Chính trị
Hội nghị lấy ý kiến vào Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
Số lần xem: 1429            Ngày đăng: 31/03/2008

Sáng ngày 28/03/2008, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia đối với dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan: Bộ Chỉ huy quân sự tỉ

Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành ngày 21/12/1999 bao gồm 07 Chương và 51 Điều. Qua quá trình thực hiện đến nay đã bộc lộ một số vấn đề không còn phù hợp với tình hình mới hoặc còn thiếu, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ sĩ quan quân đội trong thời kỳ mới.

Nội dung của sửa đổi, bổ sung tập trung vào 15 Điều trong tổng số 51 Điều của luật hiện hành; bãi bỏ một số khoản, điểm, từ ngữ ở một số điều cho phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành. Ví dụ như: tại khoản 1, Ðiều 19 Luật hiện hành quy định: "Sĩ quan đến thời hạn xét thăng quân hàm mà chưa đủ điều kiện thì được xét thăng quân hàm vào những năm tiếp theo, nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này; nếu hết thời hạn đó vẫn không được thăng quân hàm thì thôi phục vụ tại ngũ". Dự thảo Luật đề nghị sửa đổi là: “Sĩ quan đến thời hạn xét thăng quân hàm mà chưa đủ điều kiện qui định tại khoản 1, Ðiều 17 của Luật này thì được xét thăng quân hàm vào những năm tiếp theo”. Qua đó, nhằm động viên, khuyến khích đồng thời tạo điều kiện cho sĩ quan yên tâm phục vụ, phấn đấu công tác.

Tại hội nghị, cơ bản các ý kiến phát biểu đều nhất trí với các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam cho phù hợp tình hình mới nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ sĩ quan - lực lượng nòng cốt xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Ngoài ra, các đại biểu đã cho nhiều ý kiến về các vấn đề cơ bản của dự thảo luật, đó là: chức vụ của sĩ quan (Ðiều 11), tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan (Ðiều 13), cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan (Ðiều 15), chính sách đối với sĩ quan (Ðiều 31)...

Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat