Ngày đăng: 10/04/2018
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ký Quyết định công bố kết quả xếp hạng và đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2017 các sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện. Xem tiếp
Ngày đăng: 26/12/2017
Trung tâm Xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang vừa công bố kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với việc thực hiện thủ tục hành... Xem tiếp
Ngày đăng: 01/09/2017
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ký Quyết định số 1337/QĐ-UBND về việc công bố kết quả xếp hạng và đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2016 các sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND... Xem tiếp
Ngày đăng: 12/05/2017
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung... Xem tiếp