Bắc Giang phát triển thể thao thành tích cao
Ngày: 25-07-2017 08:08

Đại biểu hội đồng nhân...

Chuyên mục : Dân hỏi giám đốc trả lời
Ngày phát hành : 18/07/2017
Thời lượng :

Thực trạng và giải pháp...

Chuyên mục : Dân hỏi giám đốc trả lời
Ngày phát hành : 11/07/2017
Thời lượng :

Khó khăn trong công tác đấu...

Chuyên mục : Dân hỏi giám đốc trả lời
Ngày phát hành : 27/06/2017
Thời lượng :

Công nghệ xử lý rác thải...

Chuyên mục : Dân hỏi giám đốc trả lời
Ngày phát hành : 20/06/2017
Thời lượng :

Phát triển du lịch thành ngành...

Chuyên mục : Dân hỏi giám đốc trả lời
Ngày phát hành : 13/06/2017
Thời lượng :