<a href="/quy-hoach-nganh">Quy hoạch ngành </a> Quy hoạch ngành

Ngày đăng: 31/07/2013
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030. Đây là vùng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và... Xem tiếp

<a href="/quy-hoach-huyen-thanh-pho">Quy hoạch huyện thành phố</a> Quy hoạch huyện thành phố

Ngày đăng: 18/07/2017
Ngày 27/3/2014, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP Bắc Giang tổ chức lễ công bố điều chỉnh quy hoạch chung TP Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Xem tiếp
Ngày đăng: 01/02/2007
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Số: 1306/QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆTNAM Độc lập - Tự do - Hạnh... Xem tiếp
Ngày đăng: 25/11/2006
Với vị trí thuận lợi là trung tâm tỉnh lỵ, cách Thủ đô Hà Nội 50 km, Thành phố Bắc Giang được xác định có vị trí chiến lược quan trọng trong Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc... Xem tiếp
Ngày đăng: 25/11/2006
Thành phố Bắc Giang, là trung tâm hành chính, văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật; nơi cung cấp dịch vụ phát triển kinh tế; là hạt nhân thúc đẩy quá trình đô thị hóa; là đầu mối giao thông quan... Xem tiếp

<a href="/quy-hoach-do-thi-khu-dan-cu-khu-cong-nghiep">Quy hoạch Đô thị - Khu dân cư - Khu công nghiệp</a> Quy hoạch Đô thị - Khu dân cư - Khu công nghiệp

Ngày đăng: 18/07/2017
1. Quyết định phê duyệt quy hoạch. 2. Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng 3. Bản vẽ Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan 4. Bản vẽ quy hoạch giao thông Xem tiếp
Ngày đăng: 20/05/2015
Phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Bỉ, huyện Tân Yên (ảnh Internet). Theo quy hoạch, đến năm 2030, thị trấn Bỉ sẽ trở thành trung tâm kinh tế tổng hợp của tiểu vùng phía Tây huyện... Xem tiếp
Ngày đăng: 26/12/2014
Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỷ lệ 1/500. Xem tiếp
Ngày đăng: 26/07/2012
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới KOSY, xã Xương Giang, thành phố Bắc Giang   Xem tiếp