Tiếp tục giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm
Ngày đăng: 12/10/2018

Cách đây 70 năm, ngày 16/10/1948, đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh ký Quyết nghị số 29-QN/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Đây là căn cứ để Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII đồng ý lấy ngày 16/10/1948 là Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng. Ở tỉnh Bắc Giang, tháng 2/1948, Tỉnh ủy thành lập Ban Tổ chức - Kiểm tra, tiền thân của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) hiện nay.
Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết
Ngày đăng: 06/06/2018

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ bảy khóa XII của Đảng phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng; khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết.

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat