Số liệu thống kê KT-XH
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang tháng 8/2018
Ngày đăng: 19/09/2018

Theo Báo cáo của Cục Thống kê, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang tháng 8/2018 cơ bản vẫn được duy trì và phát triển ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tháng 8 ước tính bằng 129,91% so với cùng kỳ và bằng 103,18% so với tháng trước; chăn nuôi phát triển tương đối ổn định, không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 8 đạt kế hoạch dự toán. Ngành Y tế tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định và giữ vững.
Tình hình kinh tế- xã hội tỉnh Bắc Giang tháng 3 và quý I năm 2018
Ngày đăng: 06/04/2018

Quý I năm 2018, kinh tế- xã hội của tỉnh Bắc Giang tiếp tục được duy trì và phát triển; tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành, các lĩnh vực đều đạt kết quả khá so với kế hoạch và cùng kỳ.
Trang    1   2  

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat