Bắc Giang tôi yêu Chuyên mục : Giai điệu Bắc Giang

Ngày đăng : 29/06/2016

Video cùng chủ đề
Câu hát Trương Chi
Bắc Giang quê em đó
Khuôn Thần tôi yêu
Bắc Giang thành phố ta yêu
Bắc Giang tình yêu của tôi
Bắc Giang tình yêu của tôi
Bắc Giang màu xanh yêu thương
Bắc Giang thành phố anh hùng
Bài ca Yên Thế
Cánh đồng quê
Bắc Giang quê em đó
Bài ca quê hương
Bắc Giang tôi yêu
Bắc Giang chiều mưa
Bắc Giang quê ta
Bắc Giang màu xanh yêu thương
Rượu Làng Vân
Nhớ quê
Cổng làng
Làng quan họ quê tôi
Gửi về sông Lục núi Huyền
Chiều sông Thương