Chỉ đạo điều hành
Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2018
Ngày đăng: 11/10/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp tỉnh năm 2018.
Ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Ngày đăng: 08/09/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu một số sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
Tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ
Ngày đăng: 05/09/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu Công an tỉnh; các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Ban An toàn giao thông tỉnh; UBND các huyện, thành phố tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ.
Tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày đăng: 05/09/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh.
Nâng cao hiệu quả các công trình nước sạch nông thôn
Ngày đăng: 04/09/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu một số sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Phấn đấu mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 95%.
Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019
Ngày đăng: 30/08/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019.
Bắc Giang: Chủ động phòng tránh lũ ống, lũ quét và sạt lở đất
Ngày đăng: 16/08/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.
Bắc Giang: Triển khai tiêm phòng và tháng vệ sinh môi trường đợt 2
Ngày đăng: 15/08/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thành phố triển khai công tác tiêm phòng chống dịch động vật và tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường đợt 2 năm 2018.
Chủ động phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão
Ngày đăng: 13/08/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Công ty điện lực Bắc Giang; các chủ đầu tư xây dựng công trình chủ động phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2018.
Bắc Giang sắp xếp, bố trí cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở
Ngày đăng: 05/07/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố sắp xếp, bố trí cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở.
Bắc Giang tăng cường công tác quản lý đất đai
Ngày đăng: 27/06/2018

Trước một số tồn tại, bất cập trong công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành văn bản chấn chỉnh, xử lý những vi phạm trong các hoạt động nói trên.
Bắc Giang: Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt
Ngày đăng: 19/06/2018

Ngày 15/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Giang ban hành văn bản về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường sắt trên địa bàn.
Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong mùa thu hoạch vải thiều và vụ Chiêm xuân
Ngày đăng: 13/06/2018

Ngày 13/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 1892/UBND-GT về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong mùa thu hoạch vải thiều và vụ lúa Chiêm xuân.
Bắc Giang tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng
Ngày đăng: 28/05/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu một số sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng.
Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em
Ngày đăng: 17/05/2018

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 1525/UBND-KGVX về việc nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.
Bắc Giang: Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô
Ngày đăng: 09/05/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu Công an tỉnh; các Sở: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông; UBND, Ban An toàn giao thông (ATGT) các huyện, thành phố; Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh.
Tập trung dồn điền, đổi thửa, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Ngày đăng: 19/04/2018

Thời gian qua, công tác dồn điền đổi thửa được các địa phương trong tỉnh Bắc Giang chủ động triển khai thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh đã giao ruộng trên thực địa được trên 14 nghìn ha, đo đạc trên 10 nghìn ha, cấp được khoảng 17,5 nghìn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Chấn chỉnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội
Ngày đăng: 11/04/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Chỉ thị về việc chấn chỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh.
Bắc Giang: Công bố kết quả xếp hạng công tác cải cách hành chính năm 2017
Ngày đăng: 11/04/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ký Quyết định công bố kết quả xếp hạng và đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2017 các sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện.
Tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông, bảo vệ đê điều
Ngày đăng: 09/04/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Lục Nam tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông, bảo vệ đê điều.
Bắc Giang: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017
Ngày đăng: 12/09/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông; Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017.
Tăng cường tiết kiệm điện trong sinh hoạt, sản xuất
Ngày đăng: 08/09/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trong tỉnh tăng cường thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện.
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 8/2017
Ngày đăng: 06/09/2017

Tăng cường triển khai Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020; tập trung triển khai các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017; chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống sốt xuất huyết… Đó là những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 8/2017.
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và thu hồi vũ khí, vật liệu nổ
Ngày đăng: 25/08/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và thu hồi vũ khí, vật liệu nổ.
Tập trung triển khai các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017
Ngày đăng: 25/08/2017

Các huyện, thành phố tiến hành rà soát, củng cố kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động Văn phòng điều phối nông thôn mới (NTM) cấp huyện. Chỉ đạo các xã bố trí cán bộ, công chức có năng lực, tâm huyết phụ trách về xây dựng NTM.
Chủ động ứng phó với cơn bão Hato
Ngày đăng: 22/08/2017

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão Hato đang hoạt động ở khu vực Đông Bắc đảo Ludong (Philippin), sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Bão có xu hướng đi vào khu vực Đông Bắc của Bắc biển Đông trong 24 giờ tới.
Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
Ngày đăng: 21/08/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo; Bảo hiểm xã hội tỉnh; các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn; UBND các huyện, thành phố đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.
Bắc Giang: Tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại
Ngày đăng: 21/08/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh.
Bắc Giang: Bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi và đề phòng ngập úng
Ngày đăng: 15/08/2017

Trước tình hình mưa lớn, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) tỉnh Bắc Giang yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT - TKCN các huyện, thành phố; các Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Cầu Sơn, Sông cầu, Nam Yên Dũng, Yên Thế, Lục Ngạn bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi và đề phòng ngập úng trên địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống sốt xuất huyết
Ngày đăng: 15/08/2017

Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tại công văn số 2735/UBND-KGVX nhằm ngăn chặn, phòng ngừa dịch sốt xuất huyết lan truyền, bùng phát rộng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Tăng cường triển khai Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020
Ngày đăng: 12/08/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020.
Bắc Giang: Tập trung cao điểm xử lý vi phạm trong khai thác cát, sỏi
Ngày đăng: 07/08/2017

Ngày 04/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 2660/UBND-TN về việc tập trung cao điểm xử lý vi phạm trong khai thác cát, sỏi trên sông.
Tăng cường quản lý vật liệu nổ công nghiệp
Ngày đăng: 07/08/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN).
Năm 2018, Bắc Giang duy trì ổn định 30 nghìn ha vải thiều
Ngày đăng: 07/08/2017

Nhằm sớm chuẩn bị các điều kiện để vụ vải thiều năm 2018 thắng lợi, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu một số cơ quan, địa phương liên quan triển khai các nhiệm vụ sản xuất và tiêu thụ vải thiều năm 2018.
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 7/2017
Ngày đăng: 04/08/2017

Triển khai thực hiện các Nghị quyết kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khoá XVIII; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn… Đó là những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 7/2017.
Cẩn thận với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất
Ngày đăng: 04/08/2017

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 02 - 06/8, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt trung bình khoảng 150-250 mm, có nơi trên 300 mm, mưa lớn tập trung về đêm và sáng gây nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét trên các sông, suối nhỏ ở các tỉnh miền núi phía Bắc.
Bắc Giang phát triển cây dược liệu
Ngày đăng: 02/08/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu một số sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện chương trình phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh.
Đến hết năm 2019 phải tạo được sự bứt phá trong phát triển du lịch
Ngày đăng: 02/08/2017

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương đối với các sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển du lịch trong thời gian tới.
UBND tỉnh Bắc Giang: Chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8
Ngày đăng: 01/08/2017

Để hoàn thành kế hoạch tháng 8 và cả năm 2017, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
Đẩy mạnh triển khai hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
Ngày đăng: 01/08/2017

Ngày 31/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Công văn yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.
Đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
Ngày đăng: 25/07/2017

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo GPMB yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra.
Bắc Giang: Kiểm soát tốt tình trạng xe quá khổ, quá tải
Ngày đăng: 13/07/2017

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn - Phó Trưởng Ban thường trực Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cấp, các ngành phấn đấu hoàn thành mục tiêu Kế hoạch ATGT năm 2017 đã đề ra, trọng tâm là giảm TNGT tối thiểu 5% trên cả 3 tiêu chí và kiểm soát tốt tình trạng xe quá khổ, quá tải, cơi nới thùng thành xe.
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 6/2017
Ngày đăng: 03/07/2017

Đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp; tăng cường chất lượng Chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường năm 2017… Đó là những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 6/2017.
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khoáng sản
Ngày đăng: 30/06/2017

Ngày 28/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 2136/UBND-TN về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khoáng sản và kiểm điểm việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý hoạt động khoáng sản.
Bắc Giang: Không phát triển lò đốt rác thải quy mô nhỏ
Ngày đăng: 30/06/2017

Thời gian gần đây, ở một số địa phương trong tỉnh Bắc Giang xuất hiện hình thức thu gom, xử lý rác tại hộ gia đình và trên cánh đồng bằng lò đốt công suất nhỏ. Tuy nhiên, cách làm này không phù hợp quy hoạch nông thôn mới, phát thải khói, mùi ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường.
Đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra
Ngày đăng: 29/06/2017

Để hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2017, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội trong các năm tiếp theo, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2017 còn đạt thấp và phát huy các thế mạnh, phấn đấu đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.
Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp
Ngày đăng: 27/06/2017

Các trường hợp vi phạm công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp phải được xem xét, xử lý kịp thời, kiên quyết đúng quy định của pháp luật.
Chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở đất
Ngày đăng: 27/06/2017

Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo từ đêm 27-29/6, vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to, có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở các sườn dốc ven sông suối, gió giật mạnh và sét trong cơn dông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.
Bắc Giang tăng cường xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật
Ngày đăng: 27/06/2017

Để đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức pháp của người dân luật trong tình hình mới, ngày 27/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 2084/UBND-NC về việc tăng cường công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật (TSPL).
Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em
Ngày đăng: 26/06/2017

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có công văn yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.
Bắc Giang chủ động ứng phó mưa, bão
Ngày đăng: 16/06/2017

Theo Đài khí tượng Thủy văn Bắc Giang, dự báo từ đêm 15/6 đến ngày 19/6, thời tiết các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây lũ, lũ quét sạt lở đất ở các sườn dốc ven sông, suối, gió giật mạnh và sét trong cơn dông.
Tăng cường chất lượng Chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường năm 2017
Ngày đăng: 14/06/2017

Để bảo đảm chất lượng và thời gian thực hiện Chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường đã được UBND tỉnh Bắc Giang đề ra, ngày 12/6/2017, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn ra văn bản yêu cầu các sở, cơ quan, địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ.
Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội
Ngày đăng: 12/06/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.
Chủ động triển khai phòng, tránh nắng nóng và dông lốc, sét, mưa đá
Ngày đăng: 06/06/2017

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản đề nghị Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thành phố; các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục, Thông tin và Truyền thông chủ động triển khai phòng, tránh nắng nóng và dông lốc, sét, mưa đá.
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 5/2017
Ngày đăng: 05/06/2017

Phấn đấu hết tháng 6/2017 hoàn thành trên 50% tất cả các chỉ tiêu năm 2017; cơ bản hoàn thành GPMB dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn trong năm 2017; đẩy mạnh phát triển xuất khẩu lao động bền vững… Đó là những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 5/2017.
Cơ bản hoàn thành GPMB dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn trong năm 2017
Ngày đăng: 05/06/2017

Đó là chỉ đạo trong Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo GPMB tại buổi làm việc về tiếp tục triển khai thực hiện dự án xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, theo hình thức hợp đồng BOT.
Phấn đấu hết tháng 6/2017 hoàn thành trên 50% tất cả các chỉ tiêu năm 2017
Ngày đăng: 31/05/2017

Đây là chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang tại Thông báo Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2017.
Đẩy mạnh phát triển xuất khẩu lao động bền vững
Ngày đăng: 31/05/2017

Trong thời gian tới, các ngành chức năng, chính quyền các địa phương tiếp tục xác định xuất khẩu lao động là nhiệm vụ quan trọng, duy trì đa dạng hóa hình thức xuất khẩu lao động nhưng không chạy theo số lượng, coi trọng chất lượng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước nhằm phát triển xuất khẩu lao động bền vững, lành mạnh và đem lại hiệu quả kinh tế xã hội.
Bắc Giang: Nhiệm vụ chủ yếu tháng 6 năm 2017
Ngày đăng: 26/05/2017

Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2017, UBND tỉnh Bắc Giang tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu trong tháng 6 năm 2017.
Bắc Giang: Siết chặt hoạt động khai thác, vận chuyển đất san lấp, sét làm gạch
Ngày đăng: 25/05/2017

Gần đây, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xuất hiện tình trạng vi phạm về khai thác tài nguyên đất san lấp và sét làm gạch. Trước tình hình đó, ngày 24/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1695/UBND-TN về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác, vận chuyển đất san lấp, sét làm gạch.
Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
Ngày đăng: 22/05/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản chỉ đạo một số sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
Bắc Giang chủ động ứng phó với mưa, lũ và sạt lở đất
Ngày đăng: 16/05/2017

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bắc Giang vừa có công văn yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thành phố chủ động ứng phó với mưa, lũ và sạt lở đất.
Tăng cường các biện pháp quản lý vùng trời và xử lý các hành vi làm ảnh hưởng đến hoạt động bay tại sân bay Kép
Ngày đăng: 11/05/2017

Để tăng cường các biện pháp quản lý vùng trời, bảo đảm an ninh hàng không, an toàn cho mọi hoạt động bay của sân bay Kép, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp quản lý vùng trời trên địa bàn tỉnh và xử lý các hành vi làm ảnh hưởng đến hoạt động bay tại sân bay Kép.
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 4/2017
Ngày đăng: 03/05/2017

Tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai và vận hành các dự án; Tổ chức thực hiện các nội dung Đề án giải quyết một số vấn đề xã hội quanh các khu công nghiệp; Quyết tâm hoàn thành mục tiêu giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí tối thiểu 5%… Đó là những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 4/2017.
Bắc Giang tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở
Ngày đăng: 03/05/2017

Ngày 03/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn về tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.
Khẩn trương hoàn thành phân bổ vốn theo kế hoạch để tổ chức thực hiện
Ngày đăng: 26/04/2017

Đó là một trong những nội dung tại Thông báo kết luận số 108/TB-UBND kết luận phiên họp UBND tỉnh Bắc Giang tháng 4 năm 2017 vừa được ban hành.
Xác định người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới
Ngày đăng: 21/04/2017

Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang tại Thông báo kết luận số 106/TB-UBND ngày 21/4/2017.
Bắc Giang tăng cường quản lý các hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô
Ngày đăng: 20/04/2017

Ngày 19/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 1200/UBND-GT về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, xử lý “xe dù bến cóc” trên địa bàn tỉnh.
Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án PCTT- TKCN sát với tình hình thực tế, tránh hình thức
Ngày đăng: 18/04/2017

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBNB tỉnh Dương Văn Thái tại Thông báo kết luận Hội nghị Tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Bắc Giang: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5
Ngày đăng: 18/04/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, UBND, Ban ATGT các huyện, thành phố đảm bảo trật tự ATGT phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5.
Đẩy mạnh phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao
Ngày đăng: 18/04/2017

Để phát huy tiềm năng lợi thế về sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu một số sở, ngành liên quan, các địa phương đẩy mạnh phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Trưởng phòng Cảnh sát giao thông chịu trách nhiệm trước Chủ tịch tỉnh nếu TNGT trên quốc lộ tăng cao
Ngày đăng: 13/04/2017

Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang vừa thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn - Phó Trưởng Ban thường trực Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh tại buổi làm việc kiểm điểm tình hình đảm bảo TTATGT quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017.
Khoán trách nhiệm quản lý ATTP đối với người đứng đầu địa phương, đơn vị
Ngày đăng: 13/04/2017

Thời gian tới, để công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiệu quả hơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương yêu cầu các cơ quan, đơn vị khắc phục tư tưởng chủ quan, lơi là trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác ATTP. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc “Khoán trách nhiệm quản lý ATTP đối với người đứng đầu địa phương, đơn vị”.
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 03/2017
Ngày đăng: 04/04/2017

Thường xuyên tổ chức gặp mặt, tiếp xúc doanh nghiệp; dự án khởi công mới năm 2017 phải khởi công chậm nhất trong tháng 9/2017; thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG… Đó là những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 3/2017.
Bắc Giang nâng cao chất lượng công tác cấp phép và quản lý trật tự xây dựng
Ngày đăng: 17/03/2017

Ngày 16/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường xử lý vi phạm đê điều, khai thác cát sỏi lòng sông
Ngày đăng: 16/03/2017

Trước tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều và khai thác cát sỏi lòng sông diễn ra phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu một số sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước và hiệu lực thực thi Luật Đê điều, Luật Phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, chủ động phòng ngừa ngộ độc rượu
Ngày đăng: 13/03/2017

Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), Ban Chỉ đạo liên ngành (BCĐLN) về ATTP tỉnh Bắc Giang vừa có công văn về việc tăng cường công tác bảo đảm ATTP, chủ động phòng ngừa ngộ độc rượu và các độc chất tự nhiên.
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 02/2017
Ngày đăng: 01/03/2017

Tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm của tỉnh; phấn đấu hoàn thành dự toán thu phạt ATGT năm 2017; chuẩn bị Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà… Đó là những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 02/2017.
Bắc Giang: Chủ động phòng, chống dịch cúm gia cầm
Ngày đăng: 28/02/2017

Trước nguy cơ vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác có thể xâm nhiễm, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh.
Đẩy mạnh dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu năm 2017
Ngày đăng: 24/02/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu năm 2017 và giai đoạn 2017-2018 nhằm đạt kết quả cao.
Bắc Giang yêu cầu các doanh nghiệp nạo vét, duy tu tuyến luồng đường thủy thực hiện nghĩa vụ tài chính và pháp luật
Ngày đăng: 21/02/2017

Ngày 21/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 440/UBND-TN về việc đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính và chấp hành các quy định trong hoạt động nạo vét, duy tu tuyến luồng đường thủy nội địa Quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 01/2017
Ngày đăng: 02/02/2017

Quán triệt phương châm năm 2017 là “Hiệu quả, kỷ cương và GPMB”; tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; giảm TNGT từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí… Đó là những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 01/2017.
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác cát, sỏi
Ngày đăng: 25/01/2017

Ngày 20/01/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 204/UBND-TN về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác cát, sỏi khu vực xã Trí Yên, huyện Yên Dũng và các xã Đan Hội, Vũ Xá, Yên Sơn, huyện Lục Nam.
Chống kinh doanh, vận chuyển trái phép pháo nổ, thuốc lá nhập lậu
Ngày đăng: 25/01/2017

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành thành viên, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố tăng cường chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ, thuốc lá điếu nhập lậu.
Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ dịp Tết Nguyên đán và lễ hội
Ngày đăng: 23/01/2017

Ngày 20/01/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 214/UBND-NC về việc tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông (ATGT) và phòng, chống cháy, nổ dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm 2017.
Bắc Giang đẩy mạnh tinh giản biên chế
Ngày đăng: 20/01/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố đẩy mạnh tinh giản biên chế.
Sử dụng hiệu quả các công trình cấp nước sạch nông thôn
Ngày đăng: 13/01/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, các địa phương tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.
Triển khai công tác thu, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường nước thải
Ngày đăng: 12/01/2017

Ngày 10/01/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Công văn số 91/UBND-KT yêu cầu các sở, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai công tác thu, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành.
Tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo
Ngày đăng: 12/01/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) và khắc phục tình trạng khiếu kiện vượt cấp.
Triển khai hiệu quả miễn, giảm tiền sử dụng đất ở hỗ trợ người có công
Ngày đăng: 04/01/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu Cục Thuế tỉnh và UBND các huyện, thành phố cần triển khai hiệu quả việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng để cải thiện nhà ở.
Bắc Giang: Phát động Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu năm 2017
Ngày đăng: 04/01/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017.
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 12/2016
Ngày đăng: 03/01/2017

Tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra ngay từ đầu năm 2017; xây dựng hình ảnh tỉnh Bắc Giang năng động, thân thiện, trách nhiệm, luôn đồng hành với các nhà đầu tư; tăng cường quản lý, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017… Đó là những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng12/2016.
Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức lễ hội năm 2017
Ngày đăng: 24/12/2016

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức lễ hội năm 2017.
Tăng cường quản lý, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
Ngày đăng: 14/12/2016

Nhằm bình ổn thị trường, giá cả, kiềm chế lạm phát trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố cần tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường, giá cả, kiềm chế lạm phát những tháng giáp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Tăng cường quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư
Ngày đăng: 14/12/2016

Nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và chất lượng công trình tại các dự án khu đô thị, khu dân cư mới, ngày 13/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Công văn số 3995/UBND-XD yêu cầu các sở, đơn vị, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh cần tăng cường công tác quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh.
Tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường
Ngày đăng: 12/12/2016

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có công văn yêu cầu Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung kiểm tra, điều tra xử lý kịp thời các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 11/2016
Ngày đăng: 06/12/2016

Tập trung, nỗ lực hơn nữa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra; Ổn định tư tưởng và đảm bảo đời sống nhân dân vùng dự án Tây Yên Tử; Tăng cường chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính… Đó là những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng11/2016.
Bắc Giang tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện
Ngày đăng: 02/12/2016

Trước tình trạng xe quá khổ, quá tải có diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây, ngày 02/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 3855/UBND-GT yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện.
Tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
Ngày đăng: 25/11/2016

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản gửi các địa phương, một số cơ quan, đơn vị về việc tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.
Bắc Giang tăng cường thực hiện nghiêm các quy định Luật: Tiếp công dân, Khiếu nại, Tố cáo
Ngày đăng: 25/11/2016

Ngày 22/11/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 7331/UBND-TCD về việc thực hiện nghiêm túc các quy định Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.
Bắc Giang: Tăng cường chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính
Ngày đăng: 17/11/2016

Ngày 16/11/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Công văn yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC).
Triển khai các nội dung trọng tâm về công tác thực hiện Luật Phí và lệ phí
Ngày đăng: 16/11/2016

Ngày 10/11/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Công văn số 3573/UBND-KT yêu cầu các sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố cần tập trung triển khai các nội dung trọng tâm về công tác thực hiện Luật Phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá.
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 10/2016
Ngày đăng: 03/11/2016

Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là các dự án trọng điểm; sớm xây dựng kế hoạch thực hiện hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp; phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức trong phát triển kinh tế - xã hội… Đó là những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 10/2016.
Bắc Giang: Công điện khẩn ứng phó cơn bão số 7
Ngày đăng: 18/10/2016

Trước mức độ nguy hiểm và diễn biến phức tạp của cơn bão số 7, vào hồi 15h00, ngày 18/10/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND gửi các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh; Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh; Điện lực Bắc Giang; UBND các huyện, thành phố chủ động các biện pháp ứng phó với cơn bão số 7.
Tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng khu vực núi Nham Biền
Ngày đăng: 16/10/2016

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND huyện Yên Dũng, Việt Yên và thành phố Bắc Giang chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tại khu vực núi Nham Biền. Nếu nơi nào để xảy ra cháy rừng thì trách nhiệm trước hết thuộc về người đứng đầu địa phương đó.
Tăng cường quản lý và sử dụng con dấu
Ngày đăng: 10/10/2016

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu các sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố tăng cường quản lý và sử dụng con dấu, điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 9/2016
Ngày đăng: 10/10/2016

Tập trung xây dựng kế hoạch đầu tư công; thu hồi vốn tạm ứng cho các dự án đầu tư kéo dài nhiều năm; xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai… Đó là những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 9/2016.
Tăng cường quản lý xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước
Ngày đăng: 27/09/2016

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 2934/UBND-NC về việc tăng cường quản lý về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.
Tuân thủ các nội dung về quản lý các hoạt động đầu tư, mua sắm thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin
Ngày đăng: 16/09/2016

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn số 2754/UBND-KT yêu cầu các sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố phải tuân thủ thực hiện nghiêm quy định về quản lý, triển khai các hoạt động đầu tư, mua sắm trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT).
Xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai
Ngày đăng: 09/09/2016

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai.
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 8/2016
Ngày đăng: 06/09/2016

Đẩy nhanh tiến độ GPMB các công trình, dự án trọng điểm; Quan tâm lựa chọn các dự án thân thiện với môi trường; Sơn Động: Đưa giống mới vào sản xuất theo hướng phát triển cây gỗ lớn… Đó là những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 8/2016.
Tập trung thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Ngày đăng: 31/08/2016

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký văn bản yêu cầu các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính; UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện cấp Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.
Thực hiện nghiêm nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng nông thôn mới năm 2016
Ngày đăng: 24/08/2016

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Công văn yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh cần thực hiện nghiêm nguồn vốn do ngân sách tỉnh quản lý hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2016.
Chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý chợ
Ngày đăng: 24/08/2016

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản gửi các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý chợ.
Công điện hỏa tốc phòng chống cơn bão số 3 của Chủ tịch UBND tỉnh
Ngày đăng: 18/08/2016

Ngày 18/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có công điện hỏa tốc gửi các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh, Báo Bắc Giang, Đài PT&TH tỉnh, Điện lực Bắc Giang, UBND các huyện, thành phố. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ chủ động đối phó với diễn biến của bão, nhằm hạn chế những thiệt hại do bão gây ra.
Phòng, chống mưa bão và các tình huống bất thường của thời tiết
Ngày đăng: 16/08/2016

Hồi 15 giờ 00 ngày 16/8, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Giang có Công điện gửi Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thành phố, các công ty thủy nông trên địa bàn tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, bão.
Bắc Giang: Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
Ngày đăng: 15/08/2016

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về người và tài sản trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình quản lý; đồng thời đây cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi công vụ hàng năm.
Bắc Giang: Xử lý các sự cố sạt lở trên tuyến đê tả Cầu, huyện Hiệp Hòa
Ngày đăng: 11/08/2016

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện Việt Yên, Hiệp Hòa xử lý các sự cố sạt lở trên tuyến đê tả Cầu, huyện Hiệp Hòa.
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 7/2016
Ngày đăng: 04/08/2016

Tập trung rà soát, đánh giá, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đạt thấp; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016; Đảm bảo TTATGT trong những tháng cuối năm… Đó là những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 7/2016.
Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ứng phó với cơn bão số 1
Ngày đăng: 28/07/2016

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công điện khẩn yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động đối phó diễn biến của bão, hạn chế những thiệt hại do cơn bão số 1 gây ra.
Công điện khẩn về phòng chống cơn bão số 1
Ngày đăng: 27/07/2016

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bắc Giang có công điện gửi Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thành phố, các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi yêu cầu chủ động ứng phó với bão số 1.
Bắc Giang: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động bán đấu giá tài sản
Ngày đăng: 15/07/2016

Ngày 07/7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Công văn số 1937/UBND-KT yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước và nâng cao hiệu quả hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.
Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em
Ngày đăng: 06/07/2016

Gần đây, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xảy ra các vụ tai nạn đuối nước trẻ em, gây sự lo lắng, bất an trong cộng đồng. Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn, thương tích và tai nạn đuối nước ở trẻ em, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 6/2016
Ngày đăng: 04/07/2016

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; Xử lý dứt điểm việc khai thác, tập kết cát, sỏi trái phép; Triển khai nhân rộng phần mềm điện tử hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính các cấp… Đó là những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 6/2016.
Cắt giảm tối thiểu 50% số lượng Bản tin nội bộ trong 6 tháng cuối năm 2016
Ngày đăng: 29/06/2016

Nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, ngày 29/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Công văn số 1819/UBND-KT chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh; các hội, đoàn thể cấp tỉnh về việc thực hiện tiết kiệm trong lĩnh vực xuất bản Bản tin nội bộ.
Triển khai nhân rộng phần mềm điện tử hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính các cấp
Ngày đăng: 29/06/2016

Ngày 29/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Công văn số 1820/UBND-KT yêu cầu các sở, ngành, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai nhân rộng phần mềm điện tử hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, xã và xây dựng Trang thông tin hành chính công.
Bắc Giang: Tăng cường xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép
Ngày đăng: 29/06/2016

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có công văn yêu cầu các Sở Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tư pháp, Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép và sửa đổi, bổ sung quy định quản lý, khai thác, vận chuyển đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Bắc Giang: Quy định mới về quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức
Ngày đăng: 29/06/2016

Ngày 20/6/2016, UBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 358/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và dự toán ngân sách năm 2017 trong tháng 7/2016
Ngày đăng: 16/06/2016

Để chủ động thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), ngày 15/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 1662/UBND-TH yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng
Ngày đăng: 15/06/2016

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản gửi các Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp, UBND các huyện: Sơn Động, Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Thế về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và thực hiện phương án sắp xếp đổi mới các công ty lâm nghiệp.
Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động của hiệp hội, hội doanh nghiệp
Ngày đăng: 10/06/2016

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và vai trò của các hiệp hội, ngày 07/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 1580/UBND-NC về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động của hiệp hội, hội doanh nghiệp trên địa bàn.
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 5/2016
Ngày đăng: 01/06/2016

Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp cần tập trung thực hiện 6 tháng cuối năm 2016; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá vải thiều… Đó là những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 5/2016.
Kiểm tra, kiểm soát việc nhập lậu, vận chuyển và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Ngày đăng: 29/05/2016

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản gửi các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Công an tỉnh, các huyện, thành phố về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc nhập lậu, vận chuyển và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) nhập lậu.
Nghiêm túc thực hiện các quy định về quản lý xây dựng các khu dân cư
Ngày đăng: 20/05/2016

Nhằm khắc phục tình trạng lãng phí nguồn tài nguyên đất, tạo quỹ đất phát triển lâu dài, ngày 19/5/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Công văn yêu cầu UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung theo quy định về quản lý xây dựng các khu dân cư bám dọc các tuyến đường Quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn.
Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá
Ngày đăng: 11/05/2016

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tại hại thuốc lá (PCTHTL) tỉnh Bắc Giang vừa xây dựng kế hoạch hoạt động PCTH thuốc lá năm 2016 nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại do thuốc lá gây ra, từ đó thay đổi hành vi hút thuốc, giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra.
Bắc Giang: Nhân rộng Điểm bán hàng Việt Nam
Ngày đăng: 11/05/2016

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các huyện, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng Điểm bán hàng Việt Nam, tạo điều kiện để mọi người dân được tiếp cận, sử dụng hàng hóa do Việt Nam sản xuất.
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 4/2016
Ngày đăng: 08/05/2016

Giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của Nhà đầu tư; ứng dụng và khai thác hiệu quả một cửa điện tử liên thông từ tỉnh đến xã; giải quyết các khoản thu từ đất còn nợ đọng… Đó là những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 4/2016.
Bắc Giang: Nâng cao năng lực Thanh tra Y tế
Ngày đăng: 21/04/2016

UBND tỉnh Bắc Giang vừa xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực Thanh tra Y tế tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, chất lượng cung cấp dịch vụ y tế; đảm bảo việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế ngày càng được nâng cao.
Viettel Bắc Giang triển khai một số ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016
Ngày đăng: 21/04/2016

Ngày 13/4/2016, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 951/UBND-VX2 yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố phối hợp tạo điều kiện cho Viettel Bắc Giang tiếp cận để triển khai một số ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016.
Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016
Ngày đăng: 21/04/2016

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 08/4/2016 về việc tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN), quản lý an toàn công trình thủy lợi, đê điều năm 2016.
Bắc Giang: Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016
Ngày đăng: 21/04/2016

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” (ATTP) năm 2016 nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp và người lãnh đạo quản lý; nhận thức, ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong công tác bảo đảm ATTP đối với sản phẩm nông sản, thủy sản.
Xử lý nghiêm các vi phạm về đê điều, khai thác cát, sỏi lòng sông
Ngày đăng: 21/04/2016

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản gửi các Sở: Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh, các huyện, thành phố về việc tăng cường quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và khai thác cát, sỏi lòng sông.
Bắc Giang: Chấn chỉnh công tác mua sắm tài sản của các cơ quan, đơn vị
Ngày đăng: 21/04/2016

Để đảm bảo tính thống nhất trong công tác mua sắm tài sản và duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, ngày 06/4/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Công văn số 880/UBND-KT yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm các nội dung quy định về mua sắm tài sản.
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 3/2016
Ngày đăng: 04/04/2016

Tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp; chủ động trong việc thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; tăng cường kiểm soát xe quá hạn kiểm định và xe hết niên hạn sử dụng… Đó là những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật trong tháng 03/2016.
Bắc Giang: Tăng cường kiểm soát xe quá hạn kiểm định và xe hết niên hạn sử dụng
Ngày đăng: 24/03/2016

Ngày 22/3/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 703/UBND – GT về việc tăng cường kiểm soát xe quá hạn kiểm định và xe hết niên hạn sử dụng.
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 02/2016
Ngày đăng: 01/03/2016

Tăng cường phòng chống rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi; các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sớm ổn định, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao; quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn… Đó là những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật trong tháng 02/2016.
Kiên quyết giải quyết tình trạng “xe dù bến cóc”
Ngày đăng: 18/02/2016

Ngày 16/02/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 336/UBND-GT về việc giải quyết tình trạng “xe dù, bến cóc” trong hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô.
Bắc Giang tăng cường phòng chống rét, dịch bệnh đàn vật nuôi dịp Tết
Ngày đăng: 03/02/2016

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản gửi các địa phương về việc tăng cường phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 01/2016
Ngày đăng: 01/02/2016

Thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết nhanh gọn các thủ tục liên quan; Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Đó là những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật trong tháng 01/2016.
Bắc Giang triển khai cấp bách biện pháp phòng, chống rét
Ngày đăng: 27/01/2016

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công điện chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống rét cho cây trồng và vật nuôi trên địa bàn tỉnh.
Siết chặt quản lý hành lang an toàn đường bộ trên tuyến đường tỉnh 293
Ngày đăng: 19/01/2016

Trước tình trạng các hộ dân tự ý lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, nhất là tuyến đường tỉnh 293 thuộc địa bàn các huyện Lục Nam và Sơn Động, ngày 18/01/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 112/UBND-GT về việc siết chặt quản lý hành lang an toàn đường bộ trên toàn tuyến.
Tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 vui tươi, lành mạnh
Ngày đăng: 12/01/2016

Nhằm phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật tháng 12/2015
Ngày đăng: 02/01/2016

Nhất trí Dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ XVIII; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại; Chỉ khai thác cát, sỏi và nạo vét trong ranh giới được cho phép… Đó là những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật trong tháng 12/2015.
Đẩy mạnh triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Ngày đăng: 18/12/2015

Ngày 15/12, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Công văn số 3573/UBND-KT yêu cầu các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm năm 2016
Ngày đăng: 18/12/2015

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui tết đón xuân mới Bính Thân năm 2016.
Bắc Giang tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi
Ngày đăng: 14/12/2015

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản gửi các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Giao thông vận tải; Công an tỉnh; HĐND, UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi trên các tuyến sông và quản lý các dự án nạo vét tuyến luồng đường thủy nội địa.
Từ ngày 01/12/2015 triển khai nộp thuế điện tử tại các Ngân hàng thương mại
Ngày đăng: 04/12/2015

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cần đẩy mạnh triển khai chương trình nộp thuế điện tử.
Thực hiện các giải pháp phát triển gà đồi Yên Thế
Ngày đăng: 01/12/2015

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 3438/KH-UBND về việc thực hiện các giải pháp phát triển đàn gà đồi Yên Thế năm 2016.
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật tháng 11/2015
Ngày đăng: 30/11/2015

Tập trung xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016 dựa trên cơ sở thực tiễn và khoa học; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang… Đó là những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật trong tháng 11/2015.
Bắc Giang tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ
Ngày đăng: 25/11/2015

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản gửi Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, UBND các huyện, thành phố về việc triển khai đợt cao điểm kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ.
Tiếp tục đấy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Thi hành án dân sự
Ngày đăng: 20/11/2015

Ngày 19/11/2015, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2016.
Chỉ thị về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016
Ngày đăng: 20/11/2015

Ngày 18/11/2015, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016.
Cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
Ngày đăng: 20/11/2015

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai Công văn số 4876/BTNMT-TCMMT ngày 13/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện cải tạo, phục hồi và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.
Xử lý nghiêm tình trạng phơi, đốt rơm rạ gây mất an toàn giao thông trên các tuyến đường
Ngày đăng: 17/11/2015

Ngày 16/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Công văn số 3280/UBND-GT yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, xử lý nghiêm các hành vi phơi, đốt rơm rạ gây mất an toàn giao thông trên các tuyến đường.
Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên đoạn tuyến QL1 đang thi công
Ngày đăng: 17/11/2015

Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Bắc Giang yêu cầu một số sở, ngành, địa phương tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT phục vụ thi công công trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang.
Phê duyệt danh sách các hợp tác xã có lưới điện phải bàn giao
Ngày đăng: 11/11/2015

Ngày 09/11/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 2034/QĐ-UBND phê duyệt danh sách các hợp tác xã (HTX) có lưới điện phải bàn giao cho Công ty Điện lực Bắc Giang quản lý, bán điện.
Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
Ngày đăng: 27/10/2015

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo đồng bộ công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm tại địa phương. Trong đó chú trọng việc quản lý, giám sát, phát hiện dịch bệnh sớm để có biện pháp xử lý kịp thời ngay từ ca bệnh đầu tiên.
Bắc Giang: Tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ
Ngày đăng: 26/10/2015

Ngày 22/10/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác phóng xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Tăng cường quản lý chất cấm trong chăn nuôi, cơ sở giết mổ động vật
Ngày đăng: 29/09/2015

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường quản lý chất cấm trong chăn nuôi, quản lý các cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn.
Tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết
Ngày đăng: 21/09/2015

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường quản lý đo lường, chất lượng và ghi nhãn mặt hàng vàng
Ngày đăng: 07/09/2015

Để đảm bảo các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng, vàng trang sức mỹ nghệ cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngày 07/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Công văn số 2530/UBND-VX2 về việc tăng cường công tác quản lý đo lường, chất lượng và ghi nhãn mặt hàng vàng, vàng trang sức, mỹ nghệ.
Bắc Giang: Quán triệt đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược phát triển đội ngũ trí thức
Ngày đăng: 07/09/2015

Ngày 07/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Công văn yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ thị thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016
Ngày đăng: 04/09/2015

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 – 2016.
Tăng cường quản lý việc kinh doanh nước sạch
Ngày đăng: 03/09/2015

Ngày 03/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Công văn số 2477/UBND-KT yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý việc kinh doanh nước sạch trên địa bàn.
Bắc Giang: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9
Ngày đăng: 25/08/2015

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành công văn về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2015 – 2016.
Bắc Giang: Mở rộng đợt cao điểm về đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả
Ngày đăng: 03/08/2015

Thực hiện Công điện số 90/CĐ-BCĐ389 ngày 13/7/2015 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đợn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt đợt phát động cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.
Tạm dừng thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
Ngày đăng: 29/07/2015

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn gửi UBND các huyện, thành phố về việc chia tách, sáp nhập thôn, tổ dân phố và thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.
Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới đến năm 2020
Ngày đăng: 22/07/2015

Nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh có 35-40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và củng cố vững chắc các tiêu chí đã đạt được tại các xã nông thôn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 145-NQ/TU ngày 14/7/2011 về xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra.
Bắc Giang: Phát động Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch đợt 1 năm 2015
Ngày đăng: 12/07/2015

Nhằm chủ động ngăn chặn các mầm bệnh nguy hiểm trên quần thể gia súc, gia cầm và trong môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phát động thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch đợt 1 năm 2015” từ ngày 10/7/2015 đến hết ngày 10/8/2015.
Đẩy mạnh triển khai dịch vụ hành chính công qua mạng lưới bưu điện
Ngày đăng: 23/06/2015

Ngày 23/6, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản yêu cầu các sở, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp triển khai dịch vụ hành chính công qua mạng lưới bưu điện.
Thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, động viên quân nhân dự bị năm 2015
Ngày đăng: 03/06/2015

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, động viên quân nhân dự bị năm 2015.
Đẩy mạnh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp
Ngày đăng: 27/05/2015

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung nhằm đẩy mạnh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.
Giải quyết vấn đề “làm giả hồ sơ hưởng chế độ thương binh” trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 27/05/2015

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố giải quyết vấn đề “làm giả hồ sơ hưởng chế độ thương binh” trên địa bàn tỉnh.
Bắc Giang: Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin
Ngày đăng: 07/05/2015

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các giao cắt cùng mức giữa đường bộ và đường sắt
Ngày đăng: 07/05/2015

Ngày 04/5/2015, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1113/UBND-GT về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) tại các giao cắt cùng mức giữa đường bộ và đường sắt.
Quy định mới về tiêu chí, đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng trong thi hành công vụ
Ngày đăng: 07/05/2015

Ngày 16/4/2015, UBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 141/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ.
Kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác an toàn lao động dịp Tết Nguyễn đán Ất Mùi 2015
Ngày đăng: 11/02/2015

Đó là nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tại Công văn 340/UBND-VX2 ngày 06/2/2015.
Xử lý nghiêm đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm quy định về quản lý giá cước
Ngày đăng: 06/02/2015

Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 22/12/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Chiêm Xuân 2014-2015
Ngày đăng: 03/02/2015

Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 169/SNN-TT về việc chỉ đạo sản xuất vụ Chiêm xuân 2014-2015.
Chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tuần (từ 26-01/2/2015)
Ngày đăng: 01/02/2015

Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Bắc Giang là đô thị loại II; Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) tỉnh Bắc Giang năm 2015; Lễ hợp long cầu Yên Dũng thuộc dự án Đường nối đường tỉnh 398 (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) đi Quốc lộ 18 (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh)... Đó là những sự kiện quan trọng nổi bật có sự tham dự, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh.
Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Ngày đăng: 22/01/2015

Ngày 20/01/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong tình hình mới.
Xây dựng Chương trình bảo đảm toàn hồ chứa nước
Ngày đăng: 21/01/2015

Ngày 20/01, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 124/UBND-NN về việc xây dựng Chương trình bảo đảm an toàn hồ chứa nước.
Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo
Ngày đăng: 20/01/2015

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong đồng bào các tôn giáo.
Phê duyệt quy hoạch khu phố thương mại kinh doanh dịch vụ tập trung
Ngày đăng: 20/01/2015

Ngày 16/01/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 77/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng lô CT01 và QH01, khu dân cư số 2, thành phố Bắc Giang, tỷ lệ 1/500.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ thị tổ chức đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015
Ngày đăng: 08/01/2015

Để tổ chức, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ.
Bắc Giang: Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
Ngày đăng: 05/01/2015

Ngày 30/12/2014, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.
Thủ tướng chỉ thị bình ổn giá cả thị trường Tết Ất Mùi
Ngày đăng: 23/12/2014

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.
Chủ động phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi
Ngày đăng: 19/12/2014

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 3589/UBND-NN về việc chỉ đạo sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản dịp cuối năm.
Tăng cường các biện pháp chỉ đạo sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản dịp cuối năm
Ngày đăng: 18/12/2014

Nhằm chủ động phòng, chống đói rét, dịch bệnh, bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi và đáp ứng nhu cầu thực phẩm gia tăng trong dịp cuối năm, ngày 16/12, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường chỉ đạo sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản dịp cuối năm.
Quản lý lao động, chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp có vốn nhà nước
Ngày đăng: 17/11/2014

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 3279/UBND-VX2 về việc thực hiện quản lý lao động, chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp có vốn nhà nước.
Tăng cường công tác quản lý tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn ngân sách Nhà nước
Ngày đăng: 04/11/2014

Để việc sử dụng vốn tạm ứng đảm bảo quản lý chặt chẽ, an toàn, hiệu quả và đúng chế độ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan thuộc tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn ngân sách Nhà nước.
Phương án thanh toán chi phí thuốc BHYT
Ngày đăng: 21/10/2014

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thanh toán tiền thuốc tại một số địa phương thực hiện chưa đúng quy định về cung ứng thuốc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) trong giai đoạn chuyển tiếp các văn bản quy phạm pháp luật.
Thủ tướng giao nhiệm vụ cho ĐHQG Hà Nội
Ngày đăng: 15/09/2014

Đổi mới quản trị ĐH; tiếp tục đổi mới chương trình; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; phát triển đội ngũ giảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ cao; hiện đại hóa cơ sở vật chất… là 5 nhiệm vụ mà ĐHQG Hà Nội và các trường ĐH, CĐ cả nước cần làm tốt trong thời gian tới.
Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Ngày đăng: 11/09/2014

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Bắc Giang: Tăng cường phòng, chống dịch cúm gia cầm
Ngày đăng: 27/08/2014

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương; UBND các huyện, thành phố tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm, triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng.
Tăng cường công tác vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp
Ngày đăng: 08/08/2014

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có công văn yêu cầu các sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác vệ sinh lao động (VSLĐ), phòng chống bệnh nghề nghiệp.
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng và viêm não vi-rút
Ngày đăng: 14/07/2014

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, ngày 11/7/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 1851/UBND-VX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng và viêm não vi-rút.
Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ
Ngày đăng: 08/07/2014

Ngày 04/7/2014, Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường phát quang kè, mái đê, vệ sinh, tu sửa điếm canh đê
Ngày đăng: 07/07/2014

Để đảm bảo an toàn các công trình và phục vụ tốt công tác thường trực hộ đê, phòng, chống lụt bão, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thành phố; thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thực hiện phát quang kè, mái đê, vệ sinh, tu sửa điếm canh đê.
Bắc Giang: Bàn biện pháp phòng, chống bệnh sởi
Ngày đăng: 28/04/2014

Sáng ngày 26/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh chủ trì phiên họp khẩn bàn biện pháp phòng, chống bệnh sởi trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo ngành Y tế cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan và các huyện, thành phố.
Bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Ngày đăng: 24/04/2014

Ngày 22/4, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký Công văn số 1011/UBND-GT về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5.
Bắc Giang: Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh sởi
Ngày đăng: 21/04/2014

Trước tình hình bệnh sởi diễn biến phức tạp, ngày 18/4/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ký ban hành Công văn số 991/UBND-VX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Sởi.
Bắc Giang: Tăng cường công tác phòng, chống dịch sởi
Ngày đăng: 25/02/2014

Ngày 25/02/2014, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 400/UBND-VX chỉ đạo các cơ quan, sở, ngành và các huyện, thành phố triển khai công tác phòng, chống dịch sởi trên địa bàn.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm
Ngày đăng: 20/02/2014

Ngày 20/02/2014, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 361/UBND-NN gửi các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế; UBND các huyện, thành phố yêu cầu tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh.
Bắc Giang: Tăng cường công tác phòng, chống bệnh cúm A (H7N9)
Ngày đăng: 20/01/2014

Để chủ động phòng, chống cúm A (H7N9) trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn yêu cầu các sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác phòng, chống bệnh cúm A (H7N9).
Từ ngày 05/02 đến ngày 15/3/2014: Bắc Giang tổ chức phát động “Tết trồng cây” xuân Giáp Ngọ 2014
Ngày đăng: 15/01/2014

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố tổ chức “Tết trồng cây” xuân Giáp Ngọ năm 2014.
Từ ngày 15/3 đến 17/3/2014 sẽ diễn ra Lễ hội kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Yên Thế
Ngày đăng: 10/01/2014

Nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần độc lập tự cường và biểu dương tinh thần đoàn kết dân tộc. Đồng thời, nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, tăng cường tình đoàn kết các dân tộc, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 2014).
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đói rét cho đàn vật nuôi
Ngày đăng: 08/01/2014

Để chủ động phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đặc biệt là dịch cúm gia cầm, hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo vệ đàn vật nuôi trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 45/UBND-NN gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thành phố; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Đoàn Kiểm tra liên ngành cơ động phòng, chống dịch động vật tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đói rét cho đàn vật nuôi.
Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Ngày đăng: 08/01/2014

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 127 tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Bắc Giang tuyển dụng viên chức y tế và giáo viên mầm non năm 2013
Ngày đăng: 19/12/2013

Ngày 17/12/2013, Hội đồng tuyển dụng giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2013 ban hành Kế hoạch số 3406/KH-HĐ về việc xét tuyển dụng viên chức y tế và giáo viên mầm non năm 2013.
Chấn chỉnh việc thu, nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô năm 2013
Ngày đăng: 17/12/2013

Ngày 16/12/2013, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 3399/UBND-GT gửi Sở Giao thông vận tải, Tài chính; UBND các huyện, thành phố về việc chấn chỉnh việc thu, nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô năm 2013.
Tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo
Ngày đăng: 13/12/2013

Ngày 12/12/2013, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 3369/UBND-NC gửi các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố về tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo.
Tăng cường quản lý chất lượng gạch xây không nung; quản lý chất lượng và sử dụng vật liệu xây dựng trong các công trình xây dựng
Ngày đăng: 13/12/2013

Ngày 11/12/2013, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 3354/UBND-XD về việc sử dụng, quản lý chất lượng gạch xây không nung; quản lý chất lượng và sử dụng vật liệu xây dựng (VLXD) trong các công trình xây dựng.
Triển khai thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở
Ngày đăng: 06/12/2013

Ngày 04/12/2013, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND về triển khai thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở.
Tăng cường quản lý thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày đăng: 28/11/2013

Ngày 27/11/2013, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 3196/UBND-VX gửi các cơ quan, sở ngành; UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý thực phẩm chức năng (TPCN) trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 27/11/2013

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Bắc Giang: Triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú
Ngày đăng: 14/11/2013

Ngày 12/11/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3021/KH-UBND triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Sẽ tổng kiểm tra việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 14/11/2013

Đó là nội dung Kế hoạch số 3015/KH-UBND về tổng kiểm tra việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) do UBND tỉnh ban hành ngày 12/11/2013. Mục đích của việc tổng kiểm tra nhằm tăng cường công tác quản lý việc kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh đúng quy định của pháp luật và để ngăn chặn việc kinh doanh thuốc BVTV giả, kém chất lượng, thuốc ngoài danh mục, thuốc quá hạn và xử lý các điểm kinh doanh thuốc BVTV không đủ điều kiện…
Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về phòng, chống bão số 14
Ngày đăng: 10/11/2013

Trước diễn biến phức tạp của bão số 14, ngày 10/11/2013, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công điện số 02/CĐ-UBND gửi các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự; Công an; Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Điện lực Bắc Giang; UBND các huyện, thành phố về công tác phòng, chống bão số 14.
Triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 14
Ngày đăng: 10/11/2013

Ngày 09/11/2013, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) tỉnh Bắc Giang có Công điện khẩn số 25/CĐ-BCH gửi Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các huyện, thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi về triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 14.
Tăng cường công tác quản lý về hành nghề y, dược ngoài công lập
Ngày đăng: 08/11/2013

Ngày 06/11/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND yêu cầu các sở, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý về hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước
Ngày đăng: 07/11/2013

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 06/11/2013, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 2965/UBND-NN gửi các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thành phố và các Công ty TNHHMTV khai thác công trình thủy lợi yêu cầu tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước.
Chấn chỉnh công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và thoát nước trên các tuyến đường bộ
Ngày đăng: 29/10/2013

Hiện nay, trên các tuyến Quốc lộ 31, 37 nhiều điểm có các hộ dân tập kết gỗ, vật liệu xây dựng và kinh doanh xăng dầu, rửa xe trong hành lang an toàn đường bộ gây ứ đọng nước trên mặt đường; cọc tiêu, cột Km bị mờ, cọc H không có; trên tuyến nhiều điểm mặt đường bẩn, có rác thải và có ổ gà phát sinh; nhiều vị trí lề đường cao hơn mặt đường, cây cỏ mọc cao,…
Kế hoạch dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu giai đoạn 2014-2016
Ngày đăng: 24/10/2013

Ngày 22/10/2013, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND về dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2016.
Kế hoạch triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2013 – 2014
Ngày đăng: 21/10/2013

Ngày 21/10/2013, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2791/KH-UBND triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô 2013 - 2014.
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường
Ngày đăng: 18/10/2013

Ngày 16/10/2013, UBND tỉnh có công văn yêu cầu các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 127 tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.
Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện đầu tư xây dựng
Ngày đăng: 17/10/2013

Để công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng đạt hiệu quả cao hơn, ngày 11/10/2013, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các chủ đầu tư xây dựng công trình khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện đầu tư xây dựng.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp huyện, xã tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động của bến khách ngang sông
Ngày đăng: 11/10/2013

Ngày 10/10/2013, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 2699/UBND-GT gửi các cơ quan: Công an tỉnh; Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông đường thủy nội địa nhằm thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 03/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch đau mắt đỏ
Ngày đăng: 10/10/2013

Trước tình hình dịch đau mắt đỏ diễn biến phức tạp trong phạm vi cả nước và trên địa bàn tỉnh, ngày 10/10/2013, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 2687/UBND-VX về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch đau mắt đỏ trên địa bàn tỉnh.
Tập trung đẩy mạnh và hướng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở
Ngày đăng: 04/10/2013

Ngày 02/10/2013, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 về phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2016.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang lần thứ VII - năm 2013
Ngày đăng: 26/09/2013

Ngày 25/9/2013, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 2507/UBND-VX về việc tuyên truyền Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) cấp tỉnh lần thứ VII - năm 2013.
Hỗ trợ giống ngô lai phục vụ sản xuất vụ Đông năm 2013
Ngày đăng: 20/09/2013

Ngày 20/9/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2455 /UBND-NN về chủ trương hỗ trợ giống ngô lai phục vụ sản xuất vụ Đông năm 2013.
Chuyển đổi 08 trường THPT dân lập sang loại hình trường tư thục
Ngày đăng: 11/09/2013

Ngày 09/9/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2328/KH-UBND về việc chuyển đổi các trường THPT dân lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sang loại hình trường tư thục.
Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014
Ngày đăng: 03/09/2013

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2013-2014, ngày 30/8/2013, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014.
Bắc Giang: Tăng cường công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
Ngày đăng: 28/08/2013

Ngày 22/8/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Kế hoạch tổ chức Hội chợ hàng Việt khu vực Đông Bắc - Bắc Giang năm 2013.
Ngày đăng: 21/08/2013

Ngày 20/8/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2139/KH-UBND về tổ chức Hội chợ hàng Việt khu vực Đông Bắc - Bắc Giang năm 2013.
Tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ngày đăng: 21/08/2013

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn số 2094/UBND-TD yêu cầu các sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày đăng: 20/08/2013

Ngày 16/8/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2104/KH-UBND thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Quản lý sản xuất, tiêu thụ rau để đảm bảo an toàn thực phẩm
Ngày đăng: 16/08/2013

Ngày 15/8/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2084/UBND-NN về chỉ đạo quản lý sản xuất, tiêu thụ rau để đảm bảo an toàn thực phẩm.
Tăng cường quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 15/08/2013

Ngày 13/8/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2058/UBND-XD về tăng cường quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Công điện phòng chống lụt, bão, cơn bão số 7
Ngày đăng: 14/08/2013

Ngày 13/8/2013, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) tỉnh Bắc Giang vừa có Công điện số 15 gửi Ban Chỉ huy PCLB-TKCN các huyện, thành phố về việc chủ động phòng, chống lụt bão đối với cơn bão số 7.
Bắc Giang: 4.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn sẽ được vay vốn hỗ trợ sản xuất.
Ngày đăng: 12/08/2013

Ngày 08/8/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2019/KH-UBND thực hiện Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2013 – 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Bắc Giang: Triển khai các biện pháp phòng, chống mưa lũ
Ngày đăng: 09/08/2013

Để chủ động ứng phó, giảm nhẹ thiệt hại do mưa lũ gây ra, ngày 08/8/2013, Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) tỉnh đã gửi Công điện khẩn đề nghị Ban Chỉ huy PCLB-TKCN các huyện, thành phố triển khai các biện pháp phòng, chống mưa lũ trên địa bàn.
Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng
Ngày đăng: 08/08/2013

UBND tỉnh vừa có Công văn số 2011/UBND-KT đề nghị Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Sở Công Thương, Cục thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng.
Tăng cường công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
Ngày đăng: 07/08/2013

Ngày 05/8/2013, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 1988/UBND-NC gửi các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.
Bắc Giang: Tuyển dụng giáo viên năm 2013
Ngày đăng: 01/08/2013

Ngày 31/7/2013, Hội đồng tuyển dụng giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2013 ban hành Kế hoạch số 1954/KH-HĐ về việc xét tuyển dụng giáo viên năm 2013.
Bắc Giang: Thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số
Ngày đăng: 26/07/2013

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, ngày 23/7/2013, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2013.
Ngày đăng: 08/07/2013

Ngày 05/7/2013, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2013.
Tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013
Ngày đăng: 10/06/2013

Nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013, ngày 05/6/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện ngay việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đủ điều kiện
Ngày đăng: 03/06/2013

Đó là một trong những nội dung quan trọng nêu tại Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành ngày 31/5/2013 yêu cầu UBND các huyện, thành phố; các sở, ngành liên quan tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để cơ bản hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu trong năm 2013 trên địa bàn tỉnh.
Bắc Giang: Sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
Ngày đăng: 30/05/2013

Nhằm thực hiện kịp thời, thống nhất, đồng bộ và toàn diện quy định tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và bảo đảm ổn định tổ chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), ngày 29/5/2013, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC.
Tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống lụt, bão năm 2013
Ngày đăng: 22/05/2013

Nhằm chủ động trong công tác hộ đê, phòng, chống lụt, bão và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa, lũ, bão gây ra, ngày 22/5/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1194/UBND-NN yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT); UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống lụt, bão năm 2013.
Bắc Giang xét tuyển dụng viên chức Nhà nước và viên chức làm công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình cấp xã năm 2013
Ngày đăng: 16/05/2013

Ngày 14/5/2013, Hội đồng xét tuyển dụng viên chức tỉnh ban hành Kế hoạch số 1110/KH-HD về xét tuyển dụng viên chức nhà nước và viên chức làm công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình cấp xã năm 2013.
Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, tệ nạn cờ bạc, số đề và tội phạm trong thanh, thiếu niên
Ngày đăng: 15/05/2013

Ngày 06/5/2013, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, tệ nạn cờ bạc, số đề và tội phạm trong thanh, thiếu niên.
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi
Ngày đăng: 13/05/2013

Nhằm chủ động đối phó với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên đàn vật nuôi, ngày 10/5/2013, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 1070/UBND-NN về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn.
Kế hoạch chỉ đạo thực hiện các kỳ thi năm 2013.
Ngày đăng: 10/05/2013

Ngày 08/5/2013, Ban Chỉ đạo thi tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 1050/KH-BCĐ chỉ đạo thực hiện các kỳ thi năm 2013 trên địa bàn tỉnh.
Những nội dung trọng tâm thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bắc Giang
Ngày đăng: 04/05/2013

Ngày 03/4/2013, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1006/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 1110/2012/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của lực lượng phòng cháy và chữa cháy (PCCC).
Khảo sát, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh
Ngày đăng: 04/05/2013

Để nắm tình hình và có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp), vừa qua UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 982/KH-UBND về khảo sát, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất.
Bắc Giang: Thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày đăng: 02/05/2013

Thời gian qua, việc thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh bước đầu đạt được kết quả tích cực, tạo chuyển biến sâu rộng trong các cơ quan, doanh nghiệp và người dân. Nhằm phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt các văn bản của nhà nước về
Bắc Giang: Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Ngày đăng: 26/04/2013

Ngày 24/4/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 941/UBND-VX về việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Bắc Giang: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư
Ngày đăng: 23/04/2013

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư, ngày 22/4/2013, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 919/UBND-KTN về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đã được cấp phép đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Chủ động phòng, trừ sâu bệnh hại lúa vụ Xuân 2013
Ngày đăng: 18/04/2013

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), vụ Xuân 2013, các địa phương trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu gieo trồng cơ bản đạt và vượt kế hoạch về diện tích các loại cây trồng. Riêng cây lúa, toàn tỉnh gieo cấy được 52.551 ha, đạt 103
Kế hoạch thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước giai đoạn 2013-2015
Ngày đăng: 16/04/2013

Ngày 11/4/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 859/KH-UBND thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2015.
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm A (H7N9) ở người
Ngày đăng: 15/04/2013

Ngày 12/4/2013, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 874/UBND-VX yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm A (H7N9) ở người.
Tăng cường nâng cao chất lượng của Bộ phận “Một cửa”.
Ngày đăng: 08/04/2013

Ngày 04/4/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 794/UBND-KSTTHC về việc kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của Bộ phận “Một cửa” tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục cung ứng gà an toàn cho Hà Nội
Ngày đăng: 21/03/2013

Để đáp ứng nhu cầu cung cấp gà an toàn cho Hà Nội, đồng thời “Phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép”, ngày 19/3 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Công văn số 612/UBND-KT về tiếp tục cung ứng gà an toà
Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ Chiêm Xuân 2012 – 2013
Ngày đăng: 19/03/2013

Sản xuất vụ Chiêm Xuân năm nay được dự báo có nhiều nguy cơ tiềm ẩn về thiên tai khô, hạn, sâu bệnh, chuột… gây hại. Để đảm bảo năng xuất gieo trồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Công văn số 220/SNN-TT đề nghị các đơn vị chuyên mô
3.336 giáo viên mầm non đủ tiêu chuẩn sẽ được tuyển dụng vào biên chế.
Ngày đăng: 13/03/2013

Ngày 11/3/2013, Hội đồng thẩm định tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2013 ban hành Kế hoạch số 531/KH-HĐ thẩm định hồ sơ tuyển dụng giáo viên mầm non 2013.
Đẩy mạnh công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng.
Ngày đăng: 11/03/2013

Để chủ động đối phó với những diễn biến phức tạp về thời tiết trong mùa khô và thực hiện Công điện số 06/CĐ-BNN-TCLN ngày 26/2/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 08/3/2013, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 530/UBND-NN yêu cầu
Thông tin về tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2013
Ngày đăng: 05/03/2013

Ngày 04/3/2013, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 473/UBND-NC về việc tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2013.
Không tiêu thụ các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã
Ngày đăng: 28/02/2013

Nhằm góp phần bảo tồn tài nguyên động vật hoang dã và đa dạng sinh học, ngày 25/02 Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 395/UBND-NN yêu cầu các cơ quan, ban, ngành chức năng của tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, ngăn chặn tiêu thụ, sử dụng sản phẩm đ
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm an ninh, trật tự
Ngày đăng: 27/02/2013

Ngày 23/02/2013, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 389/UBND-NC yêu cầu các sở, cơ quan, ban, ngành đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi
Ngày đăng: 22/02/2013

Ngày 07/2/2013, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 326/UBND-NN yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT); Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.
Bắc Giang bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013
Ngày đăng: 04/02/2013

Ngày 31/01/2013, Ban Tổ chức bắn pháo hoa tỉnh đã thông qua Đề án bắn pháo hoa phục vụ nhân dân trong tỉnh dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.
Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép
Ngày đăng: 28/01/2013

Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án “Phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 18/01/2013, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND về triển
Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2013.
Ngày đăng: 25/01/2013

Ngày 22/01/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2013.
Tăng cường quản lý, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 24/01/2013

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 177/UBND-NN yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường thực hiện chính sách đối với người lao động
Ngày đăng: 23/01/2013

Ngày 18/01/2013, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 138/UBND-VX yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện tốt chính sách đối với người lao động, nhất là trong dịp Tết nguyên đán 2013.
Tăng cường thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ trên địa bàn.
Ngày đăng: 23/01/2013

Ngày 21/01/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Ngày đăng: 22/01/2013

Nhằm đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), nhất là đối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, ngày 18/01/2013, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 140/UBND-KT về triển khai thực hiện công tác THTK, CLP năm 2013.
Tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Ngày đăng: 21/01/2013

Ngày 15/01/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức “Tết trồng cây” xuân Quý Tỵ năm 2013
Ngày đăng: 18/01/2013

Ngày 15/01/2013, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 110/UBND-NN yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức “Tết trồng cây” xuân Quý Tỵ năm 2013.
Các địa phương phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản vụ Đông Xuân 2012 – 2013
Ngày đăng: 05/01/2013

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, trong thời gian tới miền Bắc nước ta sẽ có vài đợt rét đậm, rét hại kéo dài, làm giảm sức đề kháng, tăng nguy cơ phát sinh các dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Để chủ động phòng, chống rét cho câ
Tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 vui tươi, an toàn, tiết kiệm
Ngày đăng: 28/12/2012

Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; tạo đà thúc đẩy sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm mới và phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ, ngày 20/12/2012, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tổ ch
Tăng cường kiểm tra, xử lý các sai phạm về sản xuất, vận chuyển và đốt pháo nổ trái phép.
Ngày đăng: 20/12/2012

Ngày 18/12/2012, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 3030/UBND-NC về việc đảm bảo an ninh trật tự và xử lý các sai phạm về sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ trái phép.
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phần đường từ thị trấn Thắng lên cầu Đông Xuyên
Ngày đăng: 20/12/2012

Trước tình hình tiến độ giải phóng mặt bằng đoạn đường từ thị trấn Thắng lên cầu Đông Xuyên còn chậm theo kế hoạch, vừa qua Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 2967/UBND-GT về việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đoạn đường này.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động y tế tư nhân.
Ngày đăng: 07/12/2012

Ngày 04/12/2012, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 2897/UBND-VX về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động y tế tư nhân.
> Tăng cường phòng trừ rầy hại lúa vụ mùa năm 2010
Ngày đăng: 14/09/2010

Trước tình hình các loại rầy hại lúa đã và đang phát sinh với mật độ rất cao, phân bố rộng ở hầu hết các huyện, thành phố trê
> Năm học 2010-2011 tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục
Ngày đăng: 06/09/2010

Với chủ đề năm học 2010-2011 là “
Chủ động phòng chống các dịch bệnh hại lúa vụ mùa năm 2010
Ngày đăng: 10/08/2010

Để chủ động phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ và các đối tượng sâu bệnh, nhằm hạn chế tới mức t
Trang    1   2   3   4   5   button   button 

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat