Chính trị
Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Bắc Giang và các huyện Việt Yên, Yên Dũng.
Số lần xem: 1042            Ngày đăng: 29/10/2009

Ngày 28/10/2009, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Bắc Giang và các huyện Việt Yên, Yên Dũng.

Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, thành phố trực thuộc, chịu sự quản lý và chỉ đạo toàn diện của UBND huyện, thành phố; là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, thành phố có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp Nhà nước thu hồi đất sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt và quản lý quỹ đất đã thu hồi trên địa bàn huyện, thành phố nhưng chưa giao, chưa cho thuê; quản lý quỹ đất công. Nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, thành phố thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Cơ cấu tổ chức bộ máy gồm: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc; Giám đốc, Phó Giám đốc do Chủ tịch UBND huyện, thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc có: Tổ Hành chính – Tài vụ; Tổ Quản lý và Phát triển quỹ đất; Tổ Dịch vụ và Thu hồi đất. Cơ chế tài chính của Trung tâm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ.

Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat