Chương trình 135 mang lại ấm no cho bà con dân tộc thiểu số và miền núi
Ngày đăng: 03/02/2017

Năm 2016, nhờ thực hiện tốt Chương trình 135, diện mạo vùng dân tộc và miền núi, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới đã có những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được cải thiện, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang... Những kết quả to lớn đó đã góp phần quan trọng ổn định và phát triển kinh tế.
Tập trung vào 3 nhóm chính sách giảm nghèo
Ngày đăng: 07/01/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; trong đó yêu cầu tập trung vào 3 nhóm chính sách: Hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo; hỗ trợ hiệu quả cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; phát triển hạ tầng các vùng khó khăn, vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao.
Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày đăng: 20/10/2016

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 3299/KH-UBND về rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu Tra loi duong day nong