Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-01-2017
Ngày: 20-01-2017 09:09

Thời sự truyền hình Bắc...

Chuyên mục : Thời sự
Ngày phát hành : 19/01/2017
Thời lượng :

Thời sự truyền hình Bắc...

Chuyên mục : Thời sự
Ngày phát hành : 18/01/2017
Thời lượng :

Thời sự truyền hình Bắc...

Chuyên mục : Thời sự
Ngày phát hành : 17/01/2017
Thời lượng :

Thời sự truyền hình Bắc...

Chuyên mục : Thời sự
Ngày phát hành : 16/01/2017
Thời lượng :

Thời sự truyền hình Bắc...

Chuyên mục : Thời sự
Ngày phát hành : 15/01/2017
Thời lượng :
Phỏng vấn Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh về những thành tựu của tỉnh Bắc Giang năm 2016
Phỏng vấn Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh về những thành tựu của tỉnh Bắc Giang năm 2016
10 sự kiện nổi bật trong năm 2016
10 sự kiện nổi bật trong năm 2016
Bắc Giang - Dấu ấn sau 20 năm tái lập tỉnh
Bắc Giang - Dấu ấn sau 20 năm tái lập tỉnh
Thắng cảnh Hồ Khuôn Thần
Thắng cảnh Hồ Khuôn Thần
Bánh đa nem Thổ Hà
Bánh đa nem Thổ Hà
Vải thiều Lục Ngạn
Vải thiều Lục Ngạn