Kinh tế
Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên
Số lần xem: 264            Ngày đăng: 21/01/2019

Ngày 21/01, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình MTQG XDNTM năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG XDNTM tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: BGP/Hải Huyền

Một năm thành công trong xây dựng NTM

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG XDNTM tỉnh, năm 2018, tỉnh Bắc Giang có thêm 21 xã đạt chuẩn NTM (vượt 01 xã so với Nghị quyết của HĐND tỉnh, là năm có số xã đạt chuẩn NTM cao nhất từ trước đến nay). Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 89 xã đạt chuẩn NTM, đạt 43,8% (cao hơn bình quân chung của cả nước hiện là 42,2%, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra đến năm 2020 từ 3,8 - 8,8% trước 2 năm). Bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 15,0 tiêu chí/xã (cao hơn bình quân chung cả nước), không còn xã đạt dưới 8 tiêu chí.

Trong năm có 84 thôn đạt thôn NTM (tăng 23 thôn so với năm 2017). Huyện Việt Yên đạt chuẩn huyện NTM (huyện thứ 56 của cả nước, huyện thứ 2 khu vực Trung du miền núi phía Bắc). Huyện Lạng Giang có 16/21 xã đạt chuẩn NTM, bình quân tiêu chí đạt 17,8 tiêu chí/xã, dự kiến hết năm 2019 hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM năm 2020.

Có thể nói năm 2018 là năm thành công trong xây dựng NTM của tỉnh Bắc Giang, tạo động lực, nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong XDNTM giai đoạn 2019 - 2020.

Phấn đấu có thêm 24 xã đạt chuẩn NTM năm 2019

Đánh giá kết quả XDNTM năm 2018, các đại biểu đều cho rằng có được kết quả tích cực như vậy là do sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội từ trung ương đến cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Nguyễn Đại Lượng chia sẻ kinh nghiệm XDNTM. Ảnh: BGP/Hải Huyền

Tuy nhiên, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những khó khăn, tồn tại cần phải khắc phục, đó là: Một số chính sách, văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình khó áp dụng hoặc gặp khó khăn trong tổ chức thực hiện dẫn đến việc sử dụng nguồn vốn còn hạn chế. Công tác thẩm định, trình phân bổ vốn và việc quản lý sử dụng một số nguồn vốn được phân bổ tại các địa phương còn nhiều hạn chế nhưng chậm được điều chỉnh; tiến độ giải ngân nguồn vốn đạt thấp. Việc tổ chức thực hiện thôn NTM kiểu mẫu còn chậm, các xã đã đạt chuẩn chưa quan tâm rà soát kết quả thực hiện so với Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2016 - 2020. Kết quả XDNTM giữa các huyện miền núi và đồng bằng còn chênh lệch… Đồng thời, các đại biểu chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình XDNTM.

Năm 2019, tỉnh Bắc Giang đặt ra mục tiêu là phấn đấu có thêm 24 xã đạt chuẩn NTM, hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện Lạng Giang làm tiền đề đạt huyện NTM trong năm 2020; bình quân tiêu chí đạt 15,5 tiêu chí/xã (tăng thêm 0,5 tiêu chí/xã so với năm 2018), giảm số xã đạt dưới 9 tiêu chí (giảm 07 xã); có 9 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu; 103 thôn nông thôn mới. Các xã đã đạt chuẩn tổ chức thực hiện xã NTM nâng cao. Các xã đặc biệt khó khăn triển khai thôn NTM gắn với giảm nghèo bền vững theo điều kiện của tỉnh.

XDNTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh ghi nhận, biểu dương thành tích của các huyện, xã trong XDNTM năm 2018. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nêu rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đó là việc các địa phương chưa thực sự kêu gọi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, các cơ quan chưa thực sự tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Công tác phân bổ nguồn vốn còn chậm, chưa sát thực tế, phải điều chỉnh cục bộ, việc giải ngân còn thấp. Nợ đọng xây dựng cơ bản còn cao. Một số xã đạt chuẩn chưa rà soát lại để nâng cao, còn chưa chủ động thực hiện bộ tiêu chí XDNTM nâng cao. Một số thành viên Ban Chỉ đạo, huyện, xã còn chưa sâu sát cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh ghi nhận, biểu dương thành tích của các huyện, xã
trong XDNTM năm 2018. Ảnh: BGP/Hải Huyền

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh để đạt được mục tiêu đã đề ra năm 2019, các huyện, thành phố cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện XDNTM, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể để phấn đấu hoàn thành mục tiêu.

Đối với 24 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2019, chủ động xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình từng quý, phân công nhiệm vụ để tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm. Đối với 89 xã đã đạt chuẩn NTM khẩn trương rà soát kết quả đạt được so với yêu cầu Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2016 - 2020; triển khai, đăng ký xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Văn phòng Ban Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra lại để xem xét thu hồi Danh hiệu xã NTM đối với các xã không giữ vững được nhiều tiêu chí và không đáp ứng Bộ tiêu chí mới.

Huyện Việt Yên xây dựng kế hoạch thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Huyện Lạng Giang rà soát, đánh giá mức độ thực hiện so với yêu cầu Bộ tiêu chí huyện NTM, xác định nội dung tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phấn đấu đạt huyện NTM trong năm 2020.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh, nhân rộng thực hiện XDNTM, thôn NTM kiểu mẫu, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 tạo phong trào thi đua giữa các thôn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.
Ảnh: BGP/Hải Huyền

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm phân bổ vốn năm 2019. Các huyện, thành phố tiếp tục có cơ chế tạo nguồn lực hỗ trợ cho các xã phấn đấu đạt chuẩn, đồng thời rà soát chính xác số nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình NTM, xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý xong nợ đọng xây dựng cơ bản trong năm 2019.

Các địa phương tập trung hoàn thành cấp, đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đã hoàn thành dồn điền, đổi thửa; duy trì, nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu, đẩy mạnh việc tích tụ ruộng đất tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp vào đầu tư hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; tổ chức triển khai tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm gắn với xây dựng nhãn hiệu, tem nhãn, bao bì sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, xác định đây là chương trình nòng cốt trong việc góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất; quan tâm dành nguồn lực thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã trong nông nghiệp.

Nhân dịp này, 27 tập thể, 11 hộ gia đình và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong XDNTM được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Hải Huyền
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat