Các văn bản về chủ trương, chính sách pháp luật
Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược phát triển kinh tế biển
Ngày đăng: 25/10/2018

Ngày 22/10, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 36-NQ/TW). Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:
Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nghề khai thác viễn dương
Ngày đăng: 21/08/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án phát triển nghề khai thác viễn dương và tổ chức đưa ngư dân đi khai thác hải sản ở vùng biển một số nước.
Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam
Ngày đăng: 31/07/2018

Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 930/QĐ-TTg.
Sửa nội dung đầu tư cho xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển
Ngày đăng: 30/05/2018

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 596/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020.
Công nhận 3 xã đảo thuộc tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng: 16/05/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 524/QĐ-TTg công nhận 3 xã: Xã An Vĩnh, xã An Hải, xã An Bình thuộc huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là xã đảo.
Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam
Ngày đăng: 29/04/2018

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018.
Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo
Ngày đăng: 29/01/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 06/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải
Ngày đăng: 23/03/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 29/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải.
Tăng cường quản lý, giảm thiểu tai nạn trên biển
Ngày đăng: 22/03/2017

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn vừa có văn bản đề nghị các địa phương, cơ quan chức năng liên quan tăng cường công tác quản lý, giảm thiểu các vụ tai nạn trên biển.
Công nhận 6 xã đảo thuộc tỉnh Tiền Giang
Ngày đăng: 22/03/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 344/QĐ-TTg ngày 20/3/2017 công nhận 6 xã đảo thuộc tỉnh Tiền Giang.
291 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
Ngày đăng: 02/02/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020.
Tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng ven biển và hải đảo
Ngày đăng: 08/08/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020.
Dân quân tự vệ phối hợp bảo vệ biên giới, biển, đảo
Ngày đăng: 30/12/2015

Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.
Tăng cường tuyên truyền về biển, đảo
Ngày đăng: 19/11/2015

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức triển khai công tác tuyên truyền về biển, đảo.
Tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng nghề cá
Ngày đăng: 30/07/2015

Các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tiếp tục tham mưu cho Chính phủ để có nguồn vốn tăng cường cho đầu tư phát triển hạ tầng nghề cá, bảo đảm triển khai hiệu quả các chính sách trong Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020, cần ưu tiên nguồn vốn cho lĩnh vực này.

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat