<a href="/web/guest/bao-cao-kinh-te-xa-hoi-thang">Báo cáo Kinh tế - Xã hội tháng</a> Báo cáo Kinh tế - Xã hội tháng

Ngày đăng: 14/02/2019
Theo Báo cáo của Cục Thống kê, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang tháng 1/2019 cơ bản vẫn được duy trì và phát triển ổn định. Xem tiếp
Ngày đăng: 13/02/2019
1. Tiến độ sản xuất nông nghiệp vụ chiêm xuân 2019 (đến 16/01/2019) 2. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1 năm 2019 3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 1 năm... Xem tiếp
Ngày đăng: 07/01/2019
Năm 2018, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu và tình hình bất ổn của nền kinh tế thế giới nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang vẫn đạt được... Xem tiếp
Ngày đăng: 07/01/2019
1. Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành 2. Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010 3. Sản xuất nông nghiệp đến ngày 17 tháng 12 năm 2018 4. Kết quả sản... Xem tiếp
Ngày đăng: 02/01/2019
Có thể khẳng định, năm 2018 là năm kinh tế - xã hội của Bắc Giang phát triển toàn diện. Với quyết tâm cao và nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân... Xem tiếp

<a href="/web/guest/bao-cao-kinh-te-xa-hoi-nam">Báo cáo Kinh tế - Xã hội năm</a> Báo cáo Kinh tế - Xã hội năm

Ngày đăng: 07/01/2019
Năm 2018, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu và tình hình bất ổn của nền kinh tế thế giới nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang vẫn đạt được... Xem tiếp
Ngày đăng: 07/01/2019
1. Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành 2. Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010 3. Sản xuất nông nghiệp đến ngày 17 tháng 12 năm 2018 4. Kết quả sản... Xem tiếp
Ngày đăng: 02/01/2019
Có thể khẳng định, năm 2018 là năm kinh tế - xã hội của Bắc Giang phát triển toàn diện. Với quyết tâm cao và nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân... Xem tiếp
Ngày đăng: 05/12/2018
1. Tiến độ sản xuất nông nghiệp vụ đông năm 2018-2019 (Tiến độ đến 12/11/2018) 2. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 năm 2018 3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu... Xem tiếp
Ngày đăng: 05/12/2018
Kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2018 của tỉnh Bắc Giang cơ bản vẫn được duy trì và phát triển ổn định. Nông nghiệp được giữ vững; chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 bằng 137,87% so với cùng kỳ;... Xem tiếp