Văn bản về người có công
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
Ngày đăng: 28/06/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 773/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.
Trợ cấp một lần cho 11 đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc
Ngày đăng: 26/01/2018

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 142/QĐ-UBND về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.
Quy định mới về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Ngày đăng: 06/09/2013

Ngày 4/9/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2013/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.220.000 đồng.
Thông tư hướng dẫn về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.
Ngày đăng: 10/07/2013

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 09/2013/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.
Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
Ngày đăng: 24/05/2013

Ngày 22/5/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
Ngày đăng: 03/05/2013

Ngày 26/4/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat