Bún Đa Mai sản vật nổi tiếng xứ Bắc Chuyên mục : Nét đẹp Bắc Giang

Ngày đăng : 25/03/2015

Video cùng chủ đề
Tục mua bán đầu rể
Độc đáo nhà sàn Xuân Lung
Sức sống chữ Nôm Dao
Lễ Kỳ Yên của người Sán Dìu
Nghệ thuật hát ống ở Tân Yên
Chùa Vình Nghiêm - Di tích quốc gia đặc biệt
Thắng cảnh Suối Mỡ
Rượu Làng Vân
Hồ Suối Nứa
Chùa Bổ Đà
Cao nguyên Đồng Cao
Linh thiêng lế rước bảo vật về chùa Vình Nghiêm
Về với vùng đất phượng hoàng
Trúc lâm phượng hoàng từ một góc nhìn
Tết của người Dao Thanh Y
Thắng cảnh Chùa Dâu xã Nội Hoàng Yên Dũng
Vẻ đẹp kiến trúc độc đáo chùa cổ Sùng Quang
Chùa Vĩnh Nghiêm
Thắng cảnh Hồ Khuôn Thần
Bánh đa nem Thổ Hà
Vải thiều Lục Ngạn
Vị ngọt Tương La
Thắng cảnh Núi Dành
Cây Dã Hương
Chùa Bổ Đà
Thắng cảnh chùa Kem
Kỳ vĩ Suối Mỡ
Vẻ đẹp độc đáo Lăng Dinh Hương
Kỳ vĩ hồ Cấm Sơn
Di tích đình Am
Chè kho Mỹ Độ
Bánh đa Thổ Hà
Đình Lỗ Hạnh
Ca trù một loại hình nghệ thuật độc đáo
Miến dong Sơn Động
Chùa Quang Minh
Đình Thổ Hà
Ký sự vùng cao - Tập 9: Nghề thêu thổ cẩm trên vùng đất thiêng
Ký sự vùng cao - Tập 8: Lễ cúng Rừng và truyền thuyết gái tiến Vua ở bản Mậu
Ký sự vùng cao - Tập 7: Kỳ vĩ thác Ba Tia
Ký sự vùng cao - Tập 6: Đặc sản chè Bát Tiên
Ký sự vùng cao - Tập 5: Ấn tượng khe Rỗ
Ký sự vùng cao - Tập 4: Khám phá vẻ đẹp Cao nguyên Đồng Cao
Ký sự vùng cao - Tập 3: Người Dao ở bản Nà Hin
Ký sự vùng cao - Tập 2: Vẻ đẹp hoang sơ
Ký sự vùng cao - Tập 1: Về Suối Mỡ nghe hát Chầu Văn
Bắc Giang nhân kiệt (Tập 9): Chí sĩ yêu nước Nguyễn Khắc Nhu
Bắc Giang nhân kiệt (Tập 8): Hoàng Hoa Thám
Bắc Giang nhân kiệt (Tập 7): Lương Văn Nắm
Bắc Giang nhân kiệt (Tập 6): Trạng Nguyên Giáp Hải
Bắc Giang nhân kiệt (Tập 5): Hán Quận Công Thân Công Tài
Bắc Giang nhân kiệt (Tập 4): Thân Nhân Trung
Bắc Giang nhân kiệt (Tập 3): Trạng nguyên Đào Sư Tích
Bắc Giang nhân kiệt (Tập 2): Tướng quân Vi Hùng Thắng
Bắc Giang nhân kiệt (Tập 1): Phò mã Thân Cảnh Phúc
Thắng cảnh Suối Mỡ
Về miền Soong Hao
Làng Thổ Hà
Gốm Làng Ngòi
Chùa Vĩnh Nghiêm
Chiều Sông Thương
Hoàng Hoa Thám
Bánh Đa nem Thổ Hà
Bánh đa Kế
Tỉnh Bắc Giang