Phỏng vấn Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh về những thành tựu của tỉnh Bắc Giang năm 2016
Ngày: 16-01-2017 10:10

10 sự kiện nổi bật trong năm...

Chuyên mục : Phim tài liệu
Ngày phát hành : 13/01/2017
Thời lượng :

Bắc Giang - Dấu ấn sau 20 năm...

Chuyên mục : Phim tài liệu
Ngày phát hành : 13/01/2017
Thời lượng :

Hội đồng nhân dân dấu ấn...

Chuyên mục : Phim tài liệu
Ngày phát hành : 20/05/2016
Thời lượng :

Yên Thế - huyện đầu tiên...

Chuyên mục : Phim tài liệu
Ngày phát hành : 04/05/2016
Thời lượng :

Chùa Vĩnh Nghiêm - Di tích Quốc...

Chuyên mục : Phim tài liệu
Ngày phát hành : 23/03/2016
Thời lượng :