Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới
Quy định Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu
Ngày đăng: 02/06/2018

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định quy định Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu và thẩm quyền xét, công nhận, công bố thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.
19 tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Ngày đăng: 18/10/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với 19 tiêu chí.
Sửa đổi 05 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
Ngày đăng: 23/02/2013

Ngày 20/02/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 342/QĐ-TTg sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Theo đó, 5 tiêu chí được sửa đổi là tiêu chí số 7 về chợ nông thôn, tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 12 về cơ cấu lao động, tiêu chí số 14 về giáo dục và tiêu chí số 15 về y tế.

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat