Số/Kí hiệu 549/SL-VP
Trích yếu Sao y Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 về phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025
Ngày ban hành 22/11/2018
Ngày có hiệu lực 22/11/2018
Hình thức văn bản Sao lục
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG
Người ký
Văn bản khác