Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh chúc Tết nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017
Ngày: 27-01-2017 14:02

Phỏng vấn Chủ tịch UBND...

Chuyên mục : Phim tài liệu
Ngày phát hành : 16/01/2017
Thời lượng :

10 sự kiện nổi bật trong năm...

Chuyên mục : Phim tài liệu
Ngày phát hành : 13/01/2017
Thời lượng :

Bắc Giang - Dấu ấn sau 20 năm...

Chuyên mục : Phim tài liệu
Ngày phát hành : 13/01/2017
Thời lượng :

Hội đồng nhân dân dấu ấn...

Chuyên mục : Phim tài liệu
Ngày phát hành : 20/05/2016
Thời lượng :

Yên Thế - huyện đầu tiên...

Chuyên mục : Phim tài liệu
Ngày phát hành : 04/05/2016
Thời lượng :