Kinh tế
Bắc Giang: Tập trung gieo trồng vụ Chiêm Xuân bảo đảm kế hoạch
Số lần xem: 204            Ngày đăng: 12/02/2019

Hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cơ bản đã thu hoạch xong cây trồng vụ Đông và đang chỉ đạo gieo trồng vụ Chiêm Xuân bảo đảm kế hoạch và khung thời vụ.

Toàn tỉnh gieo cấy gần 5.800 ha lúa. Ảnh: BGP/An Nhiên

Đến nay, toàn tỉnh đã gieo được 1.640 ha mạ, cấy được 5.795 ha lúa, đạt 11,7% kế hoạch, trồng được 112 ha ngô, đạt 4,1% kế hoạch, trồng được 1.687 ha lạc, đạt 21,9% kế hoạch, rau các loại 980 ha, đạt 15,7% kế hoạch…

Hầu hết các diện tích mạ, lúa đã gieo cấy sinh trưởng phát triển tốt không có diện tích mạ, lúa bị chết; tình hình nước phục vụ sản xuất được bảo đảm kế hoạch.

Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố đang tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị gieo trồng vụ Xuân đảm bảo kế hoạch và khung thời vụ, thực hiện các biện pháp đảm bảo đủ nước tưới phục vụ sản xuất vụ Xuân, những diện tích không có nước tưới có kế hoạch chủ động chuyển đổi cây trồng phù hợp, phấn đấu gieo trồng hết diện tích. Đồng thời tích cực phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng./.

An Nhiên
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat