Số liệu thống kê KT-XH
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang tháng 01 năm 2019
Ngày đăng: 14/02/2019

Theo Báo cáo của Cục Thống kê, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang tháng 1/2019 cơ bản vẫn được duy trì và phát triển ổn định.
Bắc Giang: 10 thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật năm 2018
Ngày đăng: 02/01/2019

Có thể khẳng định, năm 2018 là năm kinh tế - xã hội của Bắc Giang phát triển toàn diện. Với quyết tâm cao và nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, tỉnh Bắc Giang đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Sau đây là 10 thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật do Cổng TTĐT tỉnh Bắc Giang bình chọn.
Tình hình kinh tế- xã hội tỉnh Bắc Giang tháng 11 năm 2018
Ngày đăng: 05/12/2018

Kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2018 của tỉnh Bắc Giang cơ bản vẫn được duy trì và phát triển ổn định. Nông nghiệp được giữ vững; chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 bằng 137,87% so với cùng kỳ; doanh thu vận tải, kho bãi tháng 11 tăng 12,92% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hoá tăng 2,62% so với tháng trước và tăng 13% so với cùng kỳ. Tình hình đời sống dân cư trong tháng nhìn chung ổn định, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định và giữ vững. Cụ thể kết quả đạt được của các ngành, các lĩnh vực được thể hiện như sau:
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang tháng 8/2018
Ngày đăng: 19/09/2018

Theo Báo cáo của Cục Thống kê, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang tháng 8/2018 cơ bản vẫn được duy trì và phát triển ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tháng 8 ước tính bằng 129,91% so với cùng kỳ và bằng 103,18% so với tháng trước; chăn nuôi phát triển tương đối ổn định, không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 8 đạt kế hoạch dự toán. Ngành Y tế tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định và giữ vững.
Tình hình kinh tế- xã hội tỉnh Bắc Giang tháng 3 và quý I năm 2018
Ngày đăng: 06/04/2018

Quý I năm 2018, kinh tế- xã hội của tỉnh Bắc Giang tiếp tục được duy trì và phát triển; tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành, các lĩnh vực đều đạt kết quả khá so với kế hoạch và cùng kỳ.
Trang    1   2   3  

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat