STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày hiệu lực Ngày ban hành Tệp tin
1 510/GM-UBND Mời họp ngày 04/01/2019; lúc 8h, tại Trụ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 26/12/2018 26/12/2018
2 511/GM-UBND V/v hoãn tổ chức cuộc họp ngày 27/12/2018 VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 26/12/2018 26/12/2018
3 509/GM-UBND V/v Mời họp ngày 27/12/2018; lúc 8h; tại Trụ sở UBND tỉnh VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 24/12/2018 24/12/2018
4 507/GM-UBND Mời dự HN trực tuyến với các địa phương của Chính Phủ ( từ ngày 28 đến ngày 29/12/2018 tại VPUBND tỉnh ) VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 21/12/2018 21/12/2018
5 508/GM-UBND V/v Mời họp ngày 25/12/2018; lúc 13h30 tại Trụ sở UBND tỉnh VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 21/12/2018 21/12/2018
6 506/GM-UBND Mời dự công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ( từ 15 giờ 30 ngày 25/12/2018 tại Sở Nông nghiệp và PTNT VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 21/12/2018 21/12/2018
7 502/GM-UBND Mời họp kiểm điểm tiến độ xây dựng báo cáo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ( từ 14 giờ ngày 24/12/2018 ) VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 20/12/2018 20/12/2018
8 504/GM-UBND V.v Mời họp ngày 26/12/2018; lúc 8h, tại Trụ sở UBND tỉnh VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 20/12/2018 20/12/2018
9 503/GM-UBND V.v Mời họp ngày 27/12/2018; lúc 8h, tại Trụ sở Ban quản lý các KCN VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 20/12/2018 20/12/2018
10 505/GM-UBND V/v Mời họp ngày 25/12/2018; lúc 7h30; tại Trụ sở UBND Tỉnh VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 20/12/2018 20/12/2018
11 501/GM-UBND Mời dự Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Lao động TBXH VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 20/12/2018 20/12/2018
12 499/GM-UBND V/v Mời dự họp ngày 21/12/2018; lúc 14h, tại trụ sở Lao động, TB và XH VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 18/12/2018 18/12/2018
13 500/GM-UBND V/v Mời họp ngày 26/12/2018; lúc 13h30; tại Trung tâm Hội nghị tỉnh VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 18/12/2018 18/12/2018
14 497/GM-UBND V/v mời họp ngày 17/12/2018; lúc 16h, tại Trụ sở UBND Tỉnh VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 17/12/2018 17/12/2018
15 498/GM-UBND V/v Hoãn tổ chức cuộc họp ngày 18/12/2018 VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 17/12/2018 17/12/2018
16 495/GM-UBND V/v Mời dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 249/NQ-TU ngày 01/11/2017; vào ngày 18/12/2018, lúc 7h30; tại Trung tâm Hội nghị tỉnh VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 14/12/2018 14/12/2018
17 493/GM-UBND Mời dự buổi họp với Ban quản lý các KCN về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 ( từ 8 giờ ngày 18/12/2018 tại Văn phòng UBND tỉnh ) VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 14/12/2018 14/12/2018
18 496/GM-UBND V/v Mời họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12/2018; vào ngày 20/12/2018, lúc 7h30, tại Trụ sở UBND tỉnh VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 14/12/2018 14/12/2018
19 494/GM-UBND Mời dự buổi làm việc với Bộ Công thương ( từ 14 giờ ngày 18/12/2018 tại Văn phòng UBND tỉnh ) VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 14/12/2018 14/12/2018
20 492/GM-UBND Mời họp BCĐ I SO tỉnh ( từ 8 giờ ngày 17/12/2018 tại Văn phòng UBND tỉnh ) VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 14/12/2018 14/12/2018