Đảm bảo triển khai hiệu quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết
Chiều ngày 13/3, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 chủ trì họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về việc thực hiện Cuộc Tổng điều tra. Điểm cầu Bắc Giang, hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bắc Giang. Ảnh: BGP/Trâm Anh

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Tổng điều tra) sẽ diễn ra từ ngày 01/4/2019. Đây là một trong những cuộc điều tra lớn của quốc gia tổ chức 10 năm 1 lần.  Mục đích nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Đồng thời nhằm giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

Nội dung điều tra, bao gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo, trao đổi về công tác chuẩn bị Tổng điều tra như:  công tác tuyển chọn, tập huấn nghiệp vụ công nghệ thông tin cho đội ngũ giám sát viên các cấp; công tác chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cuộc điều tra; tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng tham gia; việc đảm bảo an toàn cho cuộc tổng điều tra; việc chỉ đạo phân công nhiệm vụ phối hợp thực hiện giữa các sở, ban, ngành.

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị, để Cuộc điều tra diễn ra thuận lợi, các cấp ủy đảng, chính quyền, các bộ, ngành tiếp tục quán triệt mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Cuộc Tổng điều tra. Quan tâm số lượng, chất lượng các chỉ tiêu thống kê. Đảm bảo nhanh gọn, an toàn tuyệt đối trong tổ chức thực hiện, an toàn bảo mật số liệu trong quá trình thu thập, lưu giữ số liệu. Tổ chức tuyên truyền phong phú, đa dạng nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nếu không có sự tham gia của người dân thì Cuộc Tổng điều tra không thể thành công. Tiếp tục tập huấn kỹ thuật nghiệp vụ, nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho các điều tra viên. Ban chỉ đạo các cấp tại địa phương rà soát các địa bàn khó tiếp cận như vùng sâu vùng xa, tình hình an ninh, chính trị phức tạp để có biện pháp đảm bảo an toàn trong thực hiện điều tra.

Kết luận tại điểm cầu Bắc Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Bắc Giang yêu cầu các sở, ngành, địa phương tổ chức rà soát, đánh giá lại công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Cuộc Tổng điều tra bắt đầu vào ngày 01/4/2019, đạt được mục tiêu đề ra. Phấn đấu hoàn thành sớm, đạt hiệu quả cao, 100% sử dụng phần mềm điện tử trong điều tra. Các thành viên Ban chỉ đạo tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị tại các địa bàn được phân công phụ trách. Thực hiện tốt việc tuyên truyền để người dân hiểu về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện Cuộc Tổng điều tra.

Trung bình (0 Bình chọn)