Việt Yên: Hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới
Ngày đăng: 23/03/2018

Tiêu chí giao thông là một tiêu chí khó thực hiện vì cần nhiều nguồn lực để đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã hoàn thành tiêu chí này căn cứ theo Bộ tiêu chí quốc gia huyện nông thôn mới (NTM) để trở thành huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2018.
Liên kết sản xuất vụ đông: Tăng quy mô, đầu ra ổn định
Ngày đăng: 29/11/2016

Liên kết sản xuất giúp sản phẩm có đầu ra thuận lợi, mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân. Nhận thức rõ những lợi ích đó, vụ đông năm nay, nhiều tổ chức, cá nhân trong tỉnh Bắc Giang mạnh dạn đầu tư vốn, giống canh tác theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm.
Mục này đang trong quá trình cập nhật dữ liệu, mời bạn quay lại sau!
Mục này đang trong quá trình cập nhật dữ liệu, mời bạn quay lại sau!

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat