Bắc Giang phê duyệt chương trình phát triển đô thị đến năm 2030

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết
Ngày 14/8/2017, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 479/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030.
Giai đoạn từ nay đến năm 2030 Bắc Giang cần hơn 26,5 nghìn tỷ đồng để phát triển đô thị.
Ảnh: BGP/Nguyễn An.

Theo đó, việc phê duyệt Chương trình nhằm mục tiêu làm cơ sở để lập chương trình phát triển cho từng đô thị, lập đề án nâng loại đô thị; thành lập đô thị mới, lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị, kế hoạch triển khai thực hiện các dự án, đầu tư phát triển đô thị.

Cụ thể, giai đoạn từ 2017 – 2020, nâng cấp một số đô thị và thành lập mới thị trấn, mở rộng ranh giới hành chính đô thị; nâng tỷ lệ dân số đô thị toàn tỉnh đạt khoảng 22- 23%; giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục nâng cấp một số đô thị và thành lập mới thị trấn, mở rộng ranh giới hành chính đô thị; nâng tỷ lệ dân số đô thị toàn tỉnh đạt khoảng 35-38%; giai đoạn 2026 – 2030 hoàn chỉnh hệ thống đô thị phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng tỷ lệ dân số đô thị toàn tỉnh đạt khoảng hơn 40-45%.

Cùng đó, Chương trình đề ra các chỉ tiêu chính về phát triển đô thị cần đạt được đến năm 2030 trên lĩnh vực dân số, chất lượng đô thị, hạ tầng xã hội đô thị.

Trong đó, dân số đô thị đến năm 2020 khoảng 371.800 người, chiếm tỷ lệ 22%; đến năm 2025 khoảng 659.500 người, chiếm tỷ lệ 35,0% và đến năm 2030 khoảng 857.700 người, chiếm tỷ lệ 43,5%.

Về chất lượng đô thị: Diện tích sàn nhà ở bình quân đạt trên 30m2/người; tỷ lệ nhà kiên cố đạt trên 95%. Tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị tại đô thị loại I đạt trên 26%; đô thị loại III đạt trên 19%, đô thị loại IV đạt trên 18%, đô thị loại V đạt trên 15%. Tiêu chuẩn cấp nước tại đô thị loại I đạt trên 120 lít/người/ngày đêm; đô thị loại III, loại IV, loại V đạt trên 100 lít/người/ngày đêm...

Về lộ trình phát triển đô thị đến năm 2030 được thực hiện như sau: Giai đoạn năm 2017-2020, toàn tỉnh có 20 đô thị, trong đó có 01 đô thị loại II là TP. Bắc Giang; 04 đô thị loại IV (mở rộng thị trấn Chũ đạt tiêu chí đô thị loại III, tiến tới thành lập thị xã Chũ; thị trấn Thắng mở rộng; thị trấn Đồi Ngô mở rộng nâng cấp từ đô thị loại V lên đô thị loại IV; thị trấn Bích Động mở rộng nâng cấp từ đô thị loại V lên loại IV); 15 đô thị loại V (trong đó có 10 đô thị hiện có là các thị trấn: Neo, Cao Thượng, Cầu Gồ, Vôi, Nếnh, An Châu, Thanh Sơn, Nhã Nam, Bố Hạ, Kép và 05 đô thị hình thành mới là Mỏ Trạng, Bách Nhẫn, Phố Hoa, Phương Sơn, Phì Điền).

Giai đoạn từ năm 2021-2025, toàn tỉnh có 21 đô thị, trong đó có 01 đô thị loại I là TP. Bắc Giang; 01 đô thị loại III là thị trấn Chũ; 04 đô thị loại IV (các thị trấn: Thắng mở rộng, Bích Động, Đồi Ngô, Vôi); 15 đô thị loại V.

Giai đoạn từ năm 2025 – 2030, toàn tỉnh có 24 đô thị, trong đó: có 01 đô thị loại I,  01 đô thị III, 02 thị xã loại IV, 03 thị trấn loại IV và 17 đô thị loại V.

Tổng nguồn vốn cho cả giai đoạn khoảng trên 26,5 nghìn tỷ đồng.

* Xem chi tiết Quyết định số 479/QĐ-UBND tại đây./.

Nguyễn An

Trung bình (0 Bình chọn)