày đăng: 18/01/2019

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (NHNN tỉnh) vừa có kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2019.

Đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất phục vụ phát triển sản phẩm nông nghiệp.
Ảnh minh họa: BGP/Bình Minh

Để góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030, NHNN tỉnh sẽ thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các Tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn thực hiện có hiệu quả Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp và người dân, các chương trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ, của NHNN Việt Nam.

Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình OCOP, cũng như các cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất; phối hợp với các đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh trong việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình OCOP tại địa phương.

Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng trên địa bàn, trong đó có các đối tượng tham gia Chương trình OCOP để có các giải pháp tháo gỡ thiết thực, hiệu quả. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương, NHNN Việt Nam để xem xét, xử lý theo quy định.

Các TCTD trên địa bàn tỉnh tập trung nguồn vốn cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, các ngành, lĩnh vực ưu tiên khuyến khích phát triển; đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất phục vụ phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế trên địa bàn theo chuỗi giá trị, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chương trình OCOP.

Đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng phù hợp với từng đối tượng, khách hàng, đặc biệt là hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các đối tượng của Chương trình OCOP; đổi mới quy trình cho vay, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay.

Tích cực triển khai các chương trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ. Chủ động tham gia Chương trình Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp và người dân trên địa bàn, làm việc trực tiếp với khách hàng vay vốn để tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật./.

Bình Minh
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat