Trả lời ý kiến cử tri
Ban An toàn giao thông tỉnh trả lời ý kiến cử tri
Ngày đăng: 23/05/2017

Cử tri kiến nghị: Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là xe quá tải quá khổ; đồng thời, chỉ đạo cơ quan chức năng theo dõi, thống kê đầy đủ số liệu về tai nạn giao thông để đánh giá thực chất tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, qua đó có giải pháp hữu hiệu kiềm chế có hiệu quả và vững chắc tai nạn giao thông trong thời gian tới.
UBND thành phố Bắc Giang trả lời kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh
Ngày đăng: 19/05/2017

Sau khi chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét giải quyết, UBND thành phố báo cáo kết quả như sau:
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời ý kiến cử tri
Ngày đăng: 19/05/2017

Cử tri xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn phản ánh: Chính sách hỗ trợ đối với giáo viên lên các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn chỉ áp dụng cho người từ nơi khác đến trong 05 năm. Sau 05 năm, nếu trường hợp người đó ở lại phục vụ lâu dài cho địa phương này thì không được áp dụng chính sách trên. Cử tri cho rằng đây là điều bất hợp lý. Đề nghị chỉnh sửa phù hợp để vừa huy động giáo viên nơi khác lên vùng khó khăn, vừa giữ chân họ gắn bó lâu dài ở địa phương.
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời ý kiến cử tri
Ngày đăng: 19/05/2017

Cử tri xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng phản ánh: “Khói bụi của Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại đặt trên địa bàn tỉnh Hải Dương theo chiều gió bay sang khu vực huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống nhân dân của một số xã thuộc huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, chỉ đạo giải quyết tình trạng trên.
Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trả lời kiến nghị cử tri
Ngày đăng: 19/05/2017

Cử tri xã Cao Xá, huyện Tân Yên đề nghị: Quốc hội khi xây dựng và ban hành Luật cần phải lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, nhất là các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp khi luật đó được ban hành, tránh trường hợp như trong thời gian vừa qua một số luật khi ban hành không phù hợp với thực tế, phải bổ sung, sửa đổi nhiều gây lãng phí.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri
Ngày đăng: 19/05/2017

Cử tri một số xã vùng cao, vùng sâu, đặc biệt khó khăn kiến nghị: Việc xây dựng chính sách hỗ trợ của nhà nước cho khu vực này cần tập trung nhiều hơn vào hỗ trợ điều kiện hạ tầng, cơ sở vật chất, kinh nghiệm, vốn liếng làm ăn phục vụ chung cho cộng đồng trong khu vực. Tránh cách làm như hiện nay, chủ yếu tập trung hỗ trợ trực tiếp về đời sống cho một số hộ thuộc diện nghèo, khó khăn, tạo tâm lý ỷ lại của các hộ này mà không cố gắng vươn lên thoát nghèo.
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri
Ngày đăng: 19/05/2017

Cử tri Ban Quản lý các Khu Công nghiệp kiến nghị: Hiện nay, vai trò và tầm quan trọng của các KCN, KKT, và KCX đang trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, góp phần tích cực đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và mỗi địa phương. Tuy nhiên, chức năng và nhiệm vụ của Ban Quản lý các KCN còn hạn chế, chưa được quy định rõ ràng trong các Luật, ngoại trừ Luật Đầu tư. Đề nghị khi sửa các luật chuyên ngành liên quan đến: Lao động, Xây dựng, môi trường, bảo hiểm, đất đai, v.v… thì xem xét quy định nhiệm vụ và chức năng của Ban Quản lý các KCN để trực tiếp và nhanh chóng giải quyết các vấn đề cho doanh nghiệp một cách thuận lợi, nhanh chóng và góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, tạo sự hài lòng của các nhà đầu tư.
Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời cử tri một số địa phương
Ngày đăng: 12/05/2017

Cử tri xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế đề nghị xem xét, giải quyết số diện tích đất Trại giam Ngọc Lý thuê đất của Nông trường Yên Thế trước đây (của 2 xã Đồng Tâm và Hồng Kỳ). Hiện nay Trại giam Ngọc Lý đang đề nghị sử dụng diện tích này thành đất an ninh.
Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời về việc triển khai dự án cấp nước sạch chậm tiến độ, kém hiệu quả
Ngày đăng: 12/05/2017

Cử tri phản ánh “Nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân là rất lớn nhưng hiện nay có nhiều dự án cấp nước sạch đầu tư từ ngân sách và các dự án chuyển giao cho doanh nghiệp tiếp tục đầu tư khai thác đang chậm tiến độ, kém hiệu quả, gây lãng phí cho ngân sách. Đề nghị UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện và hiệu quả đầu tư các dự án cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh để có giải pháp xử lý, quy hoạch hệ thống cấp nước sạch toàn tỉnh; tiếp tục sửa đổi Quyết định số 261/2012/QĐ-UBND và Quyết định số 767/2014/QĐ-UBND quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn nông thôn theo hướng giảm tỷ lệ hỗ trợ đầu tư từ ngân sách, bổ sung điều kiện về năng lực và nâng cao trách nhiệm của các nhà đầu tư trong thực hiện xây dựng và khai thác dự án; đồng thời tăng cường kiểm tra tiến độ và chất lượng để kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, nâng cao hiệu quả các dự án.
Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời cử tri một số địa phương
Ngày đăng: 12/05/2017

Cử tri huyện Lục Ngạn đề nghị UBND tỉnh xây dựng các dự án hỗ trợ giống, phân bón để phát triển rừng cho các xã của huyện Lục Ngạn còn nhiều diện tích đất trống; UBND tỉnh tăng mức hỗ trợ về xây dựng nông thôn mới.
Sở Lao động – TB&XH trả lời về việc giải quyết chế độ, chính sách còn chậm
Ngày đăng: 12/05/2017

Cử tri phản ánh tiến độ thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam- pu- Chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc còn chậm và kéo dài.
UBND huyện Việt Yên trả lời về xã Hông Thái và xã Nghĩa Trung
Ngày đăng: 12/05/2017

Cử tri thôn Hùng Lãm 1, 2, 3 xã Hồng Thái đề nghị UBND huyện khi giải phóng, thu hồi 100% đất sản xuất của người dân để xây dựng khu đô thị Đình Trám - Sen Hồ cần có quy định tiêu chí đất dịch vụ cho người dân hoặc được mua 01 lô đất bằng giá sàn.
Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời một số vấn đề cử tri quan tâm
Ngày đăng: 08/05/2017

Ý kiến đề nghị: Bố trí ngân sách hợp lý, huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non theo lộ trình đã đề ra, nhất là ở địa bàn quanh các khu công nghiệp. Sớm khắc phục tình trạng quá tải trong trường học, lớp học mầm non tại khu vực này.
Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời về việc tăng thêm biên chế giáo viên cho ngành học mầm non
Ngày đăng: 08/05/2017

Cử tri xã Tân Hưng và một số xã trong huyện Lạng Giang đề nghị tăng thêm biên chế giáo viên cho ngành học mầm non vì hiện nay thiếu quá nhiều giáo viên, thiếu phòng học, sĩ số học sinh/lớp quá quy định (từ 50-60 em/lớp). Đề nghị Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở GD&ĐT trả lời.
Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời cử tri các huyện Lục Ngạn, Sơn Động, TP Bắc Giang
Ngày đăng: 08/05/2017

Cử tri huyện Lục Ngạn đề nghị UBND tỉnh có cơ chế kêu gọi các doanh nghiệp về đầu tư tại Lục Ngạn để phát triển kinh tế và tạo việc làm cho người lao động (chú trọng các dự án sản xuất, chế biến nông - lâm sản, công nghiệp phụ trợ cho tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả, các nhà máy tạo được nhiều việc làm cho lao động nông thôn.
Sở Nội vụ trả lời cử tri các huyện Tân Yên, Lạng Giang, Lục Nam
Ngày đăng: 08/05/2017

Cử tri xã Lam cốt, huyện Tân Yên đề nghị xem xét hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ chức xã hội ở xã theo định mức chi cho các tổ chức chính trị xã hội khác, vì hiện nay các tổ chức Hội đoàn thể được thành lập theo quy định mà không có kinh phí hoạt động, cán bộ chủ tịch của các Hội không có phụ cấp (ví dụ: Hội nạn nhân Da cam, hội Cựu TNXP, ...).
Sở Xây dựng trả lời về việc dành quỹ đất đầu tư xây lắp các điểm vui chơi cho thanh thiếu niên
Ngày đăng: 08/05/2017

Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm dành quỹ đất đầu tư xây lắp các điểm vui chơi cho thanh thiếu niên.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời về việc thực hiện quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
Ngày đăng: 08/05/2017

Cử tri thành phố Bắc Giang đề nghị UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo cán bộ, lãnh đạo thuộc tỉnh quản lý thực hiện nghiêm quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và các trường hợp sinh con thứ 3.
Thanh tra tỉnh trả lời cử tri về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Ngày đăng: 05/05/2017

Cử tri phản ánh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa được các cấp, các ngành thực hiện kiên quyết; chưa phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm nhiều trường hợp, nhất là xử lý trách nhiệm người đứng đầu, đề nghị các cơ quan Nhà nước có giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nhất là trong đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài chính ngân sách và chạy việc làm ở cơ quan nhà nước.
Trả lời cử tri về việc quản lý khai thác khoáng sản
Ngày đăng: 05/05/2017

Cử tri xóm 3, thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh phản ánh: Năm 2015, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 404/2015/QĐ-UBNĐ về việc cấp phép cho Công ty TNHH Linh Hải khai thác bãi soi thôn Đa Hội. Đây là dự án chưa được nhân dân đồng thuận, còn nhiều bức xúc trong nhân dân, nếu khai thác sẽ nguy hiểm đến đời sống nhân dân, có thể sạt lở vào khu dân cư của thôn Đa Hội. Đề nghị nếu tiến hành giải phỏng mặt bằng thì phải tổ chức họp dân.
Trang    1   2   3   4   5   button   button 

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu Tra loi duong day nong