Sinh hoạt chi bộ ở Lục Nam: Duy trì nền nếp, rõ chủ đề
Ngày đăng: 26/11/2018

Năm 2017, BTV Huyện ủy Lục Nam (Bắc Giang) ban hành Đề án số 04-ĐA/HU về việc “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo”. Đến nay, hầu hết các chi bộ đã duy trì được nền nếp sinh hoạt. Nội dung đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể hơn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và giải quyết các vấn đề thực tiễn tại cơ sở.
Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết
Ngày đăng: 06/06/2018

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ bảy khóa XII của Đảng phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng; khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết.

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat