Ứng dụng công nghệ cao - Triển vọng mới cho nông nghiệp Bắc Giang
Ngày: 28-08-2018 08:08

Nâng tầm vải thiều Bắc Giang

Chuyên mục : Phim tài liệu
Ngày phát hành : 09/08/2018
Thời lượng :

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn...

Chuyên mục : Phim tài liệu
Ngày phát hành : 17/02/2018
Thời lượng :

Bắc Giang hội tụ và lan tỏa...

Chuyên mục : Phim tài liệu
Ngày phát hành : 19/06/2017
Thời lượng :

Bắc Giang hội tụ và lan tỏa...

Chuyên mục : Phim tài liệu
Ngày phát hành : 19/06/2017
Thời lượng :

Bắc Giang hội tụ và lan tỏa...

Chuyên mục : Phim tài liệu
Ngày phát hành : 19/06/2017
Thời lượng :