Bắc Giang: Bình quân đạt 14 tiêu chí/xã nông thôn mới
Ngày đăng: 16/07/2018

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), 6 tháng đầu năm, bình quân các xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thực hiện thêm được 0,2 tiêu chí/xã, lũy kế toàn tỉnh đạt 14 tiêu chí/xã. Tổng số xã hoàn thành 19 tiêu chí NTM là 72 xã (chiếm 35,5%); đạt từ 15-18 tiêu chí có 27 xã (13,3%); đạt từ 8-14 tiêu chí có 94 xã (46,3%); có 10 xã đạt dưới 8 tiêu chí (4,9%).
Liên kết sản xuất vụ đông: Tăng quy mô, đầu ra ổn định
Ngày đăng: 29/11/2016

Liên kết sản xuất giúp sản phẩm có đầu ra thuận lợi, mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân. Nhận thức rõ những lợi ích đó, vụ đông năm nay, nhiều tổ chức, cá nhân trong tỉnh Bắc Giang mạnh dạn đầu tư vốn, giống canh tác theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm.

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat