<a href="/dinh-huong-phat-trien-khoa-hoc-va-cong-nghe">Định hướng phát triển khoa học và công nghệ</a> Định hướng phát triển khoa học và công nghệ

Ngày đăng: 09/03/2016
Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức, cá nhân đề xuất đặt hàng đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2017 cần căn cứ vào các nội dung theo từng... Xem tiếp
Ngày đăng: 19/12/2012
1. Chương trình đẩy mạnh công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng, sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Nội dung chương trình: - Phổ biến, giới thiệu các công... Xem tiếp
Ngày đăng: 19/12/2012
1. Định hướng các nghiên cứu - ứng dụng ưu tiên Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) trong sản xuất NN&PTNT - Ưu tiên sản xuất nông nghiệp hàng hóa, áp... Xem tiếp
Ngày đăng: 19/12/2012
Những năm qua, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Bắc Giang đã có nhiều cố gắng để đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), giữ vững an ninh, quốc phòng và bảo vệ môi... Xem tiếp

<a href="/cac-chuong-trinh-de-tai-du-an-khcn">Các chương trình, đề tài, dự án KHCN</a> Các chương trình, đề tài, dự án KHCN

Ngày đăng: 12/10/2016
TT Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ Phương thức giao nhiệm vụ Thời gian thực hiện Mục tiêu chủ yếu ... Xem tiếp
Ngày đăng: 23/05/2016
STT Tên nhiệm vụ KH và CN Mã số nhiệm vụ Cấp quản lý Lĩnh vực Đơn vị chủ trì ... Xem tiếp
Ngày đăng: 14/03/2016
(Theo Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh) STT Tên nhiệm vụ KH và CN Mã số nhiệm vụ ... Xem tiếp

<a href="/ket-qua-de-tai-du-an-khcn">Kết quả đề tài,dự án KHCN</a> Kết quả đề tài,dự án KHCN

Ngày đăng: 03/01/2018
MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NĂM 2018 ĐỀ TÀI ĐỘC LẬP CẤP QUỐC GIA "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ của công ty Juran(Israel) bảo quản tươi quả vải và một số... Xem tiếp
Ngày đăng: 18/05/2016
Tên đề tài Thời gian thực hiện Cơ quan chủ trì đề tài Chủ nhiệm đề tài Kết quả nghiệm thu Kết... Xem tiếp
Ngày đăng: 18/05/2016
Tên đề tài Thời gian thực hiện Cơ quan chủ trì đề tài Chủ nhiệm đề tài Kết quả nghiệm thu Kết... Xem tiếp