Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thân Văn Khoa: Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào kiểm điểm tại kỳ sinh hoạt chi bộ
Ngày đăng: 22/06/2017

Ngày 21/6, đồng chí Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận số 43 ngày 11-5-2017 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về một số chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn, thiếu lớp học, giáo viên mầm non, giao thông nông thôn; đồng thời kiểm tra tiến độ xây dựng đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung tại huyện Việt Yên.
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
Ngày đăng: 07/11/2016

Ngày 5/11/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Cổng TTĐT tỉnh Bắc Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu Tra loi duong day nong