Kinh tế
Bắc Giang: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11%
Số lần xem: 451            Ngày đăng: 01/02/2019

Tháng 01/2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ toàn tỉnh Bắc Giang ước đạt 2.300 tỷ đồng, tăng 1,03% so với tháng trước, tăng 11% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11% so với cùng kỳ. Ảnh: BGP/An Nhiên

Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 4,02% so với tháng trước và tăng 14,44% so với bình quân cùng kỳ, trong đó, kinh tế nhà nước ước đạt 57 tỷ đồng; kinh tế tập thể ước đạt 1,3 tỷ đồng; kinh tế cá thể ước đạt 1.390 tỷ đồng; kinh tế tư nhân ước đạt 630 tỷ đồng.

Tổng doanh thu hoạt động dịch vụ, lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành ước đạt 147 tỷ đồng, tăng 5,86% so với tháng trước và tăng 7,14% so với bình quân cùng kỳ, trong đó: kinh tế tập thể ước đạt 27 triệu đồng; kinh tế cá thể ước đạt 132 tỷ đồng; kinh tế tư nhân ước đạt 15 tỷ đồng.

Tổng doanh thu các hoạt động dịch vụ khác ước đạt 70 tỷ đồng, tăng 2,71% so với tháng trước và tăng 10,62% so với bình quân cùng kỳ. Trong đó, kinh tế nhà nước ước đạt 8 tỷ đồng; kinh tế tập thể ước đạt 13,33 triệu đồng; kinh tế cá thể ước đạt 45 tỷ đồng; kinh tế tư nhân ước đạt 14 tỷ đồng; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 3 tỷ đồng./.

An Nhiên
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat