Số/Kí hiệu 548/SL-VP
Trích yếu Sao y Quyết định số 6847/QĐ-BYT ngày 13/11/2018 về phê duyệt Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030
Ngày ban hành 22/11/2018
Ngày có hiệu lực 22/11/2018
Hình thức văn bản Sao lục
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG
Người ký
Văn bản khác