Ngày đăng: 04/10/2017
Địa chỉ: Số 328, đường Nguyễn Thị Lưu 2, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang. Điện thoại: 0912 113 185/01657 976 789 Xem tiếp
Ngày đăng: 03/10/2017
Địa chỉ: Số 334+336, đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang. Điện thoại: 01666 555 286/01689 619 430 Xem tiếp
Ngày đăng: 20/09/2017
Địa chỉ: Số 338-340, đường Nguyễn Thị Lưu 2, phường Ngô quyền, thành phố Bắc Giang. Điện thoại: 0988 673 637 Xem tiếp
Ngày đăng: 13/09/2017
Địa chỉ: Số 165b, đường Nguyễn Thị Lưu 2, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang. Điện thoại: 0971 442 322/0868 186 136 Xem tiếp
Ngày đăng: 24/07/2017
Địa chỉ: Số 26, đường Nguyễn Thị Lưu, thành phố Bắc Giang; Điện thoại: 0962 371 989/0972 303 899 Xem tiếp
Ngày đăng: 19/07/2017
Địa chỉ: Số 27, đường Hoàng Quốc Việt, thành phố Bắc Giang; Điện thoại: 0962 618 989 Xem tiếp
Ngày đăng: 26/05/2017
Địa chỉ: Số 101, đường Vương Văn Trà (Khu dân cư số 3), TP Bắc Giang; Điện thoại: 0868 802 222/0989 292 292/0948 908 181 Xem tiếp
Ngày đăng: 18/05/2017
Địa chỉ: Số nhà 170, đường Nguyễn Văn Mẫn, TP. Bắc Giang; Điện thoại: 02403 856 523/0915 930 097 Xem tiếp
Ngày đăng: 17/05/2017
Địa chỉ: Số nhà 21-23, đường Ngô Văn Cảnh, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang; Điện thoại: 0967 669 933/0984 927 137 Xem tiếp
Ngày đăng: 10/05/2017
Địa chỉ: Số 07-09, ngõ 28, đường Lê Lý, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang. Điện thoại: 02406 539 888/0989 310 808/0964 928 928 Xem tiếp